Informacje

PSPP: zaproszenie na publiczną debatę

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi zwróciliśmy się do wszystkich kandydatów ubiegających się o stanowisko burmistrza Jasła z zaproszeniem do odbycia publicznych debat, na tematy związane z przyszłości naszego miasta. Niestety nasza propozycja została zignorowana przez komitety wyborcze, które zgłosiły swoich kandydatów do pełnienia odpowiedzialnej funkcji, jaką jest burmistrz Jasła.

Nie zamierzamy jednak rezygnować ze spotkań z mieszkańcami, gdyż uważamy, że jest to nasz obywatelski obowiązek i nasza powinność. Naszym zdaniem publiczna wymiana poglądów, konsultowanie spraw, problemów i kierunków ich rozwiazywania przyczyni się wyraźnie do rozwoju miasta i regionu. Samorząd lokalny winien wsłuchiwać się w opinie i zdania różnych grup i środowisk, nie może zamykać się w swoich gabinetach.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców Jasła do udziału we wspólnej publicznej wymianie poglądów, której tematem przewodnim będzie przyjazny samorząd dla mieszkańców i przedsiębiorców – czy nadmierny fiskalizm jest potrzebny i szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Debata zaplanowana jest na 7 listopada br. (piątek), o godz. 17.00 w Podkarpackiej Szkole Wyższej, im bł. Władysława Findysza w Jaśle, przy ulicy Na kotlinę 8.

Serdecznie zapraszamy.

Tadeusz Górczyk                                      Tadeusz Stachaczyński

Kandydat na Burmistrza Miasta Jasła                Pełnomocnik Wyborczy KWW PSPP

SŁOWA KLUCZOWE