Informacje

PSW w Jaśle i ZUS rozpoczynają współpracę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał umowę (27 bm.) o współpracy z Podkarpacką Szkołą Wyższą im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Nz. (od lewej): prof. nadzw. dr inż. Stanisław Polański – Rektor Podkarpackiej Szkoły Wyższej
w Jaśle, Krystyna Domaradzka – Dyrektor Oddziału ZUS w Jaśle, dr Katarzyna Szajowska – Dziekan Wydziału Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu oraz Marek Polański – Kanclerz ds. finansowo-administracyjnych.
(FOT. © ZUS w Jaśle)

Umowa została podpisana w siedzibie PSW w Jaśle przez Dyrektora Oddziału ZUS w Jaśle – Krystynę Domaradzką i rektora PSW – prof. nadzw. dr inż. Stanisława Polańskiego.

Współpraca uczelni i zakładu wpisuje się w politykę ZUS. Jednym z głównych naszych celów jest edukacja, upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród młodego pokolenia. Studenci to kolejna grupa odbiorców, do których kierujemy wiedzę z tej dziedziny. Obszarów do współpracy jest wiele i liczę na owocne efekty – mówi Krystyna Domaradzka, Dyrektor Oddziału ZUS w Jaśle.

Celem umowy jest współpraca partnerska w dziedzinie dydaktyki, w realizacji wspólnych projektów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz badawczo-naukowa.

Założeniem zawartego porozumienia jest m.in.: wzbogacenie programu kształcenia studentów o zagadnienia ubezpieczeń społecznych, upowszechnianie tematyki ubezpieczeń społecznych, umożliwienie praktyk studenckich, możliwość rozszerzenia działalności obu stron o nowe możliwości poprzez stworzenie nowego potencjału naukowego, wzbogacenie modelu kształcenia studentów. Porozumienie daje także możliwość rozwoju zarówno uczelni, jak i ZUS poprzez wspólne przedsięwzięcia, konferencje naukowe, doradztwo, projekty badawcze, praktyki.

Podpisanie tej umowy to zwieńczenie naszej dotychczasowej współpracy. Cieszymy się z tego, ponieważ stawiamy na rozwój i poszerzanie naszej oferty kształcenia. Dzięki temu nasi studenci będą mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę m.in. na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, nowych rozwiązań wprowadzanych przez ZUS i wiele innych – podkreśla prof. Stanisław Polański.

Zakres umowy stwarza pole do osiągnięcia dobrych rezultatów i wspólnych celów działania obu instytucji.

(Oddział ZUS w Jaśle)

Back to top button