Kultura | rozrywka | edukacja

VII Międzyszkolna Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

Z okazji „Światowego Dnia AIDS” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współpracy Urzędu Miasta w Jaśle zorganizowała (01.12) w Gimnazjum nr 1 w Jaśle „VII Międzyszkolną Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS” dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Jasła.

Fot. © materiały prasowe Sanepidu (x7)
Fot. © materiały prasowe Sanepidu (x7)

Celem olimpiady było: poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS wśród młodzieży szkół gimnazjalnych; kształtowanie właściwych postaw uczniów w stosunku do ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz lansowanie zdrowego stylu życia wolnego od zachowań ryzykownych.

W Olimpiadzie udział wzięło 5 gimnazjów z terenu Jasła reprezentowanych przez 15 uczniów. Każdy z uczestników rozwiązywał test składający się z 30 pytań.

Komisja składająca się z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji, Oddziału Rejonowego PCK oraz Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Jaśle wyłoniła zespoły szkolne według ilości zdobytych punktów i przyznała:

I miejsce – Gimnazjum Nr 1 w Jaśle ul. Czackiego 2
II miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Jaśle ul. Szkolna 38
III miejsce – Gimnazjum Nr 4 w Jaśle ul. Piotra Skargi 10
III miejsce – Gimnazjum Społeczne w Jaśle ul. Niegłowicka 174
IV miejsce – Gimnazjum Nr 5 w Jaśle ul. Sobniowska 58

Dodatkową nagrodą indywidualnie wyróżniono Annę Szot, uczennicę z Gimnazjum nr 2 w Jaśle za największą ilość prawidłowych odpowiedzi.

031214(3)

031214(4)

031214(5)

031214(6)

031214(7)

031214(8)

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta, a Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaśle zasponsorowała dyplomy i poczęstunek dla uczestników i opiekunów.

Organizatorzy dziękują Dyrektorowi, nauczycielom i uczniom Gimnazjum Nr 1 za włożony trud i zaangażowanie w organizację Olimpiady.

Ponadto w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie został rozstrzygnięty X Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o AIDS”. Komisja oceniła 183 prace, które napłynęły z 50 szkół województwa podkarpackiego i przyznała 6 nagród oraz 10 wyróżnień. Wśród nagrodzonych są uczniowie: Aleksandra Gonera z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle i Patryk Mikrut z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle. Wyróżnienie przyznano Aleksandrze Piekarz i Julii Klimek z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

(PSSE w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE