Informacje

Święto Policji A.D. 2015 w Jaśle

96-rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o Policji Państwowej jasielscy funkcjonariusze uczcili uroczystą zbiórką. W czasie uroczystości policjanci otrzymali odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Gościem specjalnym, który swoją obecnością uświetnił jasielskie obchody Święta Policji był Pierwszy Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Piotr Michna.

Fot. © KPP w Jaśle
Fot. © KPP w Jaśle

24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej powołał ustawą Policję Państwową. Kilkadziesiąt lat później, w kwietniu 1990 roku dzień ten ustanowiony został przez polski Parlament dniem Święta Policji. Dla funkcjonariuszy Policji jest dniem szczególnym – wiąże się m.in. z awansami na wyższe stopnie, z podziękowaniami, które płyną od społeczeństwa, od instytucji, służb i formacji, z którymi Policja współpracuje.

We wczorajszych jasielskich obchodach Święta Policji wziął udział Pierwszy Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Piotr Michna. W uroczystości uczestniczyli również Senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Starosta Jasielski Franciszek Miśkowicz oraz Zastępca Burmistrza Miasta Jasła Antoni Pikul. Obecni byli także przedstawiciele samorządów, reprezentanci służb mundurowych, instytucji i organizacji będących partnerami jasielskiej Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji policjantów i ich rodzin, którą odprawili w kościele św. Stanisława BM w Jaśle ksiądz Piotr Filipek i ksiądz Gerard Stanula.

Fot. © KPP w Jaśle
Fot. © KPP w Jaśle

Kolejnym etapem obchodów była uroczysta zbiórka, w czasie której wyróżnieni policjanci otrzymali akty mianowania na kolejne stopnie służbowe i odznaczenia. Awansowanych zostało 51 funkcjonariuszy jasielskiej Policji, 2 w korpusie oficerskim, 31 w korpusie aspiranckim, 16 w korpusie podoficerskim oraz 2 szeregowych.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył „Za długoletnią służbę” srebrnym medalem aspiranta Piotra Polara.

W uznaniu zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego czterech funkcjonariuszy jasielskiej jednostki wyróżnionych zostało przez Minister Spraw Wewnętrznych odznaką „Zasłużony Policjant”. W tym roku srebrną odznakę otrzymali inspektor Paweł Filipek oraz nadkomisarz Alojzy Pasiowiec, brązową odznakę otrzymali podinspektor Robert Gomułka oraz aspirant sztabowy Mariusz Wojnar.

Tradycyjnie w dzień Święta Policji za szczególne osiągnięcia w służbie na rzecz społeczności lokalnej przyznana została również nagroda Starosty Jasielskiego, którą otrzymał komisarz Grzegorz Żytniak oraz nagroda Burmistrza Miasta Jasła, którą otrzymał starszy aspirant Adam Czajka.

Fot. © KPP w Jaśle
Fot. © KPP w Jaśle

Ponadto na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle – złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Komendant Powiatowy Policji w Jaśle inspektor Paweł Filipek. Komendant Filipek wyróżniony został również srebrną honorową odznaką Polskiego Związku Motorowego za wspieranie Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego w zakresie poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym.

Podczas uroczystej zbiórki wręczone zostały także medale 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Uroczystość zakończył Komendant Powiatowy Policji w Jaśle inspektor Paweł Filipek, który podziękował policjantom i pracownikom jasielskiej jednostki za rzetelną, ofiarną i odpowiedzialną służbę, a zaproszonym gościom za wkład w działania na rzecz bezpieczeństwa obywateli powiatu jasielskiego, umacniania praworządności, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz za okazywaną życzliwość i wsparcie.

Awansowani na wyższe stopnie służbowe:

Stopień komisarza otrzymali: podkomisarz Krzysztof Machowski, podkomisarz Krzysztof Skowron.

Aspirantem sztabowym mianowani zostali: starszy aspirant Marek Dąbrowski, starszy aspirant Piotr Frankiewicz, starszy aspirant Robert Gomuła, starszy aspirant Marcin Gustek, starszy aspirant Paweł Korczykowski, starszy aspirant Marek Krowicki, starszy aspirant Maria Osiewalska, starszy aspirant Robert Osiewalski, starszy aspirant Piotr Pacana, starszy aspirant Leszek Placek, starszy aspirant Piotr Polar, starszy aspirant Wiesław Rogowski, starszy aspirant Wiesław Sitnik, starszy aspirant Anna Śnieżek, starszy aspirant Wojciech Weber.

Nominacje na starszego aspiranta Policji otrzymali: aspirant Daniel Fendryk, aspirant Tomasz Gomułka, aspirant Piotr Kosiba, aspirant Kazimierz Pawlik, aspirant Jerzy Poszelężny, aspirant Bartosz Szeleszkiewicz, aspirant Oskar Tworek, aspirant Adam Czajka, aspirant Mariusz Winiarski, aspirant Piotr Wojtunik.

Na aspiranta Policji awansował: młodszy aspirant Mariusz Marszałek

Stopień młodszego aspiranta otrzymali: sierżant sztabowy Szymon Gąsior, sierżant sztabowy Andrzej Plich, sierżant sztabowy Agnieszka Wilk, sierżant sztabowy Paweł Wrona, starszy sierżant Paweł Klimato.

Nominacje na sierżanta sztabowego otrzymali: starszy sierżant Dariusz Goslar, starszy sierżant Wojciech Klinger, starszy sierżant Rafał Krajciewicz, starszy sierżant Krzysztof Szewczyk, starszy sierżant Janusz Ziomek, starszy sierżant Krzysztof Żychowski.

Starszym sierżantem Policji mianowani zostali: sierżant Anna Barzycka, sierżant Piotr Chopiak, sierżant Daniel Goleń, sierżant Weronika Janek, sierżant Maksymilian Kmiecik, sierżant Patryk Pluczyński.

Sierżantem Policji mianowani zostali: starszy posterunkowy Rafał Godfryd, starszy posterunkowy Dominik Hołda, starszy posterunkowy Michał Zięba, starszy posterunkowy Bartosz Czech.

Awans na starszego posterunkowego otrzymali: posterunkowy Monika Andrzejak, posterunkowy Adam Daniel.

(KPP w Jaśle)

Back to top button