Informacje

Jasło i Krosno przystępują do wspólnego działania dla dobra regionu

Lepsze połączenie drogowe Jasła i Krosna tj. połączenie z drogą S-19 i autostradą A – 4 to szansa na rozwój obszaru krośnieńsko – jasielskiego, zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie liczby inwestorów. Jak to zrobimy?

Fot. © archiwum Starostwa Powiatowego w Jaśle
Fot. © archiwum Starostwa Powiatowego w Jaśle

Po wskazaniu 30 najważniejszych zagadnień i ścieżek działań w postaci wspólnych projektów dla obszaru krośnieńsko-jasielskiego, wybraliśmy te o kluczowym znaczeniu dla naszego rozwoju tj.: dostęp mieszkańców powiatu jasielskiego i krośnieńskiego do dróg szybkiego ruchu tj. S-19 i autostrady A-4, bo to jest w tym momencie zadanie priorytetowe – mówi Adam Kmiecik, Starosta Jasielski, opisując kolejne etapy realizacji projektu „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Obecnie przystępujemy do ogłoszenia największego przetargu w ramach projektu, który łączy w sobie trzy działania zaplanowane w projekcie tj. koncepcję programowo – przestrzenną pn. ”Strategia Beskidu Niskiego”, zintegrowany plan zagospodarowania przestrzennego oraz zintegrowany plan działań w zakresie rozwoju rynku pracy oraz dywersyfikacji aktywności gospodarczej – kontynuuje Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Główny nacisk partnerzy kładą na rozwój miasta Jasła i Krosna – jako głównych filarów rozwoju – oraz połączenia między tymi miastami i połączenia miast z drogami szybkiego ruchu – S19 i drogą szybkiego ruchu łączącą z węzłem autostrady A-4 w Tarnowie. O ile decyzją rządową droga S-19 znalazła się w wykazie zadań strategicznych do realizacji, tak o budowę drogi ekspresowej Tarnów – Jasło – Krosno z uwzględnieniem Gorlic do węzła S-19 w Miejscu Piastowym samorządy muszą jeszcze zabiegać przy użyciu wszelkich możliwych argumentów.

Warto zaznaczyć, że opracowanie koncepcji posłuży nie tylko do zabiegów lobbingowych polegających na wpisaniu całych ciągów komunikacyjnych do zadań rządowych, ale pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej najważniejszych fragmentów np. odcinka drogi Jasło – Krosno czy łącznika kolejowego. Zdaniem samorządowców te dwa zadania są najważniejsze z punktu widzenia stosunkowo szybkiego osiągnięcia efektu spójności komunikacyjnej wewnątrz obszaru krośnieńsko – jasielskiego. Przygotowanie rozwiązań komunikacyjnych poprawiających dostępność obszaru krośnieńsko–jasielskiego, a później zabiegi o rozpoczęcie ich realizacji jest elementem niezbędnym do rozwoju rynku pracy.

Tylko przygotowane pełne dokumenty wraz z połączeniem sił władz powiatu jasielskiego i Miasta Jasła oraz powiatu krośnieńskiego i Miasta Krosna dają możliwość sięgania po środki unijne w przyszłej perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz wywierania większej presji na władzach wojewódzkich i krajowych mających na celu rozwój naszego terenu – konkluduje Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE