Informacje

Najpierw Policja, potem Wojsko Polskie, dzisiaj Służba Więzienna: Jasło gościnne dla służb mundurowych

Dwa lata temu Policja, rok temu Wojsko Polskie, a dzisiaj Służba Więzienna. Trzecia co do wielkości uzbrojona formacja mundurowa w naszym kraju wybrała Jasło na organizatora wojewódzkich obchodów swojego branżowego święta. Na uroczyste obchody święta podkarpackiej służby penitencjarnej do naszego miasta przyjechali m.in. wiceminister sprawiedliwości oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Wśród odznaczonych i awansowanych na wyższe stopnie służbowe znaleźli się funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jaśle.

Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jasło na organizatora podkarpackich wojewódzkich obchodów Święta Służby Więziennej zostało wybrane nieprzypadkowo bowiem w tym roku przypada 650. rocznica nadania miastu praw miejskich oraz 35. rocznica utworzenia miejscowego Zakładu Karnego. Z tej okazji w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbył się uroczysty apel z udziałem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych podkarpackich jednostek penitencjarnych oraz zaproszonych gości.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. parlamentarzyści (Mieczysław Kasprzak, Bogdan Rzońca, Piotr Tomański), wicewojewoda podkarpacki Grażyna Borek, przedstawiciele podkarpackiego wymiaru sprawiedliwości; komendanci, dowódcy, szefowie, dyrektorzy i naczelnicy podkarpackich formacji mundurowych (m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, Izby Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego); kapelani podkarpackich służb mundurowych; przedstawiciele lokalnego samorządu (prezydenci i burmistrzowie miast, starostowie powiatów oraz wójtowie gmin), a także reprezentujący służbę penitencjarną z zaprzyjaźnionych jednostek z Ukrainy, Węgier oraz Słowacji.

Gośćmi honorowymi spotkania w Jaśle byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP Wojciech Węgrzyn oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej RP płk Jacek Kitliński, do niedawna kierujący podkarpackimi strukturami służby.

Nie musimy nikogo przekonywać, że nie jest to praca łatwa. Jest jednak jeden dzień w roku, w którym codzienne mundury zamieniamy na te odświętne i z dumą przypinamy do nich galowe sznury. Dzień naszego święta – podkreślili prowadzący okolicznościową galę z okazji podkarpackiego święta służby penitencjarnej kpt. Edyta Socha oraz mjr Jarosław Wójtowicz.

W skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie obejmującego teren województwa podkarpackiego wchodzi: dwa Areszty Śledcze (Nisko, Sanok), siedem Zakładów Karnych (Dębica, Jasło, Łupków, Medyka, Przemyśl, Rzeszów, Uherce Mineralne) oraz cztery Oddziały Zewnętrzne (Chmielów, Jabłonki, Moszczaniec, Średnia Wieś).

Na Podkarpaciu w trzeciej co do wielkości uzbrojonej formacji mundurowej naszego kraju zatrudnionych jest około 1300 doskonale wykształconych funkcjonariuszy.

Państwo Polskie codziennie powierza naszej opiece około 3,5 tysiąca osób skazanych, tymczasowo aresztowanych i ukaranych. Na czym polega owa opieka i czy jest to łatwe zadanie? Mimo dużej otwartości jaką prezentujemy w ostatnich latach dla ukazania społeczeństwu działalności służby więziennej zawsze pamiętamy i będziemy pamiętać, że więzienie jest instytucją zamkniętą. Taki właśnie charakter jednostki penitencjarnej daje możliwość realizacji jednego z najważniejszych zadań służby jakim jest izolacja osób, które złamały normy prawne, zostały skazane przez niezawisły sąd w transparentnej procedurze na karę pozbawienia wolności. Nasza aktywność w tym zakresie to jeden z kluczowych elementów ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Niewątpliwie funkcja izolacyjna jaką pełnią więzienia jest bardzo ważna. Ale dla nas, funkcjonariuszy i pracowników podkarpackiej Służby Więziennej równie ważnym zadaniem jest resocjalizacja i readaptacja osób pozbawionych wolności. Musimy bowiem pamiętać, że każda kara, nawet ta najdłuższa, ma swój kres, a życie zgodne z normami życia społecznego po opuszczeniu więzienia w sporym zakresie zależy od jakości prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych. – mówi pułkownik Andrzej Leńczuk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie.

Służba Więzienna od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Skazani codziennie opuszczają mury zakładu karnego, by świadczyć nieodpłatnie usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Szpitala Specjalistycznego, Komendy Powiatowej Policji czy Urzędu Gminy.

Dotychczasowe doświadczenia w zatrudnianiu osób pozbawionych wolności wskazują na obopólne korzyści. Dla skazanych jest to niewątpliwie istotna forma resocjalizacji. Uczy bowiem odpowiedzialności za pracę, pozwala nabyć doświadczenie zawodowe, a dla niektórych to pierwsza praca. Natomiast podmioty zatrudniające podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy. Niewątpliwie świadczą o tym liczby. Wymiar wykonanych prac na rzecz środowiska lokalnego za rok 2014 wynosi 34 tysiące roboczogodzin na kwotę niespełna 343 tysiące złotych. – powiedziała kpt. Edyta Socha.

Drugim ważnym aspektem resocjalizacji jest działalność charytatywna. Wśród przebywających w jasielskim Zakładzie Karnym więźniów kadra penitencjarna stara się kształtować postawy społecznie pożądane i uwrażliwiać na potrzeby innych. Stąd też corocznie organizowane są akcje charytatywne z okazji Dnia Dziecka i świętego Mikołaja na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Nasz Dom”, Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Domu Dziecka w Wolicy.

Skazani włączają się również w przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Szlachetna Paczka.

Współpracując ze środowiskiem lokalnym służba więzienna stara się także docierać do młodzieży.

Na potrzeby tej współpracy opracowaliśmy program edukacyjno-profilaktyczny pod nazwą „Zanim będzie za późno”. W czasie lekcji wychowawczych, które odbywają się zarówno w szkołach jak i na terenie Zakładu Karnego staramy się przestrzegać młodzież przed zachowaniami ryzykownymi i patologicznymi. Podczas takich spotkań skazani dzielą się swoimi doświadczeniami z młodzieżą, mówią o przeszkodach takich jak alkohol, narkotyki, agresja, nieodpowiednie towarzystwo, które stanęły na ich drodze życiowej i w konsekwencji doprowadziły za bramę więzień. Edukacja młodzieży poprzez kontakty z naszą jednostką jest ważnym elementem programu wielu szkół. Zarówno dla uczniów, jak i więźniów te spotkania to cenna lekcja. Dla pierwszych jest to przestroga, a dla drugich próba mówienia o własnych słabościach. Ta wielowymiarowa współpraca ze środowiskiem lokalnym pozwala nam lepiej oddziaływać na naszych skazanych, a tym samym w lepszym stopniu realizować najważniejszy cel wykonania kary pozbawienia wolności jakim jest powstrzymanie od ponownego konfliktu z prawem. W codziennej pracy staramy się ten cel osiągać poprzez kształtowanie postaw zgodnych ze społecznymi oczekiwaniami, poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania prawa. – dodaje Edyta Socha.

Podkarpackie obchody Święta Służby Więziennej stały się okazją do wręczenia odznaczeń branżowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Medalem Złotym Za długoletnią Służbę podpułkownika Sławomira Luberę, emerytowanego dyrektora Aresztu Śledczego w Nisku.

Za zasługi w pracy penitencjarnej odznaczeniami resortowymi nadanymi przez Ministra Sprawiedliwości RP zostali uhonorowani funkcjonariusze: mjr Grzegorz Borek (Złotą), mjr Andrzej Jacek (Złotą), mjr Piotr Bednarz (Srebrną), chorąży Dariusz Madycki (Srebrną), kpt Adam Hembel (Srebrną), st. sierż. sztab. Krzysztof Kowalik (Srebrną), mjr Artur Bury (Srebrną), st. chor. Monika Ligęcka (Brązową), mł. chr. Józef Podlasek (Brązową), por. Mariusz Bartnicki (Brązową), st. sierż. sztab. Bogusław Dziewit (Brązową), por. Barbara Szczupaj (Brązową), st. sierż. sztab. Mariusz Dymacz (Brązową), por. Piotr Milan (Brązową), por. Krzysztof Starzak (Brązową).

Odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” otrzymały również osoby, które swoją działalnością zawodową wpływają na pozytywny wizerunek działań tej formacji. Odebrali je dzisiaj w Jaśle: insp. Wiesław Korczykowski – Komendant Powiatowy Policji w Lesku (Złotą), Zbigniew Śnigórski – prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (Złotą), Ryszard Wanat – Sąd Okręgowy w Krośnie (Złotą), gen. Wojciech Kucharski – dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich (Srebrną), Franciszek Miśkowicz – starosta jasielski (Srebrną), insp. Witold Szczekała – Komendant Miejski Policji w Rzeszowie (Srebrną) oraz płk Tamás Rózsahegayi – dyrektor Zakładu Karnego w Sátoraljaújhely (Złotą).

Współpracę ze Służbą Więzienną doceniają również inne formacje mundurowe.

Minister Spraw Wewnętrznych nadał Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej RP płk. Jackowi Kitlińskiemu Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”, zaś w podziękowaniu za stwarzanie przyjaznych warunków do kształtowania pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego w społeczności jasielskiej oraz wieloletnią owocną współpracę w realizacji zadań w zakresie umacniania obronności RP Odznakę Pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle otrzymał ppłk Władysław Lechowski, dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle.

Funkcjonariusze podkarpackich jednostek penitencjarnych odebrali awanse na wyższe stopnie służbowe, w tym piętnastu na majora SW, trzech kapitana SW, czterech porucznika SW, czterech starszego chorążego SW, sześciu chorążego SW, dwudziestu starszego sierżanta sztabowego SW, trzech sierżanta sztabowego SW, czterech starszego sierżanta SW, szesnastu sierżanta SW, sześciu plutonowego SW, siedmiu starszego kaprala SW.

Za współpracę z Zakładem Karnym w Jaśle zostali uhonorowani: Ryszard Pabian – burmistrz miasta, Stanisław Pankiewicz – wójt gminy Jasło, Wojciech Pelczar – kierownik działu gospodarczego Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu oraz Adam Kmiecik – wicestarosta jasielski.

Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tych niezwykle ważnych dla Służby Więziennej uroczystościach. To dla mnie ogromny zaszczyt. W imieniu społeczeństwa polskiego i Ministra Sprawiedliwości chcę podziękować wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz pracownikom cywilnym za niezwykle ofiarną i ważną pracę dla społeczeństwa polskiego i wymiaru sprawiedliwości. Marszałek Piłsudski podpisując Dekret 8 lutego 1919 roku wierzył w Polaków, że jesteśmy narodem, który potrafi odbudować niepodległą Polskę w każdych dziedzinach, także w dziedzinie służby więziennej. Powierzył tę funkcję i niezwykle ambitne zadanie zaufanym ludziom. Jednym z nich był Zygmunt Bugajski, niegdyś dyrektor Mokotowa i dyrektor naczelny departamentu penitencjarnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tworzył on podwaliny pod nowoczesną Służbę Więzienną. Niestety on, jak i ponad trzystu funkcjonariuszy SW, zostali rozstrzelani w Katyniu. To przykry moment, ale pokazuje jak skomplikowana była droga polskiej SW związanej z losem naszego narodu do tego poziomu jaki dzisiaj Służba Więzienna reprezentuje. – powiedział wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk Jacek Kitliński podziękował instytucjom, służbom państwowym, przedstawicielom formacji mundurowych, świata nauki i organizacji kulturalno-oświatowych, lokalnym samorządom oraz duchowieństwu za dotychczasową współpracę.

Dziękuję za Waszą życzliwość i obecność w chwilach dobrych, jak i w chwilach trudnych. To również dzięki Państwa zaangażowaniu możemy szczycić się sukcesami i osiągnięciami w resocjalizacji. Dziękuję również koleżankom i kolegom funkcjonariuszom oraz pracownikom więziennictwa. Dziękuję za Wasz trud, wysiłek i oddanie dla wartości jakie wspólnie wyznajemy. Bez Was ta służba by nie istniała. To dla mnie prawdziwy zaszczyt i duma kierować tak doskonałym zespołem ludzkim. Dzisiejsza wizyta na Podkarpaciu ma dla mnie wymiar szczególny. Jeszcze niedawno, wspólnie z Wami pochylałem się nad codziennymi problemami i cieszyłem się ze wspólnych sukcesów. Dzisiaj po raz pierwszy staję przed Wami w charakterze głównodowodzącego polską służbą więzienną. Nie mam wątpliwości, że miejsce, w którym się znalazłem to również Wasza zasługa. Zawsze mogłem liczyć na Wasze wsparcie i chociaż przez ostatnie miesiące nie byliście fizycznie u mego boku to przez cały czas czułem, że jesteście ze mną. Proszę mi wierzyć pomimo iż na co dzień daleko od Podkarpacia to Podkarpacie było w moim sercu i zawsze w nim pozostanie. – powiedział.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian podziękował za wybranie naszego miasta na organizację uroczystości o charakterze wojewódzkim. W trakcie swojego wystąpienia przypomniał, że w naszym mieście, które w bieżącym roku świętuje 650. rocznicę nadania praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego, dwa lata temu odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji, a rok temu Święta Wojska Polskiego.

Niech świadczy to o naszej gościnności. – stwierdził.

Piątkowym uroczystościom towarzyszyły poczty sztandarowe: Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, Zarządu Okręgowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Rzeszowie, Komend Powiatowych: Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta. Poprzedziła je okolicznościowa msza święta odprawiona w Kolegiacie Farnej.

POSŁUCHAJ:


W uroczystościach wzięli udział m.in.: Wojciech Węgrzyn – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP; płk Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej RP, parlamentarzyści: Mieczysław Kasprzak, Bogdan Rzońca, Piotr Tomański, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Grażyna Borek – wicewojewoda podkarpacki, Jerzy Borcz – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty, Ryszard Pabian – burmistrz Jasła; Franciszek Miśkowicz – starosta jasielski; Wojciech Kucharski – dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich; nadinsp. Zdzisław Stopczyk – Podkarpacki Wojewódzki Komendant Policji; nadbryg. Bogdan Kuliga – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; gen. Tomasz Bąk – dyrektor Centrum Studiów nad Terroryzmem WSIiZ w Rzeszowie; mjr Jerzy Bielak – dyrektor Delegatury ABW w Rzeszowie; Robert Płoszaj – dyrektor Delegatury CBA w Rzeszowie; podinsp. celny Waldemar Chaba – dyrektor Izby Celnej w Przemyślu; mjr Robert Kisiel – komendant Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie; podinsp. Krzysztof Boroń – Naczelnik Zarządu CBŚ Komendy Głównej Policji w Przemyślu; płk Roman Dwornik – zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie; płk SG Marek – zastępca Komendanta BOSG; Łukasz Tur – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego; Mirosław Półtorak – Naczelnik Wydziału Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Delegatury Południowo-Wschodniej GITD; płk Krzysztof Trela – dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

One Comment

Back to top button