Na drogach

Bączale Dolny i Górny połączone nowym ciągiem pieszym

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Niespełna kilometrowy odcinek chodnika, który powstał przy drodze powiatowej w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny, został oficjalnie przekazany do użytkowania. To bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia lokalnej społeczności. Wpłynie bowiem z korzyścią na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wzorowej współpracy pomiędzy samorządami powiatu jasielskiego, a gminy Skołyszyn.

W obecności parlamentarzystów, władz samorządowych powiatu jasielskiego i gminy Skołyszyn, kierownictwa Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, duchowieństwa oraz lokalnej społeczności podziękowano dzisiaj wszystkim osobom, które przyczyniły się do przebudowy drogi powiatowej nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na skutek przeprowadzonych robót budowlanych został wykonany niespełna kilometrowy odcinek chodnika dla pieszych, położony po lewej stronie drogi. Inwestycja wymagała zabudowy istniejącego rowu melioracyjnego oraz wykonania kanalizacji deszczowej. Zakres prac obejmował również dostosowanie jezdni do parametrów drogi klasy Z, czyli szerokości sześciu metrów oraz utwardzenia prawostronnego pobocza jezdni. Inwestor zadbał również o odmulenie i częściową przebudowę rowów oraz przebudowę istniejących zjazdów z posesji prywatnych na drogę publiczną.

Za wykonanie kontraktu odpowiadała „Wieloczynnościowa Firma Handlu i Usług” Jan Gumienny z siedzibą w Samoklęskach, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Starosta jasielski Adam Pawluś szczególne podziękowania złożył polskim władzom za wdrożenie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dzięki któremu prace zostały sfinansowane w 60% oraz wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania i sprawnego zakończenia tej inwestycji.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Łączna wartość robót wyniosła ponad 1,9 mln złotych. Z budżetu państwa pozyskano nieco ponad 1,1 mln złotych natomiast pozostałe środki przekazały powiat jasielski (470,9 tys. złotych) oraz gmina Skołyszyn (300 tys. złotych).

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzięki takiemu montażowi finansowemu udało się te środki połączyć i zrealizować ten odcinek drogi, poszerzyć go do sześciu metrów i zabezpieczyć ruch pieszych nowym ciągiem – w części chodnikowym, a w części utwardzonym poboczem oraz pobocze z drugiej strony drogi. – objaśnia Pawluś.

Wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz podkreślił jak ważne znaczenie ma ta inwestycja dla mieszkańców Bączala Dolnego i Bączala Górnego. Poinformował również, że jest to pierwsza inwestycja powiatowa na terenie zarządzanej przez niego gminy przekazywana do użytkowania w tym roku, ale nie ostatnia.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jest kilka inwestycji, które realizuje powiat jasielski na terenie gminy Skołyszyn. Nieopodal trwa przebudowa drogi w kierunku szkoły, która również poprawi bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci uczęszczających do tutejszej szkoły. – podał. Największe z przedsięwzięć jakie wymienił to budowa nowego mostu na rzece Olszynce wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Święcany.

Jak podkreślił, wszystkie realizowane przedsięwzięcia przyczyniają się do tego, że bezpieczeństwo pieszych na drogach publicznych w gminie Skołyszyn znacząco się poprawia.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *