Informacje

Strażacy z Trzcinicy zabiegają o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Straż pożarna z Trzcinicy w gminie Jasło jest w ostatnim czasie jedną z najprężniej działających jednostek na terenie całego powiatu. Ochotnicy wyjeżdżają do zdarzeń ratowniczo-gaśniczych nie tylko na terenie swojej miejscowości, ale z uwagi na przynależność do krajowego systemu udzielają pomocy na znacznie większym obszarze, chociażby pomagając przy zabezpieczaniu wypadków komunikacyjnych na głównych szlakach drogowych. W celu umocnienia potencjału podjęto starania o modernizację taboru samochodowego. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku w tamtejszej remizie stanie fabrycznie nowy pojazd wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Dwa lata temu Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy, jako trzecia w gminie Jasło po jednostkach w Warzycach i Osobnicy, została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To dla druhów nie tylko duża nobilitacja i wyróżnienie, ale przede wszystkim także większy zakres obowiązków. Od tej pory są dysponowani do likwidacji skutków pożarów i miejscowych zagrożeń nie tylko na terenie swojej miejscowości i przyległych do niej terenów, ale także na obszar całego powiatu jasielskiego. Zwłaszcza do wypadków komunikacyjnych na głównych szlakach drogowych regionu.

Ochotnicy z Trzcinicy jako jedyni w powiecie jasielskim dysponują specjalistyczną przyczepką ostrzegawczo-informacyjną niezbędną do zabezpieczania wyłączonych z ruchu odcinków dróg. Jest ona wyposażona w wyraźne odblaskowe tablice ostrzegawcze oraz pulsujące fale świetlne widoczne z dalszej odległości nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Dlatego też wyjazdy strażaków do akcji mają miejsce o przeróżnych porach dnia czy nocy. W takich sytuacjach są oni dużym wsparciem dla zawodowych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Aby poprawić poziom bezpieczeństwa mieszkańców, wzmocnić potencjał jednostki i móc jeszcze skuteczniej prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze na wyznaczonym obszarze, zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy na czele z prezesem Jerzym Urbanikiem prowadzi intensywne starania o wymianę jednego z pojazdów w istniejącej flocie na zupełnie nowy.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2017 roku. W związku z tym chce odnowić swój posiadany sprzęt. Wystąpiła z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który jest dysponentem środków, o dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego. Obecnie mają trzy samochody: Tatrę, Stara i lekkiego Peugeota. Te samochody są mocno wyeksploatowane w związku z czym jednostka złożyła wniosek i liczy na to, że ten samochód otrzyma. – informuje Marek Zajchowski z Urzędu Gminy w Jaśle, inspektor do spraw zarządzania kryzysowego.

Fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy kosztuje obecnie około 760 tysięcy złotych. Posiadanie wymarzonego przez druhów auta pozwoli im na dynamiczny i bezpieczny przejazd na miejsce zdarzenia. Po to, aby jak najszybciej udzielić udzielić niezbędnej pomocy w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia. Mogą oni liczyć na mocne wsparcie, szczególnie ze strony miejscowego samorządu.

Na tę kwotę będzie się składać dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (380 tysięcy złotych), Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (80 tysięcy złotych) i gminy Jasło jako wkład własny do projektu (300 tysięcy złotych). Środki, które gmina zagwarantowała we własnym budżecie jako dotację dla jednostki, są już uchwalone i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. – przekazuje Marek Zajchowski.

W przypadku uzyskania dofinansowania proces zakupu będzie bezpośrednio realizowała sama jednostka.

Podejrzewam, że decyzja o zakupie tego samochodu zapadnie jeszcze w tym półroczu, najpóźniej w czerwcu. Jednostka musi się rozliczyć z zakupu tego samochodu jeszcze w tym roku. Jednostka na pewno wybierze samochód, który będzie spełniał wszystkie kryteria. To będzie typowy samochód pożarniczy, w pełni wyposażony i przygotowany do akcji ratowniczo-gaśniczych.MAREK ZAJCHOWSKI

Jeden z zastąpionych pojazdów stacjonujących obecnie w remizie OSP w Trzcinicy ma z kolei trafić do innej jednostki z terenu gminy Jasło. – Samochód Star, który jest teraz w posiadaniu jednostki, po zakupie nowego samochodu zostanie przekazany do innej jednostki. Prawdopodobnie będzie to jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepli, której samochód jest jeszcze w większym stopniu wyeksploatowany. – wyjaśnia Marek Zajchowski.

W ostatnim czasie gmina Jasło otrzymała używanego Forda Transita, który po skarosowaniu na samochód pożarniczy uzupełni wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach.

Jako gmina otrzymaliśmy nieodpłatnie samochód z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. On zostanie dostosowany do potrzeb ratowniczo-gaśniczych i będzie służył lokalnej społeczności. – dodaje Zajchowski.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button