Informacje

Dofinansowanie do budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 992

W ciągu trzech lat miasto Jasło przeznaczy ponad dwa miliony złotych jako wsparcie do realizacji budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 między rondem imienia Adama Lazarowicza, a rondem imienia księdza Kazimierza Wojciechowskiego. Odpowiedzialnym za realizację nowego szlaku komunikacyjnego o łącznej długości przekraczającej dwa kilometry wraz z całą niezbędną infrastrukturą techniczną będzie samorząd województwa podkarpackiego.

Miasto Jasło na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” przeznaczy w kolejnych trzech latach kwotę ponad dwóch milionów złotych, z czego w 2017 roku – 350 tysięcy złotych, w 2018 roku – 400 tysięcy złotych i w 2019 roku – 1 440 000 złotych. Ponadto w wyniku prowadzonych rozmów pomiędzy głównym inwestorem, a miejscowym samorządem, lokalni włodarze zobowiązali się do przekazania w poczet wkładu własnego do planowanego przedsięwzięcia posiadanych gruntów, po których w przyszłości ma przebiegać nowy szlak komunikacyjny.

Radni na wczorajszej (09.10) „nadzwyczajnej” sesji wyrazili zgodę w sprawie udzielenia samorządowi województwa podkarpackiego pomocy w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta oraz zobowiązali burmistrza do zawarcia umowy, która szczegółowo określi warunki wsparcia oraz zasady ich rozliczenia.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian wyjaśnił, że zadanie ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja. W kosztach jego realizacji partycypować będą trzy samorządy: województwo podkarpackie (inwestor główny), powiat jasielski oraz miasto Jasło.

Na chwilę obecną sama inwestycja szacowana jest na poziomie około dwudziestu milionów złotych. W tej chwili powiat ma podjętą uchwałę o udzieleniu pomocy na poziomie 700 tysięcy złotych. Natomiast oczekiwanie ze strony województwa jest takie, żeby ich wsparcie było na poziomie miliona złotych. Takie rozmowy marszałek toczy z powiatem. Oprócz tego, miasto i powiat będą na rzecz realizacji tej inwestycji przekazywać te nieruchomości, które leżą na trasie projektowanej drogi jako wkład niepieniężny. Dopiero postępowanie po przetargowe pozwoli nam stwierdzić ile tak naprawdę ta inwestycja będzie kosztować. – wyjaśnił.

Gospodarz naszego miasta poinformował, że planowany przebieg odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 jest zgodny z wcześniej opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym i zakłada on wykonanie połączenia między rondem imienia Adama Lazarowicza w ciągu ulicy Kasprowicza, a rondem imienia księdza Kazimierza Wojciechowskiego w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. Łączna długość projektowanego szlaku komunikacyjnego, którego główną rolą będzie odciążenie istniejącego ruchu pojazdów na biegnącej obok drodze krajowej nr 28 (ulice Metzgera i 3-go Maja), ma wynieść około 2,2 kilometra. Na całym jej przebiegu zaplanowano chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie uliczne.

W ramach inwestycji zaplanowano również wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (przepusty, odwodnienie, zjazdy, ścieżkę serwisową, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 5,9 miliona euro (razem z zadaniami przewidzianymi do realizacji przez partnerów po stronie słowackiej).

Przedmiotowa droga miała powstać już wcześniej, ale znalazła się na odległym miejscu listy rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Burmistrz Ryszard Pabian przyznał w dyskusji z radnymi, że nie sam nie jest zwolennikiem tego rozwiązania komunikacyjnego, ale w jego ocenie każda nowo planowana droga w naszym mieście pozwoli odciążyć ruch w jego innych miejscach.

Pojawiła się możliwość pozyskania środków, ale środków też ograniczonych. Na cały program jest sześć milionów euro, które trzeba podzielić na kilka innych projektów. I tak jest szansa, że my mamy dostać z tego 3,9 miliona euro, a więc to niebagatelna kwota, która może wspomóc realizację tej inwestycji. Inwestycja, która jest na terenie miasta i będzie sfinansowana ze środków zewnętrznych przy wsparciu trzech samorządów. Więc proszę spojrzeć na to w ten sposób. Żeby była jasność, ja też nie jestem fanem tego rozwiązania. Natomiast wielokrotnie powtarzam, że każda droga na terenie miasta służy docelowo rozładowaniu ruchu. – stwierdził.

Radny Jan Pierzchała zwrócił uwagę na problem z przejazdem w godzinach porannych ulicą Floriańską w kierunku centrum miasta. Zaznaczył, że wraz z wybudowaniem w tym miejscu wjazdu na nowo planowaną drogę, bez zmodernizowania odcinka ulicy Kasprowicza do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, problem ten nasili się jeszcze bardziej.

W dniu dzisiejszym spod „gazownictwa” wyjeżdża się, żeby dojechać do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, pół godziny. Gdy faktycznie wybudujemy drogę od ronda do ronda to będzie tragedia. Wówczas będzie ogromne nasilenie ruchu i dopiero wtedy będzie problem. Jeszcze pamiętam, że była taka koncepcja w poprzednich kadencjach jak przebudowa tego wiaduktu i poszerzenie dwóch pasów do ronda Lazarowicza. Taka była koncepcja, na dzisiaj jej nie ma. My wybudujemy tę drogę, ale ona faktycznie nam nie rozwiąże problemu. Natomiast my wpychamy ciężki tabor do centrum, a faktycznie powinniśmy go od niego odsuwać. – mówił.

Radny Michał Burbelka zaproponował, by w miejsce istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego z ulicą Jana Kasprowicza wybudować rondo, które częściowo zniweluje wspomniany wyżej problem.

Takie rozwiązanie jest rozpatrywane, ale nie na tym etapie. Przede wszystkim rondo byłoby w ciągu drogi krajowej, a więc muszą być uruchomione inne procedury. Natomiast ten projekt tego nie obejmuje. – wyjaśnił Ryszard Pabian.

Pierzchała dopytywał włodarzy o plany budowy drogi obwodowej Jasła.

Niejednokrotnie na tej sali była mowa o tym, że trwają przygotowania związane z modernizacją drogi krajowej nr 73 na odcinku Jasło-Pilzno, łącznie z budową obwodnic Jasła, Kołaczyc, Brzostku i Pilzna. Z tego co pamiętam to do marca 2018 roku ma być zakończony pierwszy etap, który obejmuje dwa opracowania. Mało tego, równolegle to tego zostało zlecone opracowanie związane z wydaniem decyzji środowiskowej dla przebiegu tej drogi zgodnie z opracowaną koncepcją. Ta koncepcja obejmuje m.in. obwodnicę Jasła. – poinformował burmistrz.

Radny Krzysztof Pec stwierdził: – Zawsze jest obawa przed nowymi rzeczami. Niemniej jednak myślę, że powinniśmy wykorzystać tę szansę, że Zarząd Województwa Podkarpackiego chce inwestować w Jaśle i daje nam takie możliwości. Dlatego myślę, że trzeba rozważnie do tego podejść, żeby później nie okazało się, że wszędzie się coś robi tylko nie w Jaśle. Zróbmy kolejny krok, udzielmy wsparcia dla województwa podkarpackiego, bo każdy nowy kilometr drogi to jakaś szansa na rozwój czy mniejsze uciążliwości w innym miejscu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (Dorota Bilewicz, Bogusław Buglewicz, Michał Burbelka, Krzysztof Czeluśniak, Urszula Czyżowicz, Józef Kędrek, Alicja Nowosielska, Krzysztof Pec, Jan Pierzchała, Lech Polak, Henryk Rak, Michał Rybka, Krystyna Sikora, Michał Sołtys, Maria Szańca, Jerzy Węgrzyn, Leszek Zduński, Leszek Znamirowski). Andrzej Dybaś nie wziął udziału w głosowaniu.

Spotkanie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, na którym zapadną decyzje o zatwierdzeniu do unijnego dofinansowania projektów drogowych z polsko-słowackiego pogranicza, zaplanowano na najbliższy czwartek 12 października w Rajeckich Teplicach na Słowacji.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE