Informacje

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu jasielskiego

Rozbudowa i modernizacja bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni w jasielskim szpitalu

Do końca października przyszłego roku w jasielskim szpitalu zostaną oddane do użytku po kompleksowej modernizacji: nowoczesny blok operacyjny wraz z salą wybudzeń pacjentów po zabiegach oraz centralna sterylizatornia. Właśnie podpisano umowę między inwestorem, a wykonawcą robót budowlanych. Wraz z planowanym w kolejnym etapie zakupem wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń całość inwestycji ma zamknąć się w kwocie ponad dwudziestu milionów złotych. Połowa z niej będzie pochodzić z unijnego dofinansowania.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i doposażenie bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” wyłoniono realizatora robót budowlanych, którym została firma Erbud z siedzibą w Warszawie. W budynku jasielskiego Starostwa Powiatowego, między dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle lek. med. Michałem Burbelką, a prezesem rzeszowskiego oddziału spółki Mirosławem Młynarskim doszło dzisiaj do uroczystego podpisania umowy na wykonanie prac. W spotkaniu uczestniczyli również: przedstawiciele Zarządu Powiatu w Jaśle – starosta Adam Pawluś, wicestarosta Tadeusz Gorgosz, etatowy członek Andrzej Stachurski i członek Stanisław Zając, zastępca dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ds. ekonomiczno-administracyjnych Zbigniew Betlej, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr Bogdan Rzońca, radny sejmiku województwa podkarpackiego Wojciech Zając oraz przedstawiciele wykonawcy, w tym kierownik budowy Marcin Zaborniak.

To jest wspaniały dzień, nie powiem, że dla szpitala, ale dla wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego dlatego, że w niedługim czasie będą oni mieli do dyspozycji nowoczesny blok operacyjny, który nie będzie dużo większy niż jest teraz, ale będzie miał ogromnie poprawioną funkcjonalność. – powiedział lek. med. Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Jedna z sal operacyjnych będzie znacznie większa niż pozostałe. Dzisiaj mamy na tzw. starym bloku operacyjnym trzy sale o jednakowej wielkości. Ta nowa sala będzie uniwersalną, która będzie mogła służyć zarówno w chirurgii, ortopedii czy też ginekologii. Będzie wybudowana sala wybudzeniowa, czyli taki element bloku operacyjnego, którego niestety do tej pory nie mieliśmy. Innymi słowy, nastąpi poprawa funkcjonalności bloku operacyjnego, ale też zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjentów. Oczywiście, współczesnym problemem medycyny są zakażenia szpitalne. Budowa nowej, całkowicie wyposażonej w nowy sprzęt centralnej sterylizatorni to niebezpieczeństwo zakażeń szpitalnych w znaczny sposób zredukuje. Jestem dumny, że jestem mieszkańcem tego powiatu i ciesze się, że to właśnie mieszkańcy naszego powiatu – dzięki ciężkiej pracy Zarządu Powiatu i szpitala – będą mieli zwiększone bezpieczeństwo leczenia czy też pobytu w naszym szpitalu. Chciałem podziękować za zaangażowanie posłowi Bogdanowi Rzońcy, radnemu Wojciechowi Zającowi, bo ich praca, pomoc i wsparcie oraz świadomość, że mamy takich przyjaciół jasielskiego szpitala powoduje to, że ta inwestycja się dokona. Ale ona nie dokona się, bo ktoś jeden za tym stoi, to jest ciężka praca dużej grupy osób.

– Michał Burbelka

Adam Pawluś przypomniał, że wraz z objęciem przez niego funkcji starosty jasielskiego razem ze swoimi współpracownikami podjął decyzję o rezygnacji z realizacji dotychczasowego projektu modernizacji szpitala i postawił na nową koncepcję dostosowaną do finansowych możliwości powiatu, który jest organem założycielskim dla miejscowego podmiotu leczniczego.

Rok temu rozpoczynaliśmy proces, który doprowadził do dzisiejszego momentu. Mianowicie, wycofaliśmy się z poprzednich działań zmierzających do realizacji dużego zadania na szacunkową kwotę ponad osiemdziesięciu milionów złotych. Takie zadanie przerastało możliwości finansowe powiatu. Obecny program przebudowy bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni ma dużo mniejszy zakres rzeczowy. Przede wszystkim niewiele powiększy się kubatura szpitala co nie będzie stanowić dodatkowych kosztów dla funkcjonowania szpitala. Blok operacyjny zostanie dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów i wyposażony w nowoczesne urządzenia. – powiedział.

Zadanie obejmuje kompleksową rozbudowę i modernizację obecnie istniejącej infrastruktury szpitala zmierzającej do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych na bloku operacyjnym oraz w obrębie centralnej sterylizatorni. Obecnie funkcjonujące trzy sale operacyjne przejdą gruntowną przebudowę wraz z dobudową dodatkowej powierzchni użytkowej w obrębie dachu drugiego piętra budynku, dzięki czemu zostanie uruchomiona sala wybudzeń pacjentów po zabiegach, której w jasielskim szpitalu do tej pory nie było.

Ponadto zaadaptowane zostaną pomieszczenia po nieistniejącej już kotłowni w podziemiach budynku głównego szpitala, które zostaną przeznaczone na utworzenie centralnej sterylizatorni, która zabezpieczy prawidłowe funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych jednostki.

Całość tej inwestycji w pierwszym etapie będzie kosztować ponad 16,6 miliona złotych. W drugim etapie będzie przeprowadzona procedura na zakup wyposażenia medycznego. To jest kwota około 4,5 miliona złotych. Mam nadzieję, że w takiej kwocie się zmieścimy z całością inwestycji. – wylicza Adam Pawluś. – Zaczynamy od dziś, a do 31 października przyszłego roku inwestycja musi zostać rozliczona, ponieważ szpital uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie blisko dziesięciu milionów złotych. Prawie pięćdziesiąt procent będą to środki zewnętrzne, dzięki którym szpital spełni wymagane warunki.

Roboty budowlane będą prowadzone przy codziennym funkcjonowaniu szpitala. Wraz z postępem poszczególnych prac konieczne będzie czasowe wyłączenie z użytkowania istniejących sal w obrębie istniejącego bloku operacyjnego. Jak zapewnia dyrektor Michał Burbelka, nie wpłynie to w żaden sposób na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Zabiegi będą się dokonywać w ten sposób, że blok operacyjny będzie zamykany sukcesywnie. Mamy trzy sale operacyjne. W pierwszym etapie zostaną zamknięte dwie sale operacyjne. Cały czas będą czynne sale operacyjne na oddziale ortopedii, laryngologii i ginekologii. Będziemy mieli też przystosowaną salę do drobnych zabiegów na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Oczywiście, jeżeli będzie zdarzenie masowe, to i tak koordynator wojewódzki skieruje pacjentów do różnych szpitali. Nigdy nie jest tak, że wszyscy pacjenci muszą trafić do jednego szpitala. Po to jest zintegrowana dyspozytornia medyczna w Krośnie, żeby można było już na poziomie karetek Pogotowia Ratunkowego kierować pacjentów do pięciu sąsiadujących ze sobą powiatów. Natomiast w ostatnim etapie kiedy będą już zamknięte wszystkie trzy sale na tzw. starym bloku operacyjnym będziemy korzystać nadal z sal operacyjnych na ortopedii, laryngologii, ginekologii i SOR. Owszem, może tak być, że zabiegi planowe będą rozłożone tak, aby na pewnym etapie ich było mniej, ale globalnie w ciągu roku, żeby był zachowany wolumen tych zabiegów, ale żadnego niebezpieczeństwa dla pacjentów nie będzie. Nie ma takiej możliwości. – tłumaczy.

Starosta jasielski Adam Pawluś podkreśla, że firma, której powierzono realizację inwestycji, ma bogate doświadczenie związane z podobnymi zadaniami. Liczy na profesjonalne podejście jej pracowników do tematu.

Dla nas wprawdzie jest to typowa realizacja, ale podejdziemy do tego tematu ze szczególną troską. Tak samo jak do tematów, które realizujemy już na Podkarpaciu. Równolegle realizujemy tutaj szpital w Jarosławiu, Stalowej Woli, a kierownik tego projektu realizuje równolegle szpital w Dębicy. Wiemy, jakie przed nami stoi zadanie. Podejdziemy do niego ze szczególną troską. Mamy doświadczenie w tego typu obiektach. – powiedział Mirosław Młynarski, dyrektor rzeszowskiego oddziału firmy Erbud.

Inwestor przewiduje również pewne utrudnienia w związku z koniecznością zajęcia sporej części placu służącego za miejsca postojowe dla klientów oraz pracowników szpitala na składowanie materiałów budowlanych oraz poruszanie się ciężkiego sprzętu maszynowego.

Jest to inwestycja na żyjącym organizmie – na pracującym obiekcie. To jest duży problem. Na pewno będą utrudnienia i nie będziemy mówić, że ich nie będzie nawet w takim temacie jak parkowanie. W obecnych czasach to jeden z ważniejszych problemów dla klientów różnych instytucji. Mamy kilka wjazdów do szpitala i postaramy się je udrożnić w taki sposób, żeby jak najmniej szkodzić tym, którzy chcą zaparkować, aczkolwiek należy liczyć się z utrudnieniami. Budowa jednej linii metra w Warszawie kosztuje warszawiaków wyłączenie wielu ulic na kilka lat. Myślę, że jak u nas warunki do parkowania pogorszą się na kilka miesięcy to nie będzie to znacznie odczuwalne, ale należy zdać sobie z tego sprawę, że będą utrudnienia. – wyjaśnia Michał Burbelka.

Praca wielu osób

Ze strony inwestora, bezpośrednio którym jest szpital, jak również jego organu założycielskiego padało dzisiaj wiele słów o współpracy między różnymi podmiotami i instytucjami, która doprowadziła do szczęśliwego finału jakim jest przystąpienie do długo oczekiwanej przez miejscową społeczność, jak i cały personel medyczny szpitala, inwestycji.

Jednym z zaangażowanych w te działania był radny sejmiku województwa podkarpackiego Wojciech Zając: – Chcę serdecznie pogratulować tego ważnego momentu, w którym dochodzi do podpisania umowy w tym żmudnym procesie. Czekamy na październik przyszłego roku kiedy ta inwestycja będzie oddawana do użytku. Tutaj jestem spokojny o to, że inwestycja w naszym Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle będzie dobrze zrealizowana i to będzie oddział na miarę XXI wieku. Tego oczekują od nas pacjenci, społeczność powiatu jasielskiego. My, jako samorząd województwa podkarpackiego, od początku tej kadencji, czyli od roku 2014 roku, poważnie postawiliśmy na ochronę zdrowia. Mieliśmy sporo problemów, bo jesteśmy właścicielem kilku szpitali. Żeby operować na konkretnych przykładach, w zeszłym roku mieliśmy sporą stratę rzędu kilkudziesięciu milionów złotych do pokrycia, ale tym wszystkim wyzwaniom stawiliśmy czoła. Skonsolidowaliśmy szpitale w Przemyślu, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc. Dzisiaj możemy się pochwalić i oczekujemy, że na koniec bieżącego roku te szpitale nie wykażą straty. Zamkniemy ten rok na zero, albo na delikatnym plusie. To jest wielkie osiągnięcie. Chcę również powiedzieć, że w dniu wczorajszym podpisywaliśmy ostatnią umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Dębicy. Co warte podkreślenia, że przy wykorzystaniu pieniędzy unijnych te inwestycje w ochronie zdrowia na terenie województwa podkarpackiego przekroczą pół miliarda złotych. Nigdy w historii wydatków województwa podkarpackiego na ochronę zdrowia takich pieniędzy nie było. Trzeba o tym głośno mówić. To zasadniczo podniesie standard opieki medycznej w województwie podkarpackim.

Wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz złożył serdeczne podziękowania na ręce wszystkich radnych Rady Powiatu w Jaśle, poszczególnych członków Zarządu Powiatu pod kierownictwem starosty Adama Pawlusia, kierownictwu i pracownikom merytorycznym Szpitala Specjalistycznego, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz jego służbom, a także posłowi Bogdanowi Rzońcy i radnemu Wojciechowi Zającowi.

Ta sprawa była bardzo newralgiczna i praktycznie od dziesięciu lat pracowaliśmy nad tym, żeby ten szpital zmodernizować. Zobowiązywały nas do tego przepisy. Ten czas się troszeczkę przesuwał. W tym wydaniu, jaki zaplanował wcześniejszy Zarząd Powiatu, nie mogliśmy tego zrealizować. Powiatu nie byłoby stać na wydanie ponad osiemdziesięciu ośmiu milionów złotych. Rozbudowując szpital w tej kubaturze, co jest, zyskamy co roku bardzo dużo. Pierwszy etap, który miał być realizowany przez poprzedni Zarząd Powiatu, opiewał na pięć tysięcy metrów kwadratowych, które trzeba dodatkowo ogrzać, sprzątać. Liczyliśmy te koszty i wzrosłyby one o około trzydzieści procent, a dzisiaj każdy grosz się liczy. Dziękuję panu dyrektorowi szpitala za współpracę z Zarządem. To nie było łatwe. Siedzieliśmy długie wieczory, praktycznie codziennie, żeby można było zrealizować rozbudowę tego szpitala. Mieszkańcy naszego powiatu już zwątpili i mówili, że chyba nic z tego nie wyjdzie. Ale uporem naszych radnych i nas wszystkich doprowadziliśmy do dzisiejszego momentu. Jest to historyczny dzień dla Jasła. Niech każdy wyobrazi sobie, że najlepszy szpital na świecie jest w miejscowości, w której mieszkamy. Później można jechać gdzieś dalej. – powiedział.

Starosta Adam Pawluś podkreślił ogromne zaangażowanie Bogdana Rzońcy w sytuację ochrony zdrowia mieszkańców ziemi jasielskiej, który jeszcze jako wicemarszałek województwa wspierał inwestycję związaną z modernizacją oddziału ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego. Dzisiaj poseł ziemi jasielskiej mówił o kolejnych planowanych przedsięwzięciach, które mają usprawnić codzienne funkcjonowanie tutejszego szpitala i poprawić jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców naszego regionu.

Życzę dobrej współpracy między inwestorem, a wykonawcą. Na pewno będzie wiele problemów, ale mam nadzieję, że państwo poradzicie sobie z tym i pacjenci odczują zmianę, na którą czekają. To jest bardzo ważny moment dla powiatu jasielskiego i jasielskiego szpitala. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, ale ona jest dużo mniejsza to jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zaproponowaliśmy do budżetu państwa kilka poprawek. One nie są na taką skalę jak ta inwestycja, ale nieco mniejszą. Chcę powiedzieć, że złożyłem taką poprawkę, żeby do jasielskiego szpitala bezpośrednio z budżetu państwa została zakupiona nowa karetka Pogotowia Ratunkowego. Również po konsultacjach z dyrekcją jasielskiego szpitala, środki z budżetu państwa być może zostaną przeznaczone na zakup respiratora. To jest zadanie przyszłe i podkreślam, że trochę niepewne, bo jeszcze nie ma uchwalonego budżetu. Ale poprawka jest złożona i zakładam, że wszyscy posłowie z Podkarpacia poprą ją, ponieważ inni koledzy też zgłaszają takie poprawki. Sejm będzie dyskutował nad budżetem w grudniu tego roku. Jak już Senat przyjmie tą ustawę budżetową to być może już w styczniu albo lutym będziemy mieli informację, że szpital wzbogaci się o taki sprzęt, który jest na co dzień bardzo ważny. Ale zakładam, że ta „akcja” się powiedzie. – powiedział poseł.

Członek Zarządu Powiatu w Jaśle Stanisław Zając nie krył wzruszenia w związku z dzisiejszym podpisaniem umowy: – Jako radny powiatu jasielskiego od początku kadencji cały czas zabiegałem, aby ten szpital jak najszybciej doprowadzić do modernizacji, aby można było skutecznie leczyć pacjentów, a personel medyczny miał ku temu godziwe warunki pracy. Chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować panu posłowi, który bardzo dużo udzielał się w tej sprawie, jak również radnemu sejmiku województwa podkarpackiego Wojciechowi Zającowi, który jest między innymi przewodniczącym komisji zdrowia przy sejmiku. Trzeba też bezwzględnie podziękować panu staroście, który nie szczędził czasu, jak również wicestaroście, który poświęcił dużo czasu i włożył dużo pracy, aby doprowadzić do tego, że praktycznie od jutra ruszy rozbudowa tego szpitala. Trzeba też podziękować panu dyrektorowi, jego zastępcy, którzy włączyli się w ten temat. Zadanie będzie realizowane z myślą o korzyściach dla pacjentów i mieszkańców powiatu jasielskiego, który w tej chwili liczy około stu piętnastu tysięcy mieszkańców. Zabiegałem również o remont oddziału chirurgii. W swojej pięćdziesięcioletniej historii szpitala prawie wszystkie oddziały przeszły remonty. Oddział chirurgii jest prawie na tym samym poziomie na jakim był przy oddaniu szpitala. To jest przykra sprawa. Cały czas podkreślam, że wszystko poczeka, ale zdrowie i życie ludzkie nie. Jestem szczęśliwy, że w końcu doprowadziło się do tej modernizacji szpitala.

Starosta Adam Pawluś dorzucił jeszcze podziękowania dla pracowników merytorycznych szpitala, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie całej dokumentacji przetargowej oraz wniosku do wojewody podkarpackiego o wydanie opinii o celowości inwestycji w zakresie ochrony zdrowia, a także pracowników merytorycznych starostwa, którzy pomagali w procesie uzyskania pozwolenia budowlanego.

Rok temu, gdy zmienialiśmy całą koncepcję przebudowy szpitala, to wydawało się, że nie jest to realne. Dzisiaj jest to realne. – podkreślił.

Dodał on, że obecnie w jasielskim szpitalu realizowane jest zadanie związane z dostosowaniem całego obiektu do wymagań przeciwpożarowych. Całość opiewa na kwotę ponad 1,1 miliona złotych. – Dwa następne zadania, do których się przygotowujemy, to poszerzenie usług na oddziale chirurgii. Mamy nadzieję, że uzyskamy na to zadanie środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Tam aplikujemy o 1,2 miliona euro. Ostatnim zadaniem z tych planowanych jest termomodernizacja wraz z przebudową oddziału psychiatrycznego. Mamy złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest szansa na uzyskanie około dwóch milionów złotych dofinansowania. Będziemy jeszcze szukać innych sposobów, by uzyskać inne środki, ponieważ to zadanie będzie kosztować w granicach ośmiu milionów złotych. Zależy jaki będzie jego zakres. – dodał Pawluś.

Ta modernizacja jest bezwzględnie konieczna i nie ma od tego odwrotu. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że to jest tzw. szpital ostrodyżurowy. Więc kolejki dla przypadków nagłych w dziedzinie laryngologii, ginekologii, ortopedii czy chirurgii ogólnej nie istnieją. Pacjenci są przyjmowani w przypadkach nagłych na bieżąco. Jeżeli nie ma możliwości udzielenia pomocy pacjentowi w szpitalu w Jaśle jest on przewieziony do innego szpitala. Natomiast kolejka na zabiegi planowe, na przykład na zabiegi ortopedyczne, jest około pięciu lat na protezy stawu kolanowego, około ośmiu lat na protezy stawu biodrowego. Niejednokrotnie pacjenci sami nie chcą przyspieszać tej kolejki i chcą się operować później, ale są też przypadki pilne, które są do pół roku. Jest bardzo duże zróżnicowanie. Z jednej strony można powiedzieć, że kolejka sięga niemal dziesięciu lat i to będzie prawda, ale można też powiedzieć, że pacjenci są przyjmowani na bieżąco i to też będzie prawda.

– Michał Burbelka

HARMONOGRAM INWESTYCJI
1. Podpisanie umowy – 29 listopada 2017 r.
2. Przekazanie placu budowy wykonawcy – 30 listopada 2017 r.
3. Przygotowanie inwestycji – do 31 grudnia 2017 r.
4. Wyłączenie bloku operacyjnego – maj – czerwiec 2018 r.
5. Zakończenie prac budowlanych – koniec września 2018 r.
6. Instalacja niezbędnego sprzętu medycznego na bloku – koniec września 2018 r.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE