Informacje

130 tysięcy złotych na tereny zielone przy ulicy Łukasiewicza

Samorząd Jasła przeznaczy 130 tysięcy złotych na zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Łukasiewicza w miejscu, gdzie dziewięć lat temu wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu kultu maryjnego w naszym mieście – Groty Matki Bożej w Lourdes.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Jak poinformował podczas poniedziałkowej sesji burmistrz Jasła Ryszard Pabian, w ramach środków zabezpieczonych przez miejscowy samorząd na urządzenie nowego terenu zielonego przy ulicy Łukasiewicza w naszym mieście przewidziano: zabezpieczenie skalnej skarpy położonej przy wschodniej części działki, utworzenie utwardzonych alejek spacerowych, montaż wzdłuż nich elementów „małej architektury” (ławeczek, koszy na śmieci, lamp oświetleniowych), wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu ulicy miejskiej oraz nasadzenie nowej roślinności.

Pytany przez radnych o potrzebę realizacji tej inwestycji odpowiedział jedynie, że o rewitalizację przedmiotowej działki i dostosowanie jej do potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych od wielu lat zabiegali w miejscowym urzędzie mieszkańcy osiedla Ulaszowice.

Od kilkunastu lat jest mowa o tym zadaniu i chcemy go zrealizować. – uciął krótko Ryszard Pabian.

Samorządowiec dodał ponadto, że kwota niezbędna do zrealizowania przedsięwzięcia, to prawie jedna piąta środków, jakie Jasło zaplanowało na utrzymanie zieleni w swoich granicach administracyjnych w roku bieżącym.

Radni nie kryli dzisiaj swojego oburzenia propozycją burmistrza. Jan Pierzchała dopytywał czy jest to pierwszoplanowe zadanie oraz czy nie można byłoby jednak skierować tych środków na inwestycje dedykowane szerszemu gronu mieszkańców, a więc na łatanie dziur w miejskich ulicach czy wymianę nawierzchni ciągów pieszych w miejscach, gdzie istnieją jeszcze stare betonowe płyty chodnikowe.

Z kolei reprezentujący osiedle Hankówka Józef Kędrek miał pretensje, że od dwóch lat zabiega o położenie na brakującym odcinku ulicy Cichej asfaltu, na które to zadanie – według przedstawionych przez niego wyliczeń – potrzeba nie więcej niż pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Na skwerze przy ulicy Łukasiewicza w Jaśle dziewięć lat temu rozpoczęła się budowa Groty Matki Bożej z Lourdes. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod przyszły obiekt kultu maryjnego w naszym mieście wziął udział ówczesny biskup rzeszowski ks. Kazimierz Górny, a także władze miasta na czele z burmistrz Marią Kurowską i starostą powiatu Adamem Kmiecikiem. Dzisiaj tereny te, choć zaplanowane prace nie posunęły się od tamtego czasu do przodu, są częstym miejscem modlitewnych spotkań lokalnej społeczności.

Za przeznaczeniem 130 tysięcy złotych na urządzenie terenu zielonego w powyższym miejscu głosowało szesnastu radnych, jeden był przeciw (Pierzchała), a dwoje wstrzymało się od głosu (Kędrek, Nowosielska). Ponadto na dzisiejszej sesji dokonano korekty w budżecie miasta Jasła na 2017 rok polegającej m.in. na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych, w tym: wykonania remontu strażnicy OSP Jasło-Hankówka (49 tysięcy złotych), remontu pomnika na osiedlu Gamrat (9,5 tysiąca złotych) oraz budowy zaplecza sportowego przy boisku na osiedlu Gamrat (50 tysięcy złotych).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE