Informacje

Podpisano umowę na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej

We wrześniu przyszłego roku zostanie oddany do użytku Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej koło Krempnej. Zawarto właśnie umowę pomiędzy inwestorem, a wykonawcą robót budowlanych na zaadaptowanie budynku po byłej strażnicy granicznej w tej beskidzkiej miejscowości wraz z zagospodarowaniem przylegającego do niego terenu na cele edukacyjne. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 3,6 miliona złotych. Powiat jasielski otrzymał na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2,9 miliona złotych.

Powiat jasielski zawarł dzisiaj umowę na wykonanie robót budowlanych umożliwiających utworzenie w Ożennej koło Krempnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej. W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego inwestor powierzył realizację inwestycji spółce „Beskid”. To firma rodzinna, prowadzona w Nowym Żmigrodzie przez dwójkę braci: Mirosława i Jana Kmiecików, mająca bogate doświadczenie w swojej branży, a przede wszystkim zatrudniająca miejscowych pracowników. Firma realizowała już wcześniej dla jasielskiego Starostwa Powiatowego usługę związaną z kompleksowym remontem dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie. Przeprowadziła też m.in. duże zadania związane z oddaniem do użytkowania w naszej okolicy dwóch obiektów użyteczności publicznej: centrum handlowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulicy świętego Jana z Dukli i ulicy Granicznej w Jaśle oraz nowoczesnego pawilonu usługowo-biurowego przy skrzyżowaniu ulicy Szopena z ulicą Kraszewskiego w Jaśle.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Zakres umowy, jaka została parafowana przez Zarząd Powiatu w osobach starosty Adama Pawlusia, wicestarosty Tadeusza Gorgosza i skarbnik powiatu Teresę Połeć oraz właścicieli spółki, obejmuje wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych objętych dokumentacją projektową w nieużytkowanym od lat budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 971 metrów kwadratowych.

Wcześniej mieściły się tam Wojska Ochrony Pogranicza. Później, po transformacji systemowej w 1989 roku, została utworzona Straż Graniczna. Po wejściu Polski do strefy Schengen, a było to 1 stycznia 2008 roku, ten budynek stał się dla niej bezużyteczny i wszedł do zasobu Skarbu Państwa. Na nasz wniosek ówczesny Wojewoda Podkarpacki Ewa Draus skomunalizowała ten budynek i od tej pory jest on własnością powiatu jasielskiego. – wyjaśnia starosta Adam Pawluś.

Wicestarosta jasielski Tadeusz Gorgosz powiedział z kolei, że obiekt ten był wielokrotnie wystawiany na sprzedaż, jednak przez wiele lat nie doczekał się nowego właściciela.

Trzeba podkreślić, że ten budynek był wyceniony i wielokrotnie wystawiony w drodze postępowania przetargowego na sprzedaż. Przez długie lata nie było żadnego zainteresowania ze strony potencjalnego nabywcy. Dlatego też Zarząd Powiatu w Jaśle postanowił, żeby ten budynek zagospodarować właśnie w taki sposób. Dobrze się stało, że zrewitalizujemy go pod tym kątem, aby można tam było prowadzić edukację ekologiczną. Młodzież, która będzie przyjeżdżała w to miejsce, będzie się uczyć w pięknych warunkach przyrody, będzie obcowała ze środowiskiem naturalnym. Uważam, że to bardzo dobre posunięcie, że powstanie tego typu ośrodek. – powiedział.

Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia kompleksowego remontu obiektu polegającego w głównej mierze na: przebudowie układu pomieszczeń wewnątrz obiektu, przebudowie konstrukcji dachowej wraz z adaptacją poddasza na cele wypoczynkowe (42 miejsca), całkowitej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacji ścian (dociepleniu i nadaniu im nowej kolorystyki), wymianie całej niezbędnej instalacji użytkowej, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, wykonaniu ogrodzenia i oświetlenia terenu wraz z monitoringiem wizyjnym, zagospodarowaniu działki wraz z utworzeniem na niej ścieżki przyrodniczej, przebudowie istniejącego zjazdu z drogi publicznej, utworzeniu miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autobusów.

Bez przeprowadzenia wyżej wymienionych prac obiekt nie spełnia w tym momencie praktycznie żadnych funkcji.

© Wizualizacja obiektu (kliknij, aby powiększyć)

Wartość całego przedsięwzięcia przekracza 3,6 miliona złotych. Powiat jasielski wesprze w tych działaniach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację projektu dotyczącego działań mających na celu zaproponowanie dzieciom i młodzieży oraz całym rodzinom oryginalnej i nowoczesnej formą edukacji ekologicznej przeznaczył 2,9 miliona złotych.

Jak podkreślił dzisiaj starosta jasielski Adam Pawluś, droga do zawarcia umowy na dofinansowanie projektu była okupiona wieloma problemami. Pomysł, by utworzyć tego rodzaju ośrodek edukacyjny w odległej od Jasła Ożennej, był wielokrotnie przedmiotem sporów prowadzonych na sesjach Rady Powiatu.

Głównym zarzutem ze strony radnych było to, że ten ośrodek będzie generował zbyt duże koszty. – przypomniał starosta. – Edukacja jest sporym obciążeniem dla budżetu powiatu, bo subwencja oświatowa nie wystarcza nam na bieżące prowadzenie naszych szkół. A prowadzenie ośrodka będzie nam jeszcze generowało dodatkowe koszty. Ale jak już wykazaliśmy, jeżeli będą pobierane opłaty za nocleg to w zasadzie te koszty nie będą wielkie. Kadra w Młodzieżowym Domu Kultury jest, będziemy również korzystać z pomocy pracowników Magurskiego Parku Narodowego. Ponadto chcemy przygotować różne projekty „miękkie”, które pozwolą nam na zabezpieczenie dodatkowej kadry do tych zajęć. Więc te koszty utrzymania ośrodka naprawdę będą niewielkie. Rocznie będą dodatkowo niezbędne do tego dwa, góra trzy etaty. W zależności od tego jakie będzie obłożenie uczestników zajęć, będziemy na bieżąco reagować, ewentualnie prosząc o pomoc Magurski Park Narodowy, który jak najbardziej jest otwarty na merytoryczną pomoc. Mamy z jego strony deklarację, że będziemy współpracować. – dodał.

Sylwia Pilek, inspektor w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, mówiła z kolei o trudnościach technicznych związanych z aplikowaniem wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w żaden sposób nie wynikających z błędnie sporządzonej dokumentacji przez beneficjenta.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Tego typu inwestycje mają to do siebie, że są skomplikowane, co zwykle generuje dużo dokumentacji. Zawiódł system informatyczny, który nie był jeszcze przetestowany. My, jako pierwszy beneficjent, przystąpiliśmy do próby złożenia wniosku w przedostatnim dniu. Wszyscy inni nastawili się na ostatni dzień i jak się okazało, my byliśmy pierwsi, którzy składaliśmy wniosek. Błąd generatora spowodował, że nie było w ogóle możliwości złożenia tego wniosku, bo system go nie przyjął. – powiedziała.

To z kolei wymusiło na urzędnikach konieczność osobistego wstawienia się w siedzibie Funduszu w stolicy naszego kraju.

Po interwencji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ich informatyk poprawił błędy w systemie. My nie wiemy jakie to były błędy, ale były to błędy po ich stronie. Wtedy okazało się, że jesteśmy pierwszym beneficjentem, który próbuje złożyć wniosek, bo jeszcze nikt tego przed nami nie zrobił. Dzięki nam wszyscy beneficjenci mieli przetartą ścieżkę i złożenie wniosków przez innych było już możliwe bez żadnych problemów. My, jako królik doświadczalny, zrobiliśmy sobie wycieczkę w ciągu nocy do Warszawy, by osobiście złożyć ten wniosek Wydrukowaliśmy go już tam na miejscu, starostowie go podpisali i udało nam się go skutecznie złożyć. Musieliśmy włożyć w tę pracę sporo wysiłku, ale warto było. – dodała Pilek.

Ta wyprawa się opłaciła. – cieszy się starosta Adam Pawluś. – Na 6 milionów złotych, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel, 2,9 miliona złotych zostało przeznaczone na nasz projekt.

Samorząd będzie zobowiązany do utrzymania Ośrodka przez kolejne pięć lat, a to spowoduje dodatkowe wydatki z budżetu powiatu. Ponieważ obiekt ma być czynny przez cały rok, co miesiąc trzeba będzie płacić za wszelkie niezbędne media, a także za wynagrodzenie dla pracowników, którzy zostaną wyznaczeni do jego bieżącej obsługi.

Kasę powiatu zasilać mają opłaty pobierane od uczestników zajęć edukacyjnych za udostępnienie części noclegowej w budynku, co zdaniem urzędników starostwa przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania ośrodka.

Problem był tego typu, że stawiano nam zarzut, że będziemy tam prowadzić działalność hotelową, co będzie naruszeniem zasady konkurencyjności. Czyli środki, które wpłyną z dotacji na realizację Ośrodka Edukacji Ekologicznej, będą zakłócać rynek. Generalnie założenie jest takie, że wszystkie obiekty, które mają służyć edukacji, a takim obiektem będzie ten, który powstanie w Ożennej, nie mogą funkcjonować jak przedsiębiorstwa w rozumieniu prawa. W przypadku kiedy my pobieralibyśmy opłaty za noclegi, byłoby to traktowane jak usługi hotelowe, które w Unii Europejskiej jest niedopuszczalne z uwagi na to, że byłyby to ceny bardzo konkurencyjne w stosunku do innych podmiotów, które już funkcjonują na rynku. Musieliśmy trochę przekonstruować to, w jaki sposób będzie funkcjonował obiekt. Naszym głównym założeniem jest to, żeby on funkcjonował w taki sposób, w jaki funkcjonują wszystkie obiekty edukacyjne. W projekcie mamy oczywiście założone pewne działania, które będą realizowane dlatego, że projekt tego wymagał, co nie zmienia faktu, że obiekt będzie otwarty dla wszystkich chętnych, którzy będą chcieli z niego skorzystać. – wytłumaczył Adam Pawluś.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Organem prowadzącym Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej będzie Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, który w prowadzeniu nowo utworzonego podmiotu chce się wzorować na bliźniaczo funkcjonującym podmiocie w Kraju Saary w Niemczech. Prowadzone już były wstępne rozmowy z tamtejszym kierownictwem w sprawie przyszłej współpracy. Wolę pomocy przy organizacji zajęć edukacyjnych wyraził też Magurski Park Narodowy, a także obserwatorium astronomiczne w Roztokach leżący po sąsiedniej stronie słowackiej.

W linii prostej to jest tylko sześć kilometrów. Nie jest to zbyt duża odległość. Są tam prowadzone zajęcia astronomiczne, co byłoby dodatkową atrakcją dla naszego ośrodka. – tłumaczy Adam Pawluś. – Inną atrakcją jest przepiękne miasto Bardejów, które jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Z Ożennej to tylko około siedemnaście kilometrów więc bardzo blisko. Mamy też ośrodek wypoczynkowy w Niżnej Polance po stronie słowackiej. W tej chwili jest tam łatwy dojazd. Mam nadzieję, że w przyszłości po polskiej stronie powstanie ośrodek narciarski na Żydowskim tylko musimy znaleźć odpowiedniego inwestora, który chciałby wybudować niezbędną infrastrukturę. Trasy są sprawdzone, bo wyciąg narciarski już tam kiedyś funkcjonował.

Ośrodek ma być oddany do użytku we wrześniu przyszłego roku.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI STAROSTY:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE