Informacje

Rodzinne miasto w hołdzie wybitnemu wizjonerowi i kreatorowi Lasów Państwowych

W mieście urodzin oraz pierwszych lat młodości wybitnego leśnika i reformatora Lasów Państwowych oraz ich pierwszego dyrektora generalnego Adama Loreta odsłonięto dzisiaj okolicznościowy obelisk. Stanął on w południowej części Parku Miejskiego. To wspólna inicjatywa podkarpackich leśników oraz miejscowego samorządu.

Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII. Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Hołd pierwszemu dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych Adamowi Loretowi oddali dzisiaj podkarpaccy leśnicy, władze samorządowe województwa i miasta, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy Jasła. W uroczystym odsłonięciu pomnika zlokalizowanego w południowej części Parku Miejskiego wzięli udział m.in. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. Andrzej Grzywacz, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska, senator RP Alicja Zając, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska oraz Wicestarosta Jasielski Adam Kmiecik.

Wydarzeniu towarzyszyły poczty sztandarowe: Polskiego Towarzystwa Leśnego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, a także sygnaliści z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Zgodę na postawienie obelisku w tej lokalizacji wyraziła w ubiegłym roku Rada Miejska podejmując stosowną uchwałę.

Historia budowy obelisku sięga roku 2012 i okolicznościowej konferencji, której owocem było upamiętnienie dyrektora Loreta okolicznościową tablicą wmurowaną w holu I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. Kilka miesięcy później zawiązał się społeczny komitet budowy obelisku Adama Loreta w Jaśle. W jego skład weszli podkarpaccy leśnicy oraz samorządowcy ziemi jasielskiej. Po przeprowadzeniu konkursu na koncepcję realizacji budowy obelisku wykonanie prac powierzono artyście rzeźbiarzowi Grzegorzowi Tomkowiczowi. Dzisiaj stajemy przed owocem jego pracy, który za moment zostanie odsłonięty. – powiedział burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Pomnik został poświęcony przez regionalnego kapelana leśników księdza Jana Cebulaka.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podziękował wszystkim inicjatorom upamiętnienia postaci Adama Loreta w jego rodzinnym mieście.

To wielki zaszczyt uczestniczyć w tej dostojnej uroczystości. Adam Loret to osoba, która w Lasach Państwowych wyznaczała i wyznacza kierunki działalności naszej organizacji. To był wizjoner, który wyprzedził epokę. Lasy Państwowe są wyjątkową organizacją w skali europejskiej, które organizują nowoczesną gospodarkę leśną opartą na różnorodności, wielofunkcyjności. To nic innego jak wizja Adama Loreta. – powiedział.

Bardzo serdecznie dziękuję samorządowi, społeczeństwu Jasła, koleżankom i kolegom leśnikom skupionym w szczególności wokół Polskiego Towarzystwa Leśnego za pomysł i zrealizowanie tego ambitnego celu jakim jest posadowienie pomnika Adama Loreta. Dziękuję wszystkim pomysłodawcom. – dodał Adam Wasiak.

Wzniesienie pomnika zostało w całości sfinansowane ze środków pozyskanych przez społeczny komitet budowy, a opiekę nad tym miejscem ma sprawować oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

W trakcie dzisiejszych uroczystości zaproszeni goście zasadzili dwa cisy – w 650. rocznicę nadania miastu praw miejskich. Z tej okazji leśnicy ufundowali mieszkańcom Jasła 650 sztuk sadzonek drzew.

Fragmenty wystąpień okolicznościowych:

Alicja Zając, senator RP:
Jako członek Senackiej Komisji Środowiska mam zaszczyt uczestniczyć nie po raz pierwszy w spotkaniu poświęconym leśnikom, lasom, historii Polski oraz Polsce. To piękny dzień kiedy dzisiaj w Jaśle możemy uczcić absolwenta naszego-mojego liceum, osoby, która czuła co to jest las i co to jest nasza Ojczyzna Polska. Dzisiaj w tych trudnych czasach kiedy co kilka miesięcy musimy stawać czy to przed mediami czy na spotkaniach i występować w obronie naszych polskich lasów, w obronie naszego wielkiego przedsiębiorstwa, którego twórcą był właśnie Adam Loret. Dlatego z wielką wdzięcznością skłaniam się do tych wszystkich, którzy byli inicjatorami upamiętnienia tej pięknej postaci. Czuje się zaszczycona, że mogłam dzisiaj w tej uroczystości uczestniczyć.

Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP:
W ubiegłym roku przez Sejm przetaczała się wielka dyskusja dotycząca przyszłości Lasów Państwowych. Wszyscy byliśmy świadkami tych wydarzeń. Przy tej okazji zadałem interpelacyjne pytanie ministrowi skarbu jaką wartość mają dzisiaj Lasy Państwowe. Otrzymałem odpowiedź, nie wiem czy prawdziwą, że jest to około 300 miliardów złotych jako wartość księgowa. Czy to jest prawda czy nie to nie potrafię tego zweryfikować natomiast słuchając historii Adama Loreta i patrząc na to wszystko czego dokonał jako wybitny Jaślanin można powiedzieć, że jest to ogromne bogactwo państwa polskiego. To w dużej mierze jest zasługą wybitnego Jaślanina Adama Loreta – osoby, która jest mniej znana w historii. W zasadzie w podręcznikach nie przypomina się o tej osobie. Zapewne myśl Adama Loreta wynikała z myśli tych wszystkich wielkich postaci drugiej RP, którzy wiedzieli, że państwo wtedy jest silne kiedy dysponuje własnym państwowym majątkiem. Stąd też ta druga RP jest przykładem pomimo tych ogromnych trudności.

Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki:
Uczestniczymy dziś we wspaniałej uroczystości. Tym pięknym obeliskiem honorujemy niezwykłego człowieka, wybitną postać Polski międzywojennej, współtwórcę Lasów Państwowych, ich nowoczesnej administracji. Dzisiaj dla rządu polskiego, dla nas Polaków lasy są wartością narodową. Są jednym z największych dóbr Polski. Dlatego dbałość o to, aby to gospodarowanie lasami było racjonalne tak jak wtedy w okresie międzywojennym mówił Adam Loret jest po dzień dzisiejszy. Te słowa, które Państwo widzicie na tablicy, są ciągle aktualne. Bo tylko państwo może racjonalnie gospodarować lasami i w sposób prawidłowy uwydatniać wszelkie jego walory i czerpać korzyści. Dlatego chyląc czoła przed tą wspaniałą postacią gratuluję Jaślanom tak wspaniałego krajana. Mam nadzieję, że Adam Loret będzie szczególnie dla młodego pokolenia Jaślan pięknym wzorem do naśladowania.

Maria Kurowska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego:
Tym dzisiejszym wydarzeniem przywracamy pamięci Jasła i Polski kolejnego Jaślanina. Pamięć o wielu Jaślanach zanikła po II wojnie światowej, a to dlatego, że Jasło jest jednym z najbardziej poszkodowanych miast na świecie. W 97 procentach Jasło zostało w czasie II wojny światowej zniszczone. Po wojnie wiele znakomitych rodów jasielskich przeniosło się na inne tereny. O wielu z nich pamięć zanikła. Gdy kilka lat temu byłam burmistrzem wtedy przywróciliśmy pamięć znakomitemu rzeźbiarzowi Andrzejowi Szaynie, o którym nikt nie słyszał, bo zawierucha wojenna zniszczyła jego dorobek. Na szczęście ostał się znakomity ołtarz w Markowej, gdzie budowane jest muzeum dla uczczenia tych, którzy ratowali Żydów. Są piękne ołtarze w Kościele św. Józefa w Krakowie. W Jaśle nikt o tym człowieku nie wiedział. Dlaczego? Bo wszystko zostało zniszczone. Myślę, że również przez to nie była znana postać Adama Loreta. Cieszę się, że dzisiaj przywracamy pamięć tej osoby. Obyśmy jeszcze przywrócili innym, bo rzeczywiście jasielskie Gimnazjum może się poszczycić znakomitymi absolwentami.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE