Kultura | rozrywka | edukacja

X Przegląd Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich PRO SCENKI 2014

W dniu 2 grudnia br. odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle X Przegląd Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych z Jasła i Powiatu Jasielskiego PRO SCENKI 2014.

Fot. © Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
Fot. © Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

W przeglądzie udział wzięły 3 zespoły teatralne z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle i Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. Celem przeglądu jest prezentacja i konfrontacja uczniowskich teatrów oraz wzmożenie działań profilaktycznych wśród młodzieży. Przegląd otworzyła wykładem na temat „Zagrożenia współczesnej młodzieży” psycholog Anna Gorczyca-Świędrych, która mówiła o współczesnych uzależnieniach m.in. od napojów energetyzujących oraz telefonu komórkowego.

Jury przeglądu oceniało spektakle pod względem zgodności treści i przesłania spektaklu z tematyką przeglądu, doboru środków artystycznych oraz oryginalności prezentacji. Jury w składzie: Iwona Byczek – Inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Anna Zima – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle, Anna Gorczyca-Świędrych – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle, Zbigniew Dranka – Radny Rady Powiatu w Jaśle 2010 – 2014, dyrektor MDK w Jaśle w latach 1984 – 2006 postanowiło szczególnie wyróżnić za formę spektakl „Zagubieni” przygotowany przez teatr LOkomotywa z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, reż. i scenariusz Grażyna Żygłowicz. Pozostałe spektakle: „Zerwane więzi” w wykonaniu teatru PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA reż. Małgorzata Czernicka, scenariusz Michał Maczuga oraz „Trzy razy nie” w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle reż. i scenariusz Magdalena Brocławik oraz uczniowie zostały nagrodzone dyplomami za udział.

W finale przeglądu wystąpił perkusista Wiesław „Blacha” Błaszkiewicz, który zaprezentował program profilaktyki uzależnień pt.: „POWIEDZ NIE!”. Artysta w przekonujący sposób opowiedział historię swojego życia, przestrzegając młodzież przed skutkami złych decyzji. Wśród publiczności zasiedli – oprócz uczestników przeglądu – uczniowie z Gimnazjum nr 1, nr 2 i nr 4 w Jaśle.

Program został sfinansowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE