Informacje

Promesy dla podkarpackich samorządów

Prawie 70 mln zł otrzymają podkarpackie samorządy na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi w ostatnich latach. 23 lutego wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wręczyła promesy przedstawicielom gmin i powiatów.

Promesę odbiera wójta gminy Brzyska Rafał Papciak. Fot. © PUW w Rzeszowie / Agnieszka Skała
Promesę odbiera wójta gminy Brzyska Rafał Papciak.
Fot. © PUW w Rzeszowie / Agnieszka Skała

Dodatkowe wsparcie otrzyma 121 samorządów. „Są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powodzie w latach 2011-2014 oraz zabezpieczenie osuwisk” – powiedziała wojewoda. Małgorzata Chomycz-Śmigielska zapowiedziała, że jeśli samorządy będą potrzebować jeszcze dodatkowego wsparcia na realizację zadań wystąpi do ministra administracji i cyfryzacji o kolejne środki.

45 mln zł trafi do gmin i powiatów na remonty i odbudowę dróg, mostów, sieci kanalizacyjnej, budynków użyteczności publicznej, przebudowę infrastruktury ujęcia wody. 17 samorządów otrzymało promesy na zadania związane z usuwaniem skutków osuwisk, na łączną kwotę 24 184 200 zł.

Wsparcie na usuwanie skutków powodzi trafi m.in. do:

– powiatów: lubaczowskiego (1,9 mln zł), dębickiego (1,8 mln zł), jasielskiego (1,4 mln zł), sanockiego (1,4 mln zł), leskiego (1,3 mln zł), łańcuckiego (1,1 mln zł),

– gmin: Fredropol (1,2 mln zł), Dębica (1,08 mln zł), Kołaczyce w powiecie jasielskim (870 tys.zł), Brzyska w powiecie jasielskim (680 tys.zł), Harasiuki w powiecie niżańskim (650 tys.zł), Iwierzyce w powiecie ropczycko-sędziszowskim (450 tys.zł).

Na realizację zadań w zakresie likwidacji osuwisk wsparcie otrzymają min.:

– powiaty: strzyżowski (6 mln zł), rzeszowski (117 tys. zł), dębicki (888 tys. zł), jasielski (660 tys.zł),

– gminy: Haczów w powiecie brzozowskim (2,2 mln zł), Skołyszyn w powiecie jasielskim (ponad 1,2 mln zł), Krosno (ponad 1,1 mln zł),

– samorząd województwa podkarpackiego (6,6 mln zł).

W latach 2010-2015 podkarpackie samorządy otrzymały z budżetu państwa odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i na zabezpieczenie osuwisk ponad 700 mln zł. Ponadto w latach 2011-2012 z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przekazano środki finansowe w wysokości ponad 46 mln zł.

(PUW w Rzeszowie)

SŁOWA KLUCZOWE