Na drogach

Oficjalnie zakończono przebudowę drogi powiatowej w Bączalach Dolnym i Górnym

| Nz. fragment przebudowanej drogi powiatowej koło szkoły w Bączalu Dolnym; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zakończono realizację projektu infrastrukturalnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej położonej w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny. Całkowity koszt przeprowadzonych robót przekroczył 1,2 mln złotych. Na tę kwotę złożyły się środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i gminy Skołyszyn oraz wkład własny powiatu jasielskiego.

Przebudowa drogi powiatowej położonej w miejscowościach Bączal Dolny i Bączal Górny trwała dwa i pół miesiąca. Objęła ona 992-metrowy odcinek zaczynający się od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Jareniówka – Jabłonica w kierunku drogi krajowej nr 28 w Skołyszynie. W wyniku przeprowadzonego przetargu, kontrakt na realizację prac powierzono Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle. Zakres inwestycji dotyczył: poszerzenia jezdni do 5,5 m, likwidacji przełomów, wykonania nowej nawierzchni drogi, utwardzenia poboczy, przebudowy i odmulenia odcinków przydrożnych rowów melioracyjnych, wykonania nawierzchni zjazdów z posesji indywidualnych, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonania oznakowania poziomego.

Całkowity koszt realizacji robót przekroczył 1,2 mln złotych. Na ten projekt pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 781 tys. 327 zł oraz budżetu gminy Skołyszyn w wysokości 223 tys. 297 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu jasielskiego w kwocie 223 tys. 298,37 zł.

Oficjalnego odbioru i udostępnienia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej relacji Bączal – Skołyszyn dokonano dzisiejszego popołudnia w obecności władz samorządowych powiatu jasielskiego i gminy Skołyszyn oraz zaproszonych gości.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Kilometr jezdni, poszerzony do szerokości 5,5 metra, utwardzone pobocza i zdecydowana poprawa, zwłaszcza na tym stromym odcinku, dla małych dzieci i mieszkańców oraz wszystkich użytkowników ciągu pieszego, ponieważ wiele dzieci pieszo dochodzi do szkoły więc rodzice nie będą się tak martwić o bezpieczeństwo swoich pociech. A jeszcze przypomnę, że już oddaliśmy kilometr chodnika w ciągu drogi Jareniówka – Bączal – Jabłonica – granica województwa. Razem to jest prawie dwa kilometry nowego, bezpiecznego ciągu drogowego. – zaznaczył podczas spotkania starosta jasielski Adam PAWLUŚ.

W imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu w Jaśle samorządowiec podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania przebudowy tej drogi.

W prawie 64% ta inwestycja jest sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ten program został przedłużony do 2025 roku, m.in. ze względu na pandemię. To była kwota blisko 800 tys. złotych. Dokładnie 781 tys. złotych. My zorganizowaliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę w lipcu, a dopiero teraz podpisujemy umowę i będziemy aplikować o dofinansowanie. Ryzykowaliśmy, ale mieliśmy nadzieję, że nasz wniosek przejdzie i tak się stało. Uzyskał w postępowaniu konkursowym dofinansowanie. Dzięki temu, że przetarg był zorganizowany wcześniej, to cena jest niezwykle korzystna. Wójt, razem z Radą Gminy Skołyszyn, dołożył 223 297 zł, a powiat jasielski tylko o 1,37 zł więcej. Także udział własny został sfinansowany prawie po połowie. Bardzo dziękuję. – powiedział.

Starosta zwrócił szczególną uwagę na dobrą współpracę z miejscowym wójtem oraz radnymi, która przynosi wymierne efekty w postaci realizacji wielu projektów infrastrukturalnych na drogach powiatowych przebiegających przez teren gminy Skołyszyn.

Dobra współpraca z panem wójtem oraz z radnymi gminy Skołyszyn przynosi pozytywne efekty. Tych inwestycji przy wsparciu ze środków gminy mamy bardzo dużo. W następnych dniach i tygodniach będziemy oddawać następne odcinki dróg – droga w Przysiekach, realizujemy chodnik w Harklowej, jest na ukończeniu most w Święcanach. Rozmawiałem wczoraj z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Zobaczymy, może nas zaszczyci swoją obecnością na tym otwarciu, bo tam jest duże dofinansowanie środków z rezerwy subwencji ogólnej. – opisuje.

Nadmienił on, że na przedmiotowej drodze została uruchomiona komunikacja zbiorowa. Na razie tylko do centrum miejscowości, ale w przyszłości kursy mają zostać wydłużone po to, aby autobusy mogły dojeżdżać bezpośrednio do samego Skołyszyna.

Komunikacja zbiorowa w tej chwili dojeżdża do cegielni, ale mam nadzieję, że dojedzie wreszcie do siedziby gminy, bo mieszkańcy potrzebują takiego połączenia. Po to przed laty wybudowaliśmy tę drogę, żeby połączyć gminę – siedzibę w Skołyszynie z obydwoma Bączalami. – dodał Adam PAWLUŚ.

Wójt gminy Skołyszyn Bogusław KRĘCISZ podniósł fakt poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych za sprawą inwestycji realizowanych przez powiat jasielski.

Dzisiaj oficjalnie oddajemy do użytkowania kolejny odcinek drogi powiatowej, poprawiający bezpieczeństwo na drogach lokalnych na terenie naszej gminy. Pan starosta mówił o dobrej współpracy z wójtem i Radą Gminy. Ja chciałbym podkreślić doskonałą współpracę z Radą Powiatu, ale przede wszystkim z Zarządem i panem starostą jeśli chodzi o realizację inwestycji powiatowych na terenie gminy Skołyszyn. Chciałbym podziękować również radnym Rady Gminy za pozytywne, przychylne podejście do przekazania pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego na wszystkie te zadania, o których mówił pan starosta, na terenie gminy Skołyszyn. Tylko w bieżącym roku gmina Skołyszyn przekaże kwotę, jak do tej pory, około miliona 400 tys. złotych na dofinansowanie zadań powiatowych. Zadań, które w znaczącym stopniu poprawiają bezpieczeństwo na naszych drogach. Ja chciałbym szczególnie wyróżnić ten odcinek, o którego przebudowę zabiegaliśmy wspólnie z radnymi. Myślę, że na tej inwestycji bardzo zależało również dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, która jest mieszkanką Bączala i obserwuje na co dzień jak niebezpieczny jest to odcinek drogi. Zwracaliśmy uwagę na to, aby poszerzyć to pobocze dla ruchu pieszych, a szczególnie dla dzieci uczęszczających tutaj do szkoły. Tak, jak podkreślił pan starosta, niedawno ukończona inwestycja, która łączy się z tym odcinkiem, gdzie mieszkańcy mogą przejść bezpiecznie po chodniku i poszerzonym poboczu na odcinku prawie dwóch kilometrów i dojść bezpiecznie do szkoły czy kościoła parafialnego. Serdecznie dziękuję w imieniu własnym, Rady Gminy Skołyszyn, ale przede wszystkim mieszkańców za tą dobrą współpracę i realizację tych dobrych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na terenie naszej gminy. – powiedział.

O tym jak istotna jest współpraca lokalnych samorządów przy realizowaniu tego rodzaju inwestycji przekonywała również wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle Anna NIGBOROWICZ.

Tych inwestycji na terenie gminy Skołyszyn jest bardzo dużo. Gdy zobaczymy na zestawienie z 2023 roku to gmina Skołyszyn ma pierwsze miejsce w inwestycjach powiatowych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim inwestycje drogowe. To wszystko jest dzięki temu, że jest dobra współpraca. Gdyby nie było tej współpracy między powiatem, a gminą to na pewno nie byłby taki efekt końcowy jak jest w chwili obecnej. Serdecznie dziękuję staroście, Zarządowi Powiatu, całej Radzie Powiatu oraz wójtowi wraz z Radą Gminy za dobrą współpracę. Na przyszłość życzylibyśmy sobie wszyscy, żeby ta współpraca w dalszym ciągu się dobrze układała jak jest w tej chwili. – mówiła.

Szczególne podziękowania za osobiste zaangażowanie i pomoc w realizacji tego zadania przekazała na ręce starosty dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna KASZOWICZ, która jest również mieszkanką tej miejscowości:

Nie tylko jestem mieszkanką tej miejscowości, ale także pracuję z panem starostą i wiem jak ciężko czasem zdecydować się, który odcinek Zarząd i pan starosta mają wprowadzić do różnego naboru. Dziękuję panie starosto za wybranie tej drogi, ponieważ ona będzie teraz bezpieczna dla dzieci, które wysiadają na górze z autobusu i chodzą tutaj do szkoły. (…) Myślę, że mieszkańcy Bączala będą pamiętać panu staroście ile przez te cztery lata jest zrobione tutaj w Bączalu na drogach powiatowych.

Poprawa infrastruktury drogowej na tym odcinku była bardzo oczekiwana przez mieszkańców, o czym mówili na dzisiejszym spotkaniu sołtysi bączalscy, dyrektorka miejscowej Szkoły Podstawowej, a także członek Zarządu Powiatu w Jaśle Grzegorz PERS.

Błogosławieństwa wszystkim użytkownikom, którzy będą poruszać się po tej drodze, udzielił proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Mikołaja ks. Piotr SAŁEK.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *