Na drogach

Ruszyła przebudowa newralgicznego mostu na pograniczu powiatów jasielskiego i tarnowskiego

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na pograniczu Jabłonicy i Czermnej, gdzie stykają się ze sobą granice powiatów jasielskiego i tarnowskiego, rozpoczęła się przebudowa wysłużonego mostu drogowego. Na tę inwestycję okoliczni mieszkańcy oczekiwali od dłuższego czasu. Ze względu na postępującą wraz z upływem lat degradację konstrukcji wprowadzono tutaj ograniczenia tonażowe i zwężono przejazd po jednym pasie. Po nowej przeprawie kierowcy przejadą już w połowie grudnia.

Niewielki obiekt o drewnianej konstrukcji, na którym do tej pory obowiązuje ograniczenie dla pojazdów do trzech i pół tony oraz zwężenie do jednego pasa jezdni, zostanie zastąpiony przepustem drogowym. Na nowym moście już bez problemu wyminą się ze sobą dwa samochody. Dojazdy po obydwu stronach brzegu zostaną wyprofilowane, co pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia wystąpienia kolizji. Ponadto nastąpi też selekcja ruchu pieszych bowiem powstanie chodnik.

Zakres planowanych prac szczegółowo opisuje Maciej Skrabacz, inspektor nadzoru branży mostowej z Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, koordynator projektu:

Jest to przebudowa dwóch dróg powiatowych 1829R w powiecie jasielskim i 1414K w powiecie tarnowskim. Inwestycja polega na rozbiórce istniejącego mostu, budowie w jego miejscu przepustu o konstrukcji powłokowej oraz przebudowie odcinka drogi o długości 87 metrów. Most jest już dość mocno zdegradowany. Po drugie, nie zapewniał pewnej skrajni poziomej. Tutaj pojazdy jadące z jednej strony musiały ustępować pojazdom jadącym z drugiej strony. Ten ruch odbywał się na dość niebezpiecznym łuku. Zdecydowanie poprawi się tutaj bezpieczeństwo na tym odcinku, a przede wszystkim zwiększy się nośność obiektu. Będą się mogły po tym moście poruszać pojazdy bez ograniczeń nośności, a w tym momencie mamy ograniczenie do 3,5 tony.

Jak podkreśla starosta tarnowski Roman Łucarz, ta inwestycja była oczekiwana przez mieszkańców powiatów tarnowskiego i jasielskiego już od wielu lat.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jest to bardzo niewielka przeprawa, ale bardzo newralgiczna. Cały czas obserwujemy duży ruch. Mieszkańcy wiele lat monitowali, żeby ten most przebudować. Jest on o tyle ważny, że łączy nie tylko dwa powiaty, ale łączy również dwa województwa – podkarpackie i małopolskie. Dlatego też postanowiliśmy, że postaramy się o środki finansowe z rezerwy budżetu państwa. O taką rezerwę wystąpiliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego. Dzięki wsparciu poseł Anny Pieczarki uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 1,5 mln złotych. – informuje.

Wartość całego projektu opiewa na kwotę prawie 2,1 mln złotych. Cztery samorządy uczestniczące w procesie inwestycyjnym podzieliły się solidarnie wkładem własnym, a więc powiaty tarnowski i jasielski po 35% (210 tysięcy złotych każdy), a gminy Skołyszyn i Szerzyny po 15% (90 tysięcy złotych każdy).

To wszystko dzięki bardzo dobrej współpracy między samorządami powiatowymi i gminnymi, na co zwraca uwagę starosta tarnowski.

To jest doskonały przykład, że razem można więcej. Dla jednego samorządu to jest duży wydatek, a jak się składamy i do tego mamy jeszcze budżet państwa to już nie muszę mówić, że ta inwestycja to była tylko kwestia czasu. – powiedział Roman Łucarz.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Pracownicy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych z Jasła, które wygrało przetarg na realizację inwestycji, wykonują już obok wysłużonej przeprawy mostowej drogę serwisową, która będzie służyła jako przejazd zastępczy na czas prowadzonych robót budowlanych, co znacząco ułatwi kierowcom komunikację pomiędzy obydwoma brzegami potoku. Na miejscu mogą występować czasowe utrudnienia związane z przejazdami ciężkiego sprzętu.

Tutaj nie będzie długiego objazdu. Jest tu wykonywany tymczasowy przejazd przez ten strumyk. To jest bardzo istotne, bo tutaj objazd musiałby być niestety bardzo długi. Dlatego zdecydowaliśmy, że zrobimy tymczasową przeprawę na te trzy miesiące. To jest też dla naszych mieszkańców. Robimy to, aby im udogodnić przejazd na czas budowy, żeby nie było to wielkim obciążeniem i uciążliwością zarówno dla mieszkańców powiatu jasielskiego, jak również powiatu tarnowskiego. – objaśnia Roman Łucarz.

Starosta jasielski Adam Pawluś, który osobiście wizytował plac budowy powiedział, że jest to bardzo ważny moment sąsiedzkich stosunkach pomiędzy dwoma powiatami jasielskim i tarnowskim.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wreszcie ten przejazd zostanie wykonany i nie będzie ograniczeń tonażowych. Poprawi się również bezpieczeństwo, bo będzie selekcja ruchu – ruch pieszych będzie posiadał chodnik. Bardzo dziękuję za te olbrzymie środki – 1,5 mln złotych to są naprawdę duże środki, które pozwoliły zabezpieczyć finansowo tą inwestycję. Inwestycja jest długo oczekiwana. Wielu mieszkańców gminy Szerzyny, a zwłaszcza miejscowości Czermna, dojeżdża do Jasła do szkół, do pracy i odwrotnie. Więc jest to niezwykle potrzebna i długo oczekiwana inwestycja. Dlatego kieruję wielkie słowa wdzięczności dla premiera Mateusza Morawieckiego, dla polskiego rządu, dla pana starosty tarnowskiego wraz z całym Zarządem Powiatu, dla Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie, również dla moich pracowników, którzy przygotowywali to zadanie. Mosty łączą nie tylko dwa brzegi, ale łączą przede wszystkim ludzi. Ta przeprawa będzie służyć z wielką korzyścią dla mieszkańców. – powiedział.

Dodatkowo poinformował, że po oddaniu do użytkowania nowego mostu, na trasie z Jasła do Szerzyn zostanie uruchomiona komunikacja zbiorowa, co jeszcze bardziej zacieśni przyjacielskie stosunki pomiędzy poszczególnymi samorządami.

Powiat jasielski posiada firmę „Jasiel”, której właścicielem jest Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny. Ta komunikacja również przyczyni się do poprawy dostępności mieszkańców gminy Szerzyny do Jasła. Także dziękujemy za te działania, które umożliwią przejazd takim pojazdom. – uzupełnia Adam Pawluś.

Starosta tarnowski podaje, że z nowej przeprawy mostowej kierowcy będą mogli w pełni korzystać jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.

Chociaż powiem szczerze, że troszkę baliśmy się, że jak pogoda nie będzie sprzyjała to ta inwestycja w tym roku może być zagrożona. Natomiast w tej chwili widzimy, że prace już trwają pełną parą. Inwestycja w żaden sposób nie jest zagrożona. Inwestycja będzie wykonana najpóźniej do 14 grudnia tego roku i oddana do użytku. Najpewniej już w końcowym miesiącu tego roku, czyli grudniu, most będzie przejezdny. Ten most będzie nie tylko przebudowany, ale będzie po innym śladzie. Tutaj problemem nie był tylko sam most, ale również zakręt. Dlatego też wyłagodzenie tego zakrętu również było naszym celem. Całość tej inwestycji to jest nie tylko most, ale również odcinek drogi o długości 87 metrów. – powiedział Roman Łucarz.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Radny Rady Gminy Szerzyny Michał Mitoraj podkreśla, że dzień 7 września dla mieszkańców gminy Szerzyny, gminy Skołyszyn oraz powiatów tarnowskiego i jasielskiego z pewnością zapisze się na dobrych kartach bowiem czekali oni na tę inwestycję bardzo długi czas.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozpoczęcia tej inwestycji. Liczę, że w niedługim czasie mieszkańcy naszych miejscowości będą mogli cieszyć się tą przeprawą. – skomentował.

Na placu budowy gościła dzisiaj również posłanka ziemi tarnowskiej Anna Pieczarka, która w swoim wystąpieniu nadmieniła, że tak naprawdę nowa przeprawa łączy życie mieszkańców gminy Szerzyny, gminy Skołyszyn i dwóch powiatów tarnowskiego i jasielskiego. Jej zdaniem, jest to bardzo ważna inicjatywa.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *