Informacje

Będzie więcej miejsc postojowych do obsługi cmentarza przy ulicy Mickiewicza

Powstanie ponad sto dodatkowych miejsc postojowych obsługujących zachodnią część cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza. Na dotychczas niezagospodarowanym terenie sąsiadującym z jednej strony z nowo powstałymi kwaterami grzebalnymi, a drugiej z drogą powiatową zostaną wybudowane dwa utwardzone place, a wraz z nimi powstanie cała infrastruktura towarzysząca, czyli droga dojazdowa, chodniki, odwodnienie i oświetlenie całego terenu. Roboty budowlane będą kosztować miasto 1,3 miliona złotych i w całości zostaną pokryte z jego budżetu.

Projekt techniczny parkingu wraz z drogą dojazdową (kliknij, aby powiększyć). © materiały Urzędu Miasta w Jaśle
Projekt techniczny parkingu wraz z drogą dojazdową (kliknij, aby powiększyć).
© materiały Urzędu Miasta w Jaśle

Wybudowanie ogólnodostępnego parkingu pozwoli mieszkańcom Jasła i osobom odwiedzającym swoich bliskich pochowanych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Mickiewicza na lepsze skomunikowanie się z powstałymi w jego zachodniej części nowymi kwaterami grzebalnymi.

Ta inwestycja została przygotowana w wyniku wieloletnich oczekiwań mieszkańców. Szczególnie osoby starsze zgłaszały nam, że chciałyby dojść do swoich bliskich pochowanych w górnej części cmentarza, a nie były one w stanie pokonywać stromizny czy schodów. Staraliśmy się stworzyć im udogodnienia w postaci poręczy czy ławeczek, na których mogliby odpocząć, natomiast dojście z głównego wjazdu do cmentarza do nowo wybudowanych kwater grzebalnych to ponad kilometr drogi alejami, które tam prowadzą. Robiliśmy wszystko, żeby wybudować taki parking jeszcze w poprzedniej kadencji władz miasta, jednak nie znalazły się na to pieniądze. W 2015 roku też nam się nie udało. Dopiero w 2016 roku przystępujemy do fizycznej realizacji i pozostaje nam już doprowadzić prace budowlane do końca. – mówi Antoni Pikul, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Jak przyznaje, magistrat przymierzał się do realizacji tej inwestycji dużo wcześniej, jednak urzędnicy ciągle natrafiali na przeszkody natury formalnej.

Przedłużał się okres uzyskania pozwolenia na budowę. To jest decyzja wydawana w oparciu o tzw. „specustawę”. Mieliśmy problemy z uzgodnieniami w zakresie wymiany urządzeń podziemnych, które mieszczą się w pasie drogowym i obok pasa drogowego ulicy Mickiewicza, m.in. trzeba zabezpieczyć wodociąg, parę przewodów światłowodowych. Są to dość skomplikowane roboty i musieliśmy uzyskać decyzję od gestorów tych sieci. Te uzgodnienia trwały dosyć długo i to spowodowało, że uzyskanie pozwolenia na budowę się opóźniło. – wyjaśnia.

Kolejne problemy pojawiły się już w samej fazie realizacji konkretnych robót budowlanych. Początek i połowa listopada nie sprzyjały prowadzeniu jakichkolwiek prac w tak trudnym terenie. Choć pierwotnie termin wykonania zamówienia został ustalony na 15 grudnia to już teraz wiceburmistrz miasta przewiduje, że nie uda się go dotrzymać i całe zadanie przedłuży się do wiosny przyszłego roku.

Już na samym początku przytrafiły nam się trudne warunki terenowe, szczególnie w pierwszej fazie kiedy trzeba ukształtować koryto drogi i wyprofilować skarpy. Warunki, jakie mają miejsce w tej chwili, praktycznie uniemożliwiają jakiekolwiek działania budowlane. Robimy wszystko to co w ramach przygotowań do inwestycji można zrobić już teraz, ale na pewno będziemy mieli problem z ukończeniem tego zadania w bieżącym roku kalendarzowym. Niemniej jednak, jak pojawi się kilka cieplejszych dni, to zrobimy w tym roku wszystko co się da. – zaznacza wiceburmistrz miasta.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Pikul podkreślił, że problemy te nie są wynikiem błędu natury projektowej, ponieważ wcześniej przeprowadzone badania geotechniczne mające na celu rozpoznanie podłoża pod budowę drogi dojazdowej i parkingów nie wykluczyły możliwości usytuowania ich w tym miejscu, a jedynie dotyczą one dynamicznie zmieniających się warunków atmosferycznych.

Niestety, ale weszliśmy w taki okres, że nie zawsze listopad jest tak suchy, jak to było chociażby w zeszłym roku czy w poprzednich latach. Ale jesteśmy w pełni zdeterminowani, aby w maksymalnym stopniu zrealizować część prac do końca bieżącego roku. Jeśli się nie uda wszystkiego to będziemy kontynować realizację tej inwestycji na wiosnę przyszłego roku. – dodaje.

W ramach inwestycji przewidziano budowę drogi dojazdowej, budowę 121 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o długości 5 metrów i szerokości 2,5 metra, a w przypadku miejsc dedykowanych osobom niepełnosprawnym 3,6 metra każde, budowę dwóch dróg manewrowych, budowę ciągów pieszych, budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniem podczyszczającym wody opadowe i zbiornikiem odparowującym oraz budowę oświetlenia obydwu placów postojowych i chodników wykonanego w energooszczędnej technologii LED. Ponadto przebudowane zostanie skrzyżowanie łączące drogę dojazdową do parkingu z ulicą Mickiewicza.

– Musimy wykonać dojazd od drogi powiatowej – ulicy Mickiewicza, a jest to nieco ponad czterysta metrów. Według projektu będzie to droga o dosyć dużym spadku w terenie więc musimy go zniwelować i odpowiednio wyprofilować skarpy po obu stronach tej drogi. Do tej pory zostały wykarczowane drzewa i zakrzaczenia, których w tym miejscu było bardzo dużo. W późniejszym etapie trzeba będzie wybudować dwa utwardzone place parkingowe – w sumie na 121 miejsc. Droga dojazdowa do miejsc postojowych zostanie wykonana z asfaltu, czyli w tradycyjny sposób jak się to ma do dróg, natomiast same miejsca parkingowe z ażurowych płyt betonowych z możliwością wysiania trawy oraz zapewnieniem możliwości płynnego wsiąkania wody w podłoże. Ponadto wykonany zostanie zbiornik retencyjno-odparowywujący. Prace przy nim też się już zaczęły. Całą inwestycję należy wkomponować w styk ze cmentarzem, a więc trzeba będzie skoordynować te skarpy, ponieważ parę miesięcy wcześniej została tam już wykonana nowa kwatera grzebalna. Z nowo powstałymi miejscami parkingowymi będzie połączenie z tą częścią cmentarza poprzez bramkę w ogrodzeniu. – powiedział Antoni Pikul.

Budowa drogi publicznej wraz z nowymi miejscami postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza w Jaśle wyniesie 1 311 180 złotych brutto. Inwestycja jest w całości realizowana ze środków pochodzących z budżetu miasta.

Na zlecenie inwestora prace budowlane prowadzi Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Jarosław Wronkowicz z Rymanowa – firma wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.

Zastępca burmistrza miasta poinformował nas również o tym, że w przyszłym roku oprócz zadań wynikających z bieżącego utrzymania „nowego” cmentarza, zaplanowano kompleksową modernizację tamtejszej kaplicy przedpogrzebowej.

Minął termin złożenia przez projektanta dokumentacji. Koncepcja architektoniczna została przyjęta i w oparciu o to planujemy złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Będziemy mieli na to czas przez całą zimę więc myślę, że na wiosnę przyszłego roku przystąpimy do tych prac. W projekcie przyszłorocznego budżetu mamy już zapisane pewne środki na to. – dodaje Antoni Pikul.

FOTOGALERIA: Budowa parkingu przy „nowym” cmentarzu w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Będzie więcej miejsc postojowych do obsługi cmentarza przy ulicy Mickiewicza”