Informacje

Uważajmy na „fałszywych wnuczków”

Policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi metodą „na wnuczka”. Ich ofiarami najczęściej padają starsi i samotni ludzie. Złodzieje nie mają żadnych skrupułów. Wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji. Funkcjonariusze apelują o ostrożność w kontaktach z osobami, które telefonicznie podają się za członka rodziny i proszą o pilną pożyczkę.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Schemat działania przestępców metodą „na wnuczka” za każdym razem jest podobny. Oszuści telefonują najczęściej do osób starszych i podają się za członka rodziny np. syna, wnuczka, siostrzeńca. W czasie rozmowy proszą o pilne pożyczenie pieniędzy na różne cele, które w ich imieniu ma odebrać znajomy lub proszą o przelanie pieniędzy na konto bankowe. Tłumaczą, że ze względu na wypadek, chorobę, ciężką sytuację rodzinną lub inny powód nie mogą odebrać pieniędzy osobiście. Następnie osoby, które otrzymują taki telefon, kierując się chęcią pomocy członkowi najbliższej rodziny, postępują zgodnie z instrukcją oszustów i w ten sposób tracą czasami nawet oszczędności życia.

Zdarza się, że w przypadku odmowy udzielenia pomocy finansowej do tej samej osoby dzwoni kolejny oszust, który podaje się np. za funkcjonariusza CBŚ i informuje, że mężczyzna, który przed chwilą telefonował jest oszustem. Ponadto rzekomy policjant przekonuje swojego rozmówcę, że warunkiem zorganizowania zasadzki i zatrzymania przestępcy na gorącym uczynku jest wręczenie mu pieniędzy, po odbiór których do niej się zgłosi lub przelanie ich na wskazane konto bankowe.

Przestrzegamy przed tym zagrożeniem, apelujemy o rozwagę i ostrożność. Bądźmy podejrzliwi, gdy ktoś zasłaniając się pośpiechem ponagla nas, abyśmy bez dokładnego sprawdzenia okoliczności przekazali mu pieniądze.

Aby ustrzec się przed tego typu oszustwem należy przede wszystkim jak najszybciej skontaktować się z osobą, której zamierzamy pożyczyć pieniądze. W ten sposób możemy się upewnić, że to rzeczywiście krewny zwracał się z prośbą o pomoc finansową. O każdym podejrzanym telefonie, należy pilnie poinformować Policję.

Pamiętajmy również, że możemy sprawdzić czy faktycznie rozmawiamy z prawdziwym policjantem dzwoniąc (z telefonu komórkowego) do najbliższej jednostki Policji. Ponadto pamiętajmy, że funkcjonariusz nie będzie żądał od nas pieniędzy w celu prowadzenia czynności policyjnych. Z pewnością w takich przypadkach będzie się kontaktował osobiście a nie telefonicznie.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE