Sport | rekreacja | turystyka

„Śladem podań i legend góry Liwocz”

„Liwocz” był od najdawniejszych czasów obiektem zainteresowań ludzi, których przyciągała majestatyczność tej góry, jak żadnej innej w regionie, owianej licznymi legendami i podaniami ludowymi. Szczyt wznosi się 562 m. n.p.m co nobilituje go do najwyższego szczytu Pogórza Ciężkowickiego i stanowi nie lada atrakcyjny punkt widokowy.

W dniu 18 czerwca br. 12-osobowa grupa rowerzystów wyruszyła na szlak w poszukiwaniu legendarnych śladów. Wyprawą rowerową kierowali przewodnicy Tadeusz Wójcik i Adam Goleń. Rowerzyści przemierzyli około 36 km trasę prowadzącą przez urokliwe zakątki Kaczorów, Gamratu, Dąbrówki, Wróblowej, Ujazdu i Brzysk.

Pierwszym zwiedzanym punktem był pomnik w Gamracie upamiętniający bohaterstwo żołnierzy AK. Kolejną miejscowością na obranym szlaku był Ujazd z górującym nad okolicą krzyżem ufundowanym przez rodaków z USA. Rowerzyści podziwiali około 37 metrowy Krzyż Milenijny i stacje drogi krzyżowej przepięknie wykute w piaskowcu ciężkowickim. Dalsza droga wyprawy rowerowej poprowadziła na obrany szczyt „Liwocza”. Szlak wiódł leśną ścieżkę, wzdłuż której ustawione były stacje drogi krzyżowej wykonane z blachy metodą ręcznego wytłaczania, autorstwa ormiańskiego artysty metaloplastyka Arama Chakhbaziana. Po pokonaniu wzniosłości odsłonił się obiekt Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju z wbudowaną wieżą widokową zwieńczoną imponującym, stalowym 18- metrowym krzyżem. Z racji pięknej pogody, uczestnicy wyprawy mogli się rozkoszować cudownymi widokami z platformy widokowej.

Po uczcie dla oczu i duszy, rowerzyści tradycyjne upiekli kiełbaski, po czym wyprawili się w drogę powrotną.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE