Informacje

Spotkanie w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego

We wtorek, 27 czerwca br., z inicjatywy Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030, podczas którego omówiono inwestycje rekomendowane przez Powiat Jasielski do umieszczenia w tym dokumencie.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Celem spotkania było wypracowanie wspólnych uwag, wniosków i rekomendacji do polityki przestrzennej kraju i polityki przestrzennej Województwa Podkarpackiego, w związku z wyłożeniem do wglądu „Planu i prognozy oddziaływania na środowisko” oraz w związku z opiniowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego przez samorządy.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego to podstawowy dokument wyznaczający cele i kierunki rozwoju regionu w układzie przestrzennym. Dokument zawiera uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju województwa, cele oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego, w tym inwestycje celu publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Inwestycje celu publicznego na terenie powiatu jasielskiego, wnioskowane do umieszczenia we „Wnioskach i rekomendacjach do polityki przestrzennej kraju”, jako mające podstawowe znaczenie dla rozwoju województwa podkarpackiego:

  • Rozbudowa i podniesienie do klasy S drogi krajowej nr 73 Pilzno-Jasło, w tym obwodnice: Pilzna, Brzostku, Kołaczyc i Jasła,
  • Budowa zjazdu z autostrady A4 w kierunku Jasła wraz z odcinkiem drogi krajowej klasy S do drogi nr 73 w Pilźnie,
  • Budowa drogi krajowej klasy S Gorlice – Jasło – Krosno w ciągu drogi nr 28, w tym obwodnicy miasta Jasła,
  • Rozbudowa linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica o odcinek z Dębicy do Jasła,
  • Budowa magistrali wodociągowej od zbiornika retencyjnego Kąty – Myscowa do Mielca przez Jasło i Dębicę.

Inwestycje celu publicznego na terenie powiatu jasielskiego, wnioskowane do umieszczenia w dokumentach Sejmiku Województwa Podkarpackiego:

  • Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica Państwa w mieście Jaśle,
  • Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 992 i 993 na odcinku Nowy Żmigród – granica województwa podkarpackiego, wraz z obwodnicą Nowego Żmigrodu.

W spotkaniu uczestniczyli: Alicja Zając – Senator RP, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele władz powiatowych: Robert Soch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Stanisław Zając – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Janusz Przetacznik – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Jaśle, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Starosta Dębicki Andrzej Reguła, przedstawiciele gmin z terenu powiatu jasielskiego, a wśród nich: Małgorzata Salacha – Burmistrz Kołaczyc, Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród, Jan Czubik – Wójt Gminy Tarnowiec, Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna, Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło, Rafał Papciak – Wójt Gminy Brzyska, Jacek Borkowski – Skarbnik Miasta Jasła, Sława Liniewska – Garbacz – Kierownik Wydziału Architektury Urzędu Miasta w Jaśle oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń: Piotr Miąso – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Mieczysław Borowiec – Dyrektor PKP PLK S.A. Zakład w Rzeszowie, Kamila Piech– Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Renata Drążek – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, Grzegorz Kaczor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Rzeszów, Andrzej Polakiewicz – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rzeszów o. Jasło, Adam Filar – Kocham kolej.pl.

(UMJ)

Back to top button