Informacje

MKS w Jaśle przekształcony w spółkę. W planach nowe usługi

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle od początku roku funkcjonuje jako spółka prawa handlowego. Komercjalizacja podległego samorządowi miejskiemu zakładu ma pozwolić na uruchomienie, obok istniejących usług świadczonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, dodatkowej działalności gospodarczej. W planach rozwojowych spółki ujęto m.in. uruchomienie ogólnodostępnej stacji paliw płynnych.

Decyzję o zmianie formy organizacyjno-prawnej Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle poprzez likwidację zakładu budżetowego i przekształcenie go w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zapadła jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu.

O powody tej decyzji zapytaliśmy bezpośrednio w magistracie, który jest stuprocentowym udziałowcem w nowo utworzonej spółce, która rozpoczęła swoją działalność wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego.

Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Agata Koba na zapytanie prasowe portalu terazJaslo.pl odpowiedziała szczegółowo, że:

W związku z przystąpieniem miasta do Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim obowiązki dotyczące publicznego transportu zbiorowego przejmie Związek. Aby Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej mógł nadal świadczyć usługi transportowe na rzecz Związku musi zostać zmieniona forma organizacyjno-prawna. Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej będąc zakładem budżetowym Miasta z mocy obowiązujących przepisów był ograniczony w swojej działalności gospodarczej. Przekształcenie Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w spółkę prawa handlowego dość znacznie zwiększy autonomię jednostki, wpłynie na przejrzystość relacji między spółką a jej właścicielem, tj. miastem. Przekształcenie umożliwia poszukiwanie dodatkowych ofert na rynku usług związanych z transportem, usługami warsztatowymi i sprzedażą paliwa. Pojawia się szansa na rozszerzenie zakresu działalności poza teren miasta oraz poza strefę użyteczności publicznej.

Zarząd w przedsiębiorstwie sprawuje jednoosobowo prezes Lucyna Marczyk, będąca do tej pory członkiem zarządu i główną księgową w spółce zajmującej się administracją budynków komunalnych. Zdaniem władz miasta, do tej pory dała się poznać jako osoba, która podejmuje dobre decyzje więc właściwie poradzi sobie z organizacją pracy u miejskiego przewoźnika.

Ponadto została powołana trzyosobowa rada nadzorcza w składzie: Andrzej Cholewiak (biegły rewident), Michał Sołtys (adwokat) i Elżbieta Stec (radca prawny).

Z danych udostępnionych przez właściciela spółki, obecnie zatrudnionych jest tu na podstawie umów o pracę 53 osoby, których wynagrodzenie kształtuje się nieznacznie powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Spółka świadczy usługi przewozowe na terenie miasta Jasła oraz ościennych gmin: Jasło, Dębowiec, Tarnowiec, Brzyska i Kołaczyce.

Do tej pory Rada Miejska podjęła dwie uchwały w sprawie dokapitalizowania MKS. W pierwszym przypadku kwotę trzystu tysięcy złotych przeznaczono na zakup nowych kas fiskalnych, pokrycie opłat za zezwolenia i licencje na prowadzenie działalności transportowej, zakup paliwa oraz pozostałe wydatki bieżące spółki, w tym częściowo na wynagrodzenia.

Kolejne trzysta tysięcy złotych z miejskiego budżetu przewidziano na uruchomienie dodatkowej działalności pozatransportowej polegającej na utworzeniu stacji paliw płynnych z możliwością sprzedaży benzyny i oleju napędowego na zewnątrz.

W zależności od tego, jaki zakres świadczonych usług przyjmie przedsiębiorstwo, wystąpi potrzeba dostosowania istniejącego zbiornika na paliwa płynne, zakupu dystrybutorów pozwalających na ustalenie wartości sprzedanego paliwa, dostosowania placu manewrowego oraz konieczność uzyskania stosownych licencji i zezwoleń. Wobec tego nie są do końca znane koszty jakie pociągnie za sobą przedmiotowa inwestycja.

Przed laty MKS handlował już paliwami, ale działalność handlowa została zablokowana tylko i wyłącznie z tego powodu, że był to zakład budżetowy. Z powodzeniem sprzedaż paliwa prowadzą spółki transportowe działające w innych miastach, na przykład w Gorlicach, Mielcu, Tarnowie czy Stalowej Woli.

Zainteresowanie tankowaniem paliwa na terenie bazy MKS-u przy ulicy Piotra Skargi wykazuje m.in. sąsiadujące ze spółką przez płot Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Póki co trwają w tym temacie szczegółowe analizy.

Jak przekazuje w odpowiedzi portalowi terazJaslo.pl prezes spółki za pośrednictwem rzecznika prasowego Urzędu Miasta w Jaśle:

Podstawową działalnością Spółki jest transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski. Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle działający jako zakład budżetowy w ostatnich latach nie prowadził działalności zakresie sprzedaży paliwa. Spółka planuje inwestycje w postaci wybudowania stacji paliw, ale do dnia 22.01.2019r. nie podjęto w tej sprawie jeszcze żadnych działań. Działania takie zostaną podjęte w najbliższym czasie. Kluczowym elementem jest uzyskanie koncesji na sprzedaż paliw.

Na koniec grudnia ubiegłego roku stan zobowiązań finansowych zakładu przekroczył 1,1 mln złotych. Radni miejscy będą musieli podjąć w najbliższym czasie decyzje o przekazaniu dodatkowych środków finansowych na likwidację istniejącego zadłużenia.

Miejska Komunikacja Samochodowa to trzecia, obok Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Administratora Budynków Komunalnych, spółka samorządowa działająca w Jaśle.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE