Informacje

1116 ton CO2 mniej – program SOWA zakończony

W trosce o klimat i środowisko naturalne, w 2014 roku, w ramach programu: System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne, Jasło przeprowadziło modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całego miasta. Jednym z warunków udziału w programie SOWA było ograniczenia emisji CO2. Według przeprowadzonych pomiarów i obliczeń w ciągu całego roku, do atmosfery nie trafi 1116 ton CO2.

Wymienione oświetlenie wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Jaśle. Fot. © archiwum Urzędu Miasta w Jaśle
Wymienione oświetlenie wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Jaśle.
Fot. © archiwum Urzędu Miasta w Jaśle

Źródłem finansowania inwestycji, która wyniosła 2,8 mln zł, była dotacja (1,3 mln zł) i pożyczka (1,5 mln zł) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program SOWA w Jaśle, polegał na wymianie starych opraw oświetleniowych, wymianie źródeł światła (żarówek) na nowoczesne (energooszczędne), zainstalowaniu inteligentnego sterowania oświetleniem oraz na zainstalowaniu w modernizowanych obwodach ograniczników mocy.

Stare, zużyte oprawy o dużych mocach, w wielu przypadkach jeszcze typu rtęciowego, wymieniono na nowoczesne oprawy sodowe. Wymianą objęto 1495 opraw z 3512 istniejących. Nowe oprawy o mocach 70, 100 i 150 W, zastąpiły w większości ponad 250 W stare oprawy. Częściową lub całkowitą modernizacją objęto teren praktycznie całego Miasta. Zmodernizowano 112 obwodów oświetleniowych, a każdy z nich wyposażono w szafę z zainstalowanymi reduktorami mocy, oraz układami inteligentnego automatycznego sterowania i monitoringu.

Warto zaznaczyć, że wyposażenie instalacji oświetlenia ulicznego w system zdalnego monitoringu i sterowania umożliwia bieżące monitorowanie działania oświetlenia. System informuje o wszelkich awariach, zakłóceniach, wyłączeniach zasilania przez dostawcę energii elektrycznej. Monitoring ułatwia bieżące usuwanie usterek i zakłóceń pracy systemu. Wszystko to przekłada się na mniejsze wydatki samorządu związane z utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Prace związane z realizacją programu zakończono w 2014 r. Dokonane wyliczenie uzyskanych za 2014 r. oszczędności (za 5 miesięcy 2015 r. wyniosły ok. 300 tys. zł) i osiągniętego efektu ekologicznego potwierdzają słuszność założeń i pewność, że założony cel ograniczenia emisji CO2 zostanie osiągnięty. Miasto Jasło wniesie zatem swój wkład w ogólnoświatową walkę ze zjawiskiem cieplarnianym w trosce o ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego i klimatu.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE