Kultura | rozrywka | edukacja

XIII Powiatowy Konkurs Teatralny Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego

W Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyła się (17.03) XIII edycja Powiatowego Konkursu Teatralnego Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach i Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, a Honorowy Patronat sprawują: Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Jasielski, Burmistrz Kołaczyc.

Fot. © archiwum Organizatora
Fot. © archiwum Organizatora

Celem Konkursu jest rozwijanie teatralnych pasji młodych ludzi oraz umożliwienie szkolnym teatrom prezentacji swojego dorobku szerszej widowni. Konkurs, jak co roku, odbył się w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Oceniano także najlepsze kreacje aktorskie.

Jury w składzie: Grażyna Kaznowska – aktorka, reżyser teatralny; Helena Gołębiowska – Z-ca Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle; Agnieszka Kuczała – instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle; Andrzej Papciak – Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle przyznało nagrody
a) w kategorii gimnazja:
– 1 miejsce Gimnazjum w Krempnej za spektakl „Gnomy”
– 2 miejsce Gimnazjum w Brzostku za spektakl „Biesy i czady”
– wyróżnienie Gimnazjum w Sieklówce za spektakl „Lustro”
– nagrodę za najciekawszą kreację aktorską otrzymały Julia Dyląg i Sandra Leśniak z Gimnazjum w Krempnej
b) w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
– 1 miejsce Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach za spektakl „Lilije”
– wyróżnienie Zespół Szkół Budowlanych za spektakl „Świtezianka”
– nagrodę za najlepszą kreację aktorską w tej kategorii odebrała Emanuela Latoszek z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.

Uroczyste zakończenie Konkursu zaszczycili swoją obecnością Małgorzata Salacha – Burmistrz Kołaczyc, Piotr Zoła – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Grażyna Leńczuk – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

(LO w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE