Kultura | rozrywka | edukacja

Piąta edycja zajęć na Juniwersytecie zakończona

Kolejnych 150-ciu absolwentów zakończyło zajęcia na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym. Do tej pory we wszystkich pięciu edycjach uczestniczyło około 550 małych studentów.

Juniwersytet

W tym roku akademickim zajęcia na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym prowadzone były w dwóch grupach wiekowych, a program zajęć został dostosowany do wieku studenta. W V edycji brały udział dzieci w wieku 5-10 lat, podzielone na 10 grup (grupy młodsze i starsze). Zajęcia odbywały się średnio dwa razy w miesiącu i prowadzone były w formie wykładów i warsztatów edukacyjnych w Centrum Edukacji „SOWA”, a także w Jasielskim Domu Kultury (3 wykłady). W drugim semestrze odbyły się także warsztaty w Obserwatorium Astronomicznym (I LO w Jaśle).

Wśród tematów zajęć znalazły się miedzy innymi zagadnienia z chemii (Eksperymenty małego Einsteina), ekonomii (Ekonomia w małym paluszku, czyli jak mądrze i na co wydawać pieniądze), zdrowia (Zapobieganie otyłości i promocja zdrowego stylu życia), literackie (Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, Ziemniaki czy pyry?), z historii sztuki (Czy dzieło sztuki można zobaczyć na ulicy?), przyrodnicze (Historia współpracy zwierząt, roślin i ludzi, Mikroskop i lupa).

W organizacji zajęć dla małych studentów Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego aktywnie pomagała grupa 19 wolontariuszy. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

(UMJ)

Back to top button