współpraca

 • Współpraca edukacyjna powiatu jasielskiego z Toyotą

  Dzisiaj pomiędzy powiatem jasielskim, a autoryzowaną stacją Toyota w Jaśle zostało zawarte porozumienie o wzajemnej współpracy przy kształceniu przyszłych mechaników samochodowych. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września będą mieli dostęp do wiedzy na temat najnowszych technologii stosowanych w pojazdach marki będącej jednym ze światowych liderów rynku elektromobilności.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Program współpracy miasta Jasła z NGO’sami na 2022 rok przyjęty

  Radni miejscy przyjęli dokument regulujący cele i zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok. Na wydatki związane z realizacją programu przewidziano środki w wysokości 2,5 miliona złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Policjanci szkolili żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

  Jasielscy policjanci szkolili żołnierzy V Kompanii Lekkiej Piechoty Jasło z 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • PSW w Jaśle i ZUS rozpoczynają współpracę

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał umowę (27 bm.) o współpracy z Podkarpacką Szkołą Wyższą im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Do jasielskiego szpitala trafił nowoczesny sprzęt wykorzystywany w badaniach endoskopowych

  Dzięki przyznanemu po raz kolejny dofinansowaniu pochodzącemu z budżetu samorządu powiatu jasielskiego była możliwość zakupu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego dla miejscowego szpitala. Już od dłuższego czasu personel pracowni badań endoskopowych pracuje na nowych urządzeniach wysokiej generacji. To wideogastroskop i wideokolonoskop z procesorem wysokiej rozdzielczości. Dzięki obydwu urządzeniom lekarze będą mieli możliwość wykrywania coraz mniejszych zmian nowotworowych w organiźmie, co z kolei przysłuży się do skuteczniejszego leczenia pacjentów.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Szansa na poprawę dostępności i jakości na chirurgii jasielskiego szpitala

  15 marca br. w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Projektów Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, która dokonała oceny 248 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru do programu. Komisja do drugiego etapu konkursu rekomendowała 172 projekty. Wśród nich znalazł się projekt „Poprawa i zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w Powiecie Jasielskim i w Obwodzie Lwowskim”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego ma nowego prezesa

  Po osiemnastu latach społecznego prezesowania Jasielskiemu Klubowi Motorowemu i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnionej funkcji. Kierowanemu przez niego stowarzyszeniu na przestrzeni dwóch dekad udało się z powodzeniem zrealizować dziesiątki przedsięwzięć, których celem była poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ziemi jasielskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło i Krosno przystępują do wspólnego działania dla dobra regionu

  Lepsze połączenie drogowe Jasła i Krosna tj. połączenie z drogą S-19 i autostradą A – 4 to szansa na rozwój obszaru krośnieńsko - jasielskiego, zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie liczby inwestorów. Jak to zrobimy?

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Analiza możliwości rozwojowych: problemy zdiagnozowane. Jasło, Krosno i dwa powiaty gotowe do współpracy

  Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i komunalnej, wprowadzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego oraz rozwój rynku pracy to podstawowe założenia, które wynikają z analizy dla funkcjonalnego obszaru krośnieńsko - jasielskiego. Samorządy obu miast i powiatów chcą w nowej unijnej perspektywie finansowej wspólnie stawiać czoła problemom jakie dotykają lokalną społeczność i skutecznie im się przeciwstawiać. Dlatego przygotowali propozycję trzydziestu kluczowych projektów, z którymi będą aplikować po pojawieniu się pierwszych konkursów w rozdaniu finansowym 2014-2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego w Jaśle

  Bezpieczeństwo przygraniczne województwa podkarpackiego w kontekście sytuacji na Ukrainie było głównym tematem Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Starostowie wypracowali również stanowiska poświęcone ważnym zagadnieniom funkcjonowania powiatów. Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego odbył się 31 marca br. w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Uczestniczyło w nim 21 starostów z Podkarpacia, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, wojewódzkiego i służb mundurowych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »