Informacje

Dylematy radnego: który z kapłanów bardziej zasłużony dla miasta Jasła?

Na dzisiejszym posiedzeniu radni miejscy zajęli się wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Jasła” dla księdza kanonika Zbigniewa Irzyka, proboszcza Parafii Kolegiackiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. – Jest tuż po wyborach, a tu nagle takie zasługi? – oponował Krzysztof Czeluśniak. Jego zdaniem są kapłani bardziej zasłużeni dla lokalnej społeczności, wśród nich wymienia ks. doktora Mariana Putyrę z parafii na osiedlu Sobniów.

Kapituła do spraw nadawania tytułów Honorowego Obywatela Miasta Jasła i Zasłużonego Miasta Jasła, pracami której kieruje przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak, w ostatnim czasie rozpatrywała dwa wnioski: Fundacji im. prof. Romana Saphiera o nadanie pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jasła bohaterskim żołnierzom – uczniom jasielskiego Gimnazjum (dzisiejszego I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego) poległym w bitwie pod Firlejówką 6 września 1920 roku oraz Stowarzyszenia Salezjanów przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o nadanie tytułu proboszczowi parafii księdzu kanonikowi Zbigniewowi Irzykowi.

W skład kapituły wchodzą: prezydium Rady Miejskiej, przewodniczący klubów oraz przewodniczący stałych komisji merytorycznych.

Po rozpatrzeniu merytorycznym wszystkie osoby, które uczestniczyły w posiedzeniu, jednogłośnie poparły te wnioski. – podkreśla Henryk Rak (PiS).

"Zasłużony dla Miasta Jasła" ksiądz kanonik Zbigniew Irzyk jest proboszczem Parafii Kolegiackiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Fara) i dziekanem Dekanatu Jasło-Wschód. Pod wnioskiem o jego uhonorowanie podpisali się m.in. senator Alicja Zając, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa Maria Kurowska, starosta jasielski Franciszek Miśkowicz oraz stowarzyszenia działające przy parafii. Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR
„Zasłużony dla Miasta Jasła” ksiądz kanonik Zbigniew Irzyk jest proboszczem Parafii Kolegiackiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Fara) i dziekanem Dekanatu Jasło-Wschód. Pod wnioskiem o jego uhonorowanie podpisali się m.in. senator Alicja Zając, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa Maria Kurowska, starosta jasielski Franciszek Miśkowicz oraz stowarzyszenia działające przy parafii.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / Damian PALAR

Podczas dzisiejszej sesji radni mieli podjąć stosowne uchwały. Przed głosowaniem o uhonorowanie księdza Zbigniewa Irzyka głos zabrał Krzysztof Czeluśniak („Jaślanie”). Jak podkreślił, zbyt późno został poinformowany o posiedzeniu kapituły wobec czego nie mógł uczestniczyć w spotkaniu i wypowiedzieć się w tej kwestii. Jego zdaniem są kapłani bardziej zasłużeni dla lokalnej społeczności i to ich samorząd powinien uhonorować w pierwszej kolejności.

Są bardziej zasłużeni księża jak ksiądz doktor Marian Putyra, który stworzył hospicjum, przygotowuje paczki dla biednych dzieci czy organizuje Wigilię dla bezdomnych. To on w pierwszej kolejności powinien dostać tytuł zasłużonego. – powiedział radny.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Dodał: – Dzisiaj dzwoniłem do kurii i rozmawiałem z jednym z księży, który mówił, że „nie bójcie się mówić prawdy”. Proszę tylko zobaczyć kto jest podpisany pod wnioskiem. Ten wniosek leżał cztery lata i nie był przegłosowany przez radnych, a tu nagle zaraz po wyborach się pojawia. Mi jako radnemu ogranicza się głos. Dzięki Bogu to ludzie, a nie elity wybierają. Ja przeciwko księdzu Irzykowi nic nie mam, ale skoro regulamin mówi wyraźnie, że tytuł przysługuje za zasługi dla społeczności, żeby się jej lepiej żyło to w pierwszej kolejności powinien to być ks. dr Marian Putyra, ks. Tadeusz Paszek, który ma świetlicę dla dzieciaków, ks. Eugeniusz Królik, który wybudował kościół w Rafinerii od podstaw czy ks. Tadeusz Gąsiorowski, który również wybudował kościół MB Częstochowskiej od podstaw. A ks. Irzyk w następnej kolejności.

Czeluśniak wnioskował do przewodniczącego Rady o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącego nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Jasła. Jednak bezskutecznie.

Niestety ograniczał mi dzisiaj wypowiedzi. Wzięli sobie „posiłki” w osobie pani senator, która mówi, że nie wolno się wypowiadać. Bo dlaczego? Mnie wybrali ludzie. Przede wszystkim honorowi czy zasłużeni dla miasta Jasła są nie tylko księża, ale też inni jak na przykład Ryszard Libucha czy doktor Adam Kucharzyk. Ja nie mam nic przeciwko księżom, bo mam ich przecież w rodzinie. Tylko to są zwyczajni wikarzy. – powiedział.

Ksiądz doktor Marian Putyra, proboszcz parafii na jasielskim osiedlu Sobniów oraz szef lokalnego Caritasu, którego przez cały czas wymieniał dzisiaj Krzysztof Czeluśniak, być może również doczeka się ze strony samorządu wyróżnienia stosownym tytułem. Wniosek przygotowany przez radną Marię Szańcę był przedmiotem posiedzenia komisji spraw społecznych w dniu 27 października.

Mówię wprost: w pierwszej kolejności powinien być brany pod uwagę ks. doktor Marian Putyra. Jego osiągnięcia w dziedzinie, by mieszkańcom Jasła żyło się lepiej są niepodważalne. Hospicjum, paczki dla biednych dzieci, Wigilia dla bezdomnych. Dopiero jak dzisiaj podniosłem głos to się okazuje, że ktoś już przygotował wniosek. Zobaczymy. – dodaje Czeluśniak.

To, że zostało to zgłoszone i rekomendowane przez komisję to dopiero będzie rozpatrywane w kapitule. Jeżeli trafi do nas odpowiednio umotywowany wniosek, zgodnie z regulaminem nadawania tytułów, to my go rozpatrzymy. – wyjaśnia Henryk Rak.

Przewodniczący Rady Miejskiej nie chciał odnosić się do dzisiejszej wypowiedzi kolegi radnego. – Ja nie wchodzę w subtelne sprawy kto jest kim, kto komu nacisnął na odcisk. Kapituła rozpatrywała wnioski pod względem merytorycznym. Ile osób i instytucji było podpisanych pod wnioskiem to jest już mniej ważne. Jeżeli wniosek był merytoryczny, czyli zawierał to co wymagane jest w regulaminie więc kapituła ma obowiązek rozpatrzeć go i przegłosować. – powiedział.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Senator Alicja Zając: „milcz Pan, wstydu oszczędź”

Monologowi radnego Czeluśniaka z zażenowaniem przysłuchiwała się senator Alicja Zając, która jako jeden z licznych lokalnych autorytetów podpisała się pod wnioskiem o nadanie tytułu księdzu Zbigniewowi Irzykowi.

Takie jest prawo, że każdy radny wyłącznie na swoją odpowiedzialność może zabrać głos, wypowiadać się i głosować zgodnie ze swoim sumieniem. Myślę, że nikt z nas nie jest powołany zarówno wśród radnych jak i parlamentarzystów do oceny działalności Kościoła, ani też do oceny powiązań czy innych kontaktów. Jesteśmy powołani do tego, aby rzetelnie i w imieniu prawa procedować. – skomentowała.

Pani senator podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że przygląda się działalności księdza dziekana na rzecz lokalnej społeczności od początku jego pracy w jasielskiej parafii.

Opiekował się starszymi kapłanami, którzy pracowali w tej parafii. Później zajął się remontem zabytkowego kościoła. Robił to bez rozgłosu, w ciszy, rzetelnie pracując. Nie robił tego dla siebie i na pewno nie dlatego, aby otrzymać tytuł Zasłużony dla Miasta Jasła. Robił to po prostu dla nas, mieszkańców Jasła i dla chwały Bożej. Czy ktoś z Państwa radnych lub radny Czeluśniak wie jak ogromnym wysiłkiem powstawał obiekt przy Parafii Fara? Nie słyszałam, żeby ksiądz dziekan często nawoływał o zbiórki, żeby miał hojnych sponsorów. Właśnie za tą skromność, za oddanie sprawom jasielskim i naszym, bardzo cenię dziekana Irzyka i dlatego z pełną odpowiedzialnością podpisałam wniosek o przyznanie tego tytułu. – dodała.

Alicja Zając życzyła radnemu Czeluśniakowi, aby z kolei jego praca została w przyszłości dostrzeżona przez kolejne samorządy miasta.

Krzysztof Czeluśniak zwrócił się w odpowiedzi: – Pracuję dla miasta tak, jak pani. Wypełniam swoje obowiązki jako radny z godnością. Dlatego jestem czwartą kadencję, bo to ludzie decydują o tym, a nie elity tego miasta. Po drugie, ja nie mam nic przeciwko księdzu Irzykowi (…) ale ksiądz Marian Putyra w pierwszej kolejności powinien dostać „Zasłużonego” w pierwszej kolejności za osiągnięcia.

Radni przyjęli uchwałę 18 głosami „za” (Krzysztof Czeluśniak i Leszek Znamirowski wstrzymali się od głosu, a Roman Strojek wyszedł z sali tuż przed głosowaniem).

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za pośmiertnym nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jasła dla profesora Romana Saphiera oraz uczniów jasielskiego Gimnazjum: Antoniego Amana, Jana Lejprasa, Jana Samockiego, Jana Soczka, Jana Skuby i Józefa Urbanka – bohaterskim żołnierzom poległym w bitwie pod Firlejówką dnia 6 września 1920 roku.

„Za wybitne zasługi w walce o zdobycie i utrwalenie niepodległości Państwa Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku” – czytamy w uchwale.

Wręczenie tytułów odbędzie się 26 listopada br. podczas uroczystej konferencji w Jasielskim Domu Kultury z okazji zakończenia obchodów jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich Jasłu.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Dylematy radnego: który z kapłanów bardziej zasłużony dla miasta Jasła?”

  1. Takie tytuły powinny być nadawane pośmiertnie za całokształt działalności a nie relatywnie młodym ludziom, którzy mają przed sobą jeszcze wiele lat życia . Wielu jest proboszczów dbających o swoje parafie i nic w tym dziwnego, bo taką mają życiową misję. Znam takiego, który sam się zapożyczył, żeby wyremontować cerkiewki. Po co więc te bezsensowne honory i zaszczyty?

  2. Ludzie ten Czeluśniak wstydziłby się! Co to za zachowanie. Gdzie mieliście oczy gdy go wybieraliście. Jak tak można się zachowywać brak po prostu słów. Ks. Dziekan zasłużył na ten tytuł, tyle dobrego robi dla ludzi i parafii oczywiście ci co mniej go znają mają najwięcej do powiedzenia i ci co pchają się tylko do władzy, a sami nigdy nic dobrego nie potrafią zrobić. WSTYD! WSTYD i JESZCZE RAZ WSTYD PANIE CZELUŚNIAK I RESZTA !

  3. Hehehe, Dyzio prostuje pisiorów liżących tyłek kleru…..
    A kim jest Alicja Zając by zabierać głos na radzie miasta ????