Kultura | rozrywka | edukacja

Ortograficzne zmagania uczniów miejskich szkół. Laureaci uhonorowani piórami od burmistrza

Uczniowie jasielskich szkół podstawowych i gimnazjalnych zmagali się dzisiaj z dyktandem, w którym nagrodą główną były dwa wieczne pióra ufundowane z prywatnej kolekcji przez burmistrza miasta Ryszarda Pabiana. Treść ortograficznego sprawdzianu nawiązywała oczywiście do motywu przewodniego konkursu. W zmaganiach wzięło udział blisko sześćdziesięcioro dzieci.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Gospodarzem finału miejskiego konkursu pod hasłem „O pióro Burmistrza Miasta Jasła” adresowanego do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych oraz wszystkich gimnazjalistów był Zespół Szkół Miejskich nr 4. Wzięło w nim udział blisko sześćdziesięcioro dzieci reprezentujących placówki edukacyjne podległe miastu, zwycięzcy eliminacji na etapie szkolnym.

Pomysłodawcą tego konkursu jest burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian. Ogromnie leży mu na sercu, aby dzieci, młodzież jasielska posługiwały się piękną, poprawną polszczyzną. Dlatego też ofiarował z prywatnej kolekcji jako nagrodę główną piękne biura. Konkurs był dwuetapowy. W macierzystych szkołach uczniów przeprowadziliśmy nieco wcześniej test ortograficzny i zwycięzcy tego testu znaleźli się tutaj, aby napisać dyktando ortograficzne. Celem tego konkursu jest popularyzowanie poprawnej polszczyzny, kultury języka polskiego. – mówi Aleksandra Dacyl, kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle, przewodnicząca komisji konkursowej.

Uczniowie pisali dzisiaj dyktando, którego treść bezpośrednio nawiązywała do motywu przewodniego konkursu – wiecznego pióra. W pewnym momencie młodsi odłożyli długopisy natomiast gimnazjaliści kontynuowali pisanie tekstu o wyższym stopniu trudności.

Dyktando było o wiecznym piórze, jego walorach i prestiżu związanym z jego używaniem. Oceniamy, że poziom trudności był średni aczkolwiek zawierało ono pułapki językowe, wyrazy rzadko używane i sporo wyrazów z trudnością ortograficzną. – podkreśla Aleksandra Dacyl.

„Jego miłośnicy twierdzą, że pisanie na co dzień wiecznym piórem w ogóle nie męczy palców. Kształtuje ponadto kaligraficzne pismo. Przywiązujemy się do wiecznego pióra, ponieważ korzystanie z niego wymaga szczególnej troski i uwagi”.
– fragment dyktanda

Za główny cel przedsięwzięcia organizatorzy przyjęli pogłębianie znajomości zasad polskiej ortografii i interpunkcji, doskonalenie już posiadanych umiejętności w stosowaniu tych zasad, a przede wszystkim rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym będącym składnikiem dobra kulturowego naszego narodu.

Sprawdzian oceniała komisja, w skład której weszli: Aleksandra Dacyl, Renata Łaba (inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta) oraz nauczycielki języka polskiego z dwóch szkół średnich – Bożena Gogosz (Zespół Szkół nr 4 – „Ekonomik”) i Agnieszka Żeromska-Sroka (II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego).

Na laureatów obu kategorii wiekowych, oprócz tytułowego pióra ufundowanego przez burmistrza miasta Jasła Ryszarda Pabiana, czekały także nagrody rzeczowe.

Przygotowaliśmy poradniki językowe, a także encyklopedie, słowniki etymologiczne, słowniki poprawnej polszczyzny, a także interesujące lektury do czytania. – dodaje Dacyl.

Podobne konkursy organizowane były już wcześniej przez poszczególne szkoły, dopiero w tym roku przyjęły miejski charakter.

LAUREACI

Szkoły podstawowe
I miejsce – Maciej Ochwat (Szkoła Podstawowa nr 8 w ZSM 5 w Jaśle)
II miejsce – Dawid Pszczoła (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle)
III miejsce – Klaudia Ząbik (Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle)
Wyróżnienia – Emilia Cichoń (Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle), Wiktoria Rączka (Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle), Karolina Czekaj (Szkoła Podstawowa nr 6 w ZSM 1 w Jaśle)

Gimnazja
I miejsce – Anna Pogorzelska (Gimnazjum nr 2 w ZSM 3 w Jaśle)
II miejsce – Emilia Kardaś (Społeczne Gimnazjum w ZSS w Jaśle)
III miejsce – Przemysław Żychowski (Gimnazjum nr 1 w Jaśle)
Wyróżnienia – Karolina Myśliwiec (Gimnazjum nr 2 w ZSM 3 w Jaśle), Marlena Łopatkiewicz (Gimnazjum nr 1 w Jaśle), Franciszek Koszelnik (Gimnazjum nr 4 w Jaśle)

20150309-004ortografia

20150309-005ortografia

20150309-006ortografia

20150309-007ortografia

20150309-008ortografia

20150309-009ortografia

20150309-010ortografia

20150309-011ortografia

20150309-012ortografia

20150309-013ortografia

20150309-014ortografia

20150309-015ortografia

20150309-016ortografia

20150309-017ortografia

20150309-018ortografia

20150309-019ortografia

20150309-020ortografia

20150309-022ortografia

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button