Informacje

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Generator Nauki GEN w Jaśle nawiązali współpracę

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi dołączyła do strategicznych partnerów Generatora Nauki GEN w Jaśle. Jest to kolejna szkoła wyższa, z którą nasze miasto zawarło porozumienie o współpracy dydaktyczno-naukowej. Obydwie strony wyraziły w nim chęć podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze naukowym i prorozwojowym.

Miasto Jasło nawiązało oficjalną współpracę z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Do podpisania dwustronnego porozumienia doszło dzisiejszego popołudnia w siedzibie Generatora Nauki GEN. Uczelnię reprezentowali: Rektor prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem oraz Biura Karier AHE w Łodzi Monika Karolczak, Prorektor ds. rozwoju i kształcenia zdalnego dr Wiesław Przybyła i Dziekan Filii w Jaśle Dariusz Forystek. W spotkaniu wzięli również udział burmistrz miasta Jasła Adam Kostrząb oraz kierownik Wydziału Generator Nauki GEN Urzędu Miasta w Jaśle Krzysztof Haluch.

Podczas wydarzenia gospodarz naszego miasta podkreślił, iż lokalny samorząd stawia sobie za cel rozwijanie współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność edukacyjną na wszystkich szczeblach, w tym również uczelniami wyższymi oraz środowiskiem studenckim.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

To jest w pewnym sensie kontynuacja współpracy, gdyż Akademia jest obecna w naszym mieście już od wielu lat. Sam miałem przyjemność z nią współpracować. Również tak się złożyło, że termin podpisania umowy, który był znacznie wcześniej ustalony, wypadł już po nominacji zastępcy burmistrza. Ten poniekąd cenny nabytek dla miasta Jasła będzie też w pewnym sensie stratą dla uczelni ale myślę, że też w pewnym kontekście będzie spoglądał na te poczynania i trzymał gorące kciuki za tym, żeby ta współpraca się rozwijała. W kompetencjach nowego zastępcy burmistrza będzie nadzorowanie nie tylko Generatora, ale również całej sfery edukacyjnej w mieście Jaśle. – powiedział burmistrz Jasła Adam Kostrząb.

To trzeci po Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie partner strategiczny, z którym miasto Jasło za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej będzie realizować zadania związane z działalnością edukacyjną.

Przede wszystkim bardzo się cieszę, że te zasoby kadrowe w połączeniu z potencjałem Generatora zostały w pewnym sensie uzgodnione i będzie on mógł stworzyć ze zdwojoną mocą jeszcze lepszą ofertę dla mieszkańców, bo zasadniczo o to w tym chodzi, aby cały potencjał, którym dysponują nie tylko jednostki miejskie, ale też podmioty, które funkcjonują w przestrzeni publicznej miasta Jasła, były dostrzegane i wykorzystywane. Bardzo mnie cieszy podejście pani Rektor do całego przedsięwzięcia i chęć współpracy. Mam nadzieję, że nie zatrzymamy się tylko na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Mieliśmy niedawno też bardzo ciekawe wydarzenia z udziałem uczelni technicznych. To jest takie moje ciche marzenie, aby również w tym kierunku zmierzać. Generator, jako instytucja, służy pokazywaniu pewnych możliwości. Myślę, że to jest właściwy kierunek rozszerzenia tego potencjału, pokazywania go szerzej i wykorzystywania w maksymalnym stopniu. – stwierdził Adam Kostrząb.

W podpisanym przez rektor uczelni i burmistrza Jasła porozumieniu strony zobowiązywały się do wzajemnej współpracy w zakresie doskonalenia oraz dostosowania planów studiów i programów kształcenia na kierunkach kształcenia znajdujących się w ofercie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – Filia w Jaśle do potrzeb lokalnego rynku pracy, a także podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze naukowym oraz prorozwojowym w obszarze funkcjonowania samorządu miejskiego.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Nasza Akademia przyciąga ludzi kreatywnych, ludzi z pasją. Bardzo stawiamy na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym i biznesem. – objaśnia prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska, Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. – To jest dla nas bardzo ważne. Dzięki temu ulepszamy, rozwijamy nasz program kształcenia. Nie tylko w stronę nauki wiedzy, ale też działań praktycznych. Mamy nadzieję, że właśnie ta współpraca przyniesie nam pogłębione relacje z naszym nowym partnerem technologicznym centrum nauki GEN. Do tej pory współpraca polegała na pracy dydaktycznej i wsparciu miasta w różnych projektach. Natomiast teraz pojawia się nowa ścieżka edukacyjna. Mamy nadzieję, że nasi studenci z tej ścieżki edukacyjnej będą mogli korzystać, ale też bardziej współpracować z młodymi ludźmi, którzy tutaj będą poszukiwali wiedzy, innowacji i inspiracji dla swoich pomysłów, dla swoich projektów, a może w przyszłości dla swoich start-upów. Ja rozumiem i tak widzę współpracę między uczelnią, a miastem, że to jest taki transfer wiedzy i innowacji. My na przykład mamy w Akademii centrum transferu badań i technologii. Być może, trudno jest w tej chwili powiedzieć co się wydarzy, ale nasze oczekiwania są takie, że na styku takiej współpracy dopiero wtedy pojawiają się nowe pomysły. Wiemy to z doświadczenia. I również wiemy, że nasi liczni partnerzy technologiczni wprowadzają wiele swoich pomysłów i inspirują nas w naszej pracy. – dodaje.

Poprzez udostępnienie studentom uczelni przestrzeni Generatora Nauki GEN w Jaśle do prowadzenia zajęć, wykładów, warsztatów oraz prelekcji, będą oni mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, przez co później będą mogli się lepiej odnaleźć na rynku pracy.

Nasi studenci bardzo korzystają z tego, że partnerzy prowadzą u nas zajęcia, ponieważ przede wszystkim dowiadują się czego oczekuje – mówiąc tak kolokwialnie – rynek pracy. Taka jest prawda, że my przygotowujemy młodych ludzi, żeby poradzili sobie później kiedy wyjdą z uczelni. Współpraca z partnerami to najbardziej im przybliża. My także wiemy co staje się najważniejsze na rynku pracy. Okazuje się, że kompetencje miękkie, które skupiają się na umiejętności współpracy, podejmowania decyzji, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów w sytuacjach nieprzewidywanych, zaskakujących to jest to czego szuka pracodawca. Wiedzę można w miarę szybko uzupełnić, a nawet takie umiejętności praktyczne. Trudno jest to przekazać studentom jeżeli oni tego nie usłyszą i nie zobaczą w rozmowie z naszym partnerem. Chciałam powiedzieć, że w drugą stronę też to działa, ponieważ nasi partnerzy nie tylko proponują im staże, praktyki, ale później studenci zostają ich pracownikami. Korzystają również z potencjału artystycznego jaki ma Akademia. Na przykład tancerze z naszego kierunku uświetniają wiele wydarzeń biznesowych – stają się taką atrakcją i takim innowacyjnym działaniem wśród poważnych firm. Więc to działa w obydwie strony i ciągle nas inspiruje. – powiedziała prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska.

Rektor łódzkiej uczelni jest też zachwycona samym miejscem. Pogratulowała władzom naszego miasta ciekawego projektu jakim było stworzenie lokalnego centrum nauki.

Wypróbowałam prawie wszystkie działania. Weszłam do tego kołowrotka i musiałam go spróbować. Ale także po drodze były urządzenia, które pokazują i uczą zasady fizyki, twierdzenia matematyczne. Myślę, że to się bardzo spodoba, bo łatwiej jest zrozumieć pewne zagadnienia. Poza tym, też już widziałam w swoich podróżach edukacyjnych takie rozwiązania poza Polską. Cieszę się, że my też coś takiego mamy. Bardzo mi się podobał charakter, klimat tego miejsca, jak również sam wystrój. – podkreśliła.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Generator Nauki GEN uzyskał miano „Laboratorium Kreatywnego Rozwoju”. Tytuł ten nadawany jest aktywnym partnerom uczelni, którzy udostępniają swoje przestrzenie dla studentów do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Jeszcze dzisiaj popołudniu odbyły się pierwsze warsztaty kreatywne z udziałem studentów uczelni oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle. O kolejnych działaniach jakie zostaną podjęte w przyszłości strony porozumienia rozmawiały już we własnym gronie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button