Kultura | rozrywka | edukacja

Jasło – niebanalne (zapowiedź)

Uroczysty wernisaż prac fotograficznych, które zostały nagrodzone i wyróżnione w konkursie „Nasza mała Ojczyzna”, odbędzie się już w najbliższy piątek, 26 czerwca godz. 18.00, w holu dawanego kina Syrena.

© Tomasz Kasprzyk - II nagroda
© Tomasz Kasprzyk – II nagroda

Na wystawie znajdują się prace, które oddają klimat Jasła, w sposób artystyczny i niebanalny. Na konkurs wpłynęło łącznie 89 prac, spośród których czteroosobowe jury przyznało trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia. Za najlepszą pracę uznano fotografię autorstwa Mariusza Krzyżaka. Miejsce drugie komisja przyznała Tomaszowi Kasprzykowi, natomiast Anna Czekaj otrzymała miejsce trzecie. Dodatkowo zostały przyznane wyróżnienia, które otrzymali: Grzegorz Dziuba, Dorota Czernecka oraz Anna Dziura.

Fotografie oceniała komisja w skład, której weszli: Janusz Wojewoda, artysta fotografik, Gabriel Liptak, słowacki artysta fotografik oraz Anna Brożyna, plastyk JDK i Helena Gołębiowska, wicedyrektor JDK.

Celem zorganizowanego konkursu fotograficznego było m.in.: pokazanie przez fotografię współczesnego Jasła, jego problemów, wartości i osiągnięć, obiektów, zjawisk społecznych, wydarzeń kulturalnych, promocja walorów turystycznych i przyrodniczych, poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego w fotografii, zachęcenie mieszkańców do zaangażowania się we wspólne inicjatywy oraz prezentacja i promocja Partnerów Projektu podczas wystaw w Jaśle i w Liptowskim Mikulaszu. 

Konkurs fotograficzny „Nasza mała ojczyzna”, zorganizowany przez Jasielski Dom Kultury w ramach projektu pn: „Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej Domów Kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu”, współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. 

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE