Informacje

Od 15 marca rusza przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na 2015 rok

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: od 15 marca – drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem poczty; od 16 marca – w biurach powiatowych ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) będzie można złożyć od dnia 15 marca do dnia 15 maja br. Wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2015 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 18 maja 2015 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Wniosek i załączniki do wniosku składane przez rolnika uznaje się za złożone, jeżeli są podpisane z podaniem imienia i nazwiska.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt), płatności niezwiązanej do tytoniu, można składać do dnia 1 czerwca 2015 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 9 czerwca 2015 r., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 1 czerwca 2015 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Braki we wniosku oraz na załącznikach i na materiale graficznym, uzupełnione po dniu 9 czerwca 2015r., nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności.

Zamiast składania wniosku w wersji papierowej, będzie można złożyć wniosek przez Internet, korzystając z platformy aplikacyjnej e-Wniosek, umieszczonej na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl). Aplikacja e-Wniosek umożliwia wypełnienie wniosku, wypełnienie załącznika graficznego oraz dołączenie do wniosku pozostałych wymaganych dokumentów. E-Wniosek to m.in. przyjazny interfejs użytkownika, informacja o stwierdzonych brakach już podczas wypełniania wniosku oraz możliwość bieżącego śledzenia etapu rozpatrywania przez ARiMR.

Aby skorzystać z tej wygodnej formy ubieganie się o płatności, trzeba posiadać login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Kto je ma, nie musi o nie występować ponownie. W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR, trzeba złożyć specjalny wniosek do kierownika biura powiatowego.

Zapraszamy do Biura Powiatowego ARiMR w Jaśle ul. Słowackiego 6 w godz. 7.30- 15.30.

Więcej informacji nt. płatności bezpośrednich można znaleźć na stronie internetowej ARiMR.

(Biuro Powiatowe ARiMR w Jaśle)

Back to top button