Informacje

Konwencja wyborcza PSPP: bierzemy pełną odpowiedzialność za przyszły samorząd

Idea „ponad podziałami” łączy wszystkich, niezależnie skąd oni przychodzą, niezależnie na ich wcześniejsze drogi życiowe. Ta idea zmierza do łączenia wszystkich w interesie rozwiązywania spraw swoich lokalnych społeczności – powiedział podczas konwencji wyborczej Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami Tadeusz Górczyk, kandydat na burmistrza miasta Jasła. W środę (29.10) komitet zaprezentował kandydatów do poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.

Na konwencję wyborczą Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami, która odbyła się późnym popołudniem w auli Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. błogosławionego księdza Władysława Findysza w Jaśle przybyli kandydaci, którzy 16 listopada będą ubiegali się o głosy wyborców. To aż 111 osób, które chcą być burmistrzami dwóch miast, wójtami trzech gmin, radnymi powiatowymi oraz radnymi w siedmiu gminach. Więcej kandydatów w powiecie jasielskim zarejestrowało jedynie Prawo i Sprawiedliwość, natomiast pozostałe komitety pozostają daleko w tyle po względem.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W tym wszystkim nie o ilość chodzi, a o jakość. Mogę powiedzieć z dumą, że nasi kandydaci to znani i szanowani mieszkańcy powiatu jasielskiego. To mocni kandydaci. – powiedział podczas otwarcia konwencji lider komitetu Tadeusz Górczyk.

Przewodnia idea, jaka przed tegorocznymi wyborami samorządowymi złączyła kandydatów „Porozumienia”, to „ponad podziałami”.

To idea, która mówi przede wszystkim o łączeniu. – podkreślił Górczyk. – Na pewno ta idea „ponad podziałami” to nie jest przyzwolenie na realizację partykularnych i egoistycznych interesów lokalnej władzy, grup politycznych czy też klanów rodzinnych.

Prosząc o wsparcie dla przedłożonych przez komitet propozycji rozwoju ziemi jasielskiej powiedział, że priorytetem przyszłego samorządu będzie podejmowanie istotnych inwestycji dla lokalnych środowisk, uchwalanie dobrych praw lokalnych, w tym podatkowych, które w bezpośredni sposób dotykają mieszkańców.

Nam możecie zaufać, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie samorządowe i w działalności na rzecz naszych lokalnych społeczności. Obiecuję, że drzwi do naszych gabinetów będą otwarte dla wszystkich. Gwarantuję Państwu, że tego słowa dotrzymamy i nie zawiedziemy Was. Obiecuję, że będziemy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców, by sięgać po bogatych w doświadczenie zawodowe i życiowe ludzi. Musimy wygrać dla naszych dzieci, dla mieszkańców ziemi jasielskiej. Jesteśmy po prostu im to winni. Mam nadzieję, że również 16 listopada, będziecie Państwo również z nami, ale również później. Obiecuję, że nie będziemy szczędzić sił, aby zmieniać nasze miasta, nasze gminy, nasz powiat. Mamy przygotowanych ludzi do pracy na rzecz swoich środowisk, mamy przygotowanych ludzi do objęcia funkcji w samorządzie. Ludźmi, na których chcemy się opierać to ludzie, którzy swoją dotychczasową działalnością pokazali, że dobro ogółu jest dla nich ważne i na rzecz tego ogółu chcą działać. – podkreślił.

20141030-002

Wczorajsza konwencja oficjalnie rozpoczęła kampanię wyborczą komitetu.

Od dziś rozwijamy mocną kampanię, idziemy do mieszkańców, aby przedstawić im nasz program, przekonać do koniecznych zmian i wreszcie poprosić o głos. Wygramy, bo mamy najlepszą ofertę programową, której do dnia dzisiejszego nikt nie zakwestionował, a jest upubliczniona ponad dwa miesiące. Oświadczam, że nie zawiedziemy. Myślę, że tą deklarację podtrzymujemy wszyscy. Razem zmienimy Jasło, razem zmienimy Kołaczyce, razem zmienimy Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Krempną i ziemię jasielską. Zmienimy ją „ponad podziałami”! – powiedział Tadeusz Górczyk.

Do objęcia najważniejszych funkcji w lokalnym samorządzie pretenduje piątka kandydatów: w mieście Jaśle 53-letni Tadeusz Górczyk, w mieście i gminie Kołaczyce – 48-letnia Małgorzata Salacha, w gminie Osiek Jasielski – 54-letni Ryszard Bal, w gminie Nowy Żmigród – 53-letni Jerzy Dębiec i w gminie Krempna – 41-letni Wiesław Rogowski.

W trakcie konferencji prasowej przedstawili swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe oraz plany związane z rozwojem „małych Ojczyzn” w nadchodzącej kadencji. Na uprzywilejowanej pozycji znajduje się Małgorzata Salacha, która rządzi gminą Kołaczyce przez ostatnie osiem lat.

20141030-003

Zastanawiałam się, czy nadal startować na burmistrza i podejmować ważne działania dotyczące mojej gminy. Stwierdzam, że jednak to co udało mi się zrobić nie chciałabym, żeby to było zaprzepaszczone w następnych latach. W związku z tym podjęłam decyzję, że chcę nadal być burmistrzem miasta i gminy Kołaczyce. – powiedziała.

Cztery lata temu, gdy startowałam na burmistrza, była to dla mnie bardzo trudna decyzja, ponieważ budżet gminy Kołaczyce był bardzo zadłużony, mieliśmy problemy z oświatą. Przez te cztery lata, wraz z Radą Miejską w Kołaczycach, udało nam się przeprowadzić – myślę, że z sukcesem – reformę oświaty. Mimo to, że przekształciliśmy szkoły w stowarzyszenia to do dziś dnia one funkcjonują. 70 osób, które wtedy było zatrudnionych nie straciło pracy i ci ludzie nadal mają po co wstawać rano i pracować dla swoich rodzin. Udało nam się też oddłużyć budżet. Chciałam powiedzieć, że mimo powolnego oddłużania udało nam się w okresie mojej działalności pozyskać środki unijne. Ponad 17 milionów złotych środków zewnętrznych udało nam się pozyskać na przebudowę dróg na terenie gminy, mamy świetną bazę sportową – dwa „Orliki” w tak małej gminie, odnowione bazy dla dwóch klubów sportowych – MKS Ostoja i LKS Orzeł, przy każdej szkole mniejsze boiska sportowe, odnowione sale, w każdej miejscowości place zabaw dla najmłodszych. – dodała.

Co będzie dla niej priorytetem na najbliższe cztery lata, jeśli uda się uzyskać poparcie mieszkańców? – W tej kadencji przygotowałam projekty na budowę kanalizacji. Jesteśmy gotowi do składania wniosków o dofinansowanie unijne. Głównym priorytetem w naszej gminie jest asfaltowanie dróg, zwłaszcza tych wewnętrznych, ponieważ przez te osiem lat udało nam się wyasfaltować główne ciągi. We współpracy z powiatem udało nam się wyasfaltować drogi powiatowe. Przed nami asfaltowanie mniejszych dróg wewnętrznych, budowa w niektórych miejscach chodników lub ścieżek rowerowych, które w pewnym sensie mogą też spełniać funkcję chodnika. Zamierzam też wyremontować generalnie wszystkie cmentarze komunalne w naszej gminie. Myślę, że ta kadencja będzie poświęcona głównie tym zadaniom. Nadal będę chciała wzmacniać pracę organizacji pozarządowych, kontakty z kołem seniorów, organizować życie społeczne i kulturalne na wsi. Jeśli Państwo uważacie, że nadaję się na gospodarza miasta i gminy Kołaczyce to będzie mi przyjemnie jeśli Państwo zagłosujecie na mnie w wyborach 16 listopada. – wyjaśnia Małgorzata Salacha.

W Kołaczycach obecna pani burmistrz będzie miała czterech kontrkandydatów. Dwóch rekomendowanych przez partie polityczne: 57-letni Stanisław Hendzel z Bieździadki (zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke) i 54-letni Jan Kutyna z Sowiny (zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) oraz dwóch rekomendowanych przez lokalne komitety wyborcze wyborców: 35-letni Tomasz Namysł z Nawsia Kołaczyckiego (zgłoszony przez KWW Porozumienie Obywatelskie) i 49-letni Bogdan Węgrzyn z Nawsia Kołaczyckiego (zgłoszony przez KWW Mała Ojczyzna).

Wójtem w gminie Nowy Żmigród chciałby zostać dyrektor tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury Jerzy Dębiec.

Jestem człowiekiem zdecydowanym i odważnym. Nie boję się odpowiedzialności więc moim hasłem wyborczym jest „gmina potrzebuje odważnych decyzji”. Te odważne decyzje powodują to, że można by zaangażować więcej środków pozyskanych z pożyczek co zwiększyłoby wkład do środków unijnych, a to spowodowałoby szybszy i zdecydowany rozwój naszej gminy. Postaram się to zrealizować. – powiedział.

Przystąpienie do realizacji ogólnodostępnego nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Żmigrodzie oraz otwarcie domów ludowych na potrzeby młodzieży to jedne z pierwszych działań, jakimi w przyszłej kadencji chciałby się zająć kandydat.

W moich odważnych decyzjach chciałbym się skupić na infrastrukturze sportowej i kulturalnej naszej gminy. Nowy Żmigród, jako stolica gminy, została troszkę zaniedbana, ponieważ posiadamy liceum ogólnokształcące. Posiadamy budynek Zespołu Szkół, w którym mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum. Ale żaden z tych kompleksów nie posiada sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. To jest bolączka. Na przykład w gminie Kołaczyce są dwa „Orliki”, a u nas nie ma ani jednego. Są sale gimnastyczne, u nas nie ma tej hali. Uczyłem się w tej sali gimnastycznej, ona ma już sześćdziesiąt lat. Ma niewielkie wymiary. To jest salka do gimnastyki korekcyjnej, a nie nauczania wychowania fizycznego. Boli mnie to, że nie mamy kompleksu ogólnodostępnego, a więc hali i boisk zewnętrznych, kortu tenisowego, itd. W tym kierunku chciałbym iść. Boli mnie również to, że mimo tego, że Gminny Ośrodek Kultury funkcjonuje to kultura na wsiach jest na bardzo niskim poziomie ze względu na to, że domy ludowe – mimo że są remontowane – są pozamykane. Nie ma żadnego dostępu. Trzeba by pójść śladem innych gmin, otwierać w nich świetlice, zatrudnić ludzi powiedzmy na 1/2 czy 1/3 etatu, ale żeby młodzież mogła się tam spotykać. – powiedział.

Jerzy Dębiec przyznał również, że Nowy Żmigród potrzebuje w tym momencie konkretnych działań lokalnego samorządu aprobujących wyprowadzenie ciężkiego ruchu pojazdów z centrum miejscowości.

Nowy Żmigród leży na trasie przelotowej między Jasłem, a Barwinkiem. W rynku jest tragedia: TIR za TIR-em. Tutaj jest szybka potrzeba wybudowania ronda albo obwodnicy. Wiem, że to jest długotrwały proces i trzeba długich załatwień, ale ktoś to musi zacząć. – dodał.

16 listopada zmierzy się on z obecnie urzędującym wójtem 60-letnim Krzysztofem Augustynem z Łężyn (zgłoszony przez KWW Uczciwość – Rozsądek – Rozwój), 40-letnim Grzegorzem Barą z Mytarzy (zgłoszony przez KWW „Nasza gmina nasz wspólny dom”), 48-letnim Andrzejem Stachurskim z Pielgrzymki (zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość) oraz 39-letnim Piotrem Suskim z Nienaszowa (zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe).

W Jaśle o mandat radnego będzie ubiegało się dziewiętnaście osób. Najmłodszymi kandydatami ugrupowania są 40-letni: Marcin Ochoński (okręg nr 3) i Justyna Gorczyca (okręg nr 7), zaś najstarszym 71-letni Jan Kosiba (okręg nr 15). Z listy „Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami” o reelekcję ubiega się dwóch obecnych radnych miejskich: 55-letni Tadeusz Stachaczyński (okręg nr 10) oraz 59-letni Andrzej Dybaś (okręg nr 14).

Na liście znaleźli się również: 52-letni Jan Szańca (okręg nr 1), 64-letni Jan Leś (okręg nr 2), 51-letnia Bożena Radwan (okręg nr 4), 54-letni Jerzy Okarma (okręg nr 5), 56-letni Andrzej Lechowski (okręg nr 8), 66-letni Adam Dziok (okręg nr 9), 51-letni Stanisław Mazurek (okręg nr 11), 52-letni Krzysztof Stawarz (okręg nr 12), 55-letni Zbigniew Raczoń (okręg nr 16), 52-letni Lech Polak (okręg nr 17), 64-letnia Bogusława Wójcik (okręg nr 18), 59-letni Roman Strojek (okręg nr 19), 46-letnia Mariola Mazur (okręg nr 20) i 52-letni Andrzej Dzięglewicz (okręg nr 21).

„Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” zarejestrowało komplet kandydatów do Rady Powiatu w Jaśle. Liderami w poszczególnych okręgach są: 56-letni Janusz Przetacznik (miasto Jasło), 43-letni Krzysztof Myśliwiec z Wolicy (gmina Jasło), 61-letni Ryszard Biernacki z Lisowa (gmina Skołyszyn), 65-letni Józef Kozioł z Lublicy (gmina Kołaczyce i gmina Brzyska), 58-letni Adam Pleban z Niegłowic (gmina Dębowiec i gmina Osiek Jasielski) oraz 64-letni Stefan Sochacki z Tarnowca (gmina Nowy Żmigród, gmina Krempna i gmina Tarnowiec). „Dwójkę” z miasta na liście ugrupowania ma obecna radna powiatowa 56-letnia Jolanta Brągiel.

Ponadto komitet rekomendował swoich kandydatów do: Rady Miasta w Kołaczycach (14 osób), Rady Gminy Jasło (1 osoba), Rady Gminy Krempna (8 osób), Rady Gminy Nowy Żmigród (9 osób), Rady Gminy Osiek Jasielski (8 osób) i Rady Gminy Skołyszyn (9 osób).

W drodze losowania komitet otrzymał kolejno numery: do Rady Powiatu – osiemnasty, do Rady Miejskiej w Jaśle – dziewiętnasty, do Rady Miejskiej w Kołaczycach – osiemnasty, do Rady Gminy Jasło – dwudziesty dziewiąty, do Rady Gminy Krempna – dziewiętnasty, do Rady Gminy Nowy Żmigród – dwudziesty pierwszy, do Rady Gminy Osiek Jasielski – dwudziesty i do Rady Gminy Skołyszyn – dwudziesty pierwszy.

20141030-005

Tadeusz Górczyk zwraca się do mieszkańców ziemi jasielskiej z prośbą o udział w nadchodzących wyborach samorządowych.

Myślę, że mieszkańcy powinni pójść do głosowania przede wszystkim dlatego, że niska frekwencja powoduje dużą przypadkowość. Później jest narzekanie, że taki czy owaki radny, ale jak jest niska frekwencja to w dużej części jest przypadkowość. Jeżeli spojrzymy na ustabilizowane demokracje na świecie to tam frekwencja wyborcza jest wysoka. Zdaje sobie sprawę, że w niektórych jest przymus głosowania i jest grzywna jak się nie idzie, ale generalnie te społeczeństwa wiedzą jak korzystać z demokracji. Poprzez udział w wyborach można wiele rzeczy zmienić dlatego warto, żeby ludzie szli. Drugi argument jest taki, że 25 lat temu zakończyliśmy okres wielkiej walki z ówczesną władzą właśnie o demokratyzację, żeby ludzie mogli decydować o tym co się w państwie i lokalnej Ojczyźnie dzieje. Dlatego warto do tych wyborów iść. Nawet powinno się to odbierać jako obywatelski obowiązek. – powiedział.

Na czwartek swoją konwencję wyborczą zaplanował z kolei komitet „Jaślanie”, którego liderem jest obecnie urzędujący burmistrz Andrzej Czernecki. Spotkanie rozpocznie się o godzinie osiemnastej w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury. Prawo i Sprawiedliwość zaprasza swoich sympatyków na 3 listopada do Restauracji „Impresja” przy ulicy Jana Pawła II 39c (start o godzinie piętnastej). Pozostałe ugrupowania póki co nie zadeklarowały swoich planów odnośnie spotkań z wyborcami.

Wybory samorządowe już za nieco ponad dwa tygodnie.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE