Fotorelacje

Budowa parkingu przy „nowym” cmentarzu w Jaśle

Powstanie ponad sto dodatkowych miejsc postojowych obsługujących zachodnią część cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza. Na dotychczas niezagospodarowanym terenie sąsiadującym z jednej strony z nowo powstałymi kwaterami grzebalnymi, a drugiej z drogą powiatową zostaną wybudowane dwa utwardzone place, a wraz z nimi powstanie cała infrastruktura towarzysząca, czyli droga dojazdowa, chodniki, odwodnienie i oświetlenie całego terenu. Materiał tutaj. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar.

SŁOWA KLUCZOWE