Informacje

Nowa siatka połączeń autobusowych na ziemi jasielskiej

Będą nowe połączenia komunikacyjne w powiecie jasielskim. Od września autobusy będą docierać tam, gdzie do tej pory mieszkańcy mieli problem z dotarciem na czas do pracy, na umówioną wizytę u lekarza, by zrobić zakupy w sklepie, załatwić sprawę w urzędzie czy spotkać się z rodziną i znajomymi. Przewozy będą realizowane również w dni świąteczne oraz weekendy. Publiczny transport zbiorowy na naszym terenie został właśnie zasilony przeszło 956 tysiącami złotych pochodzącymi z budżetu państwa.

Dzisiaj w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentującym rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a Powiatowo-Gminnym Związkiem Komunikacyjnym w Powiecie Jasielskim o dofinansowanie połączeń autobusowych o charakterze publicznym ze środków państwowego funduszu przewozów autobusowych. Podpisy pod dokumentem złożyli: wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz oraz przewodniczący zarządu P-GZK Stanisław Pankiewicz, wicestarosta jasielski.

W uroczystości wzięli udział: poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, starosta jasielski Adam Pawluś, burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian, zastępca burmistrza miasta i gminy Kołaczyce Adam Kmiecik, wójt gminy Dębowiec Marcin Bolek, wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś, wójt gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, wójt gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski, wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, wójt gminy Tarnowiec Jan Czubik oraz przedstawiciele przewoźników – prezes zarządu MKS Jasło sp. z o.o. Robert Dobosz i PGZK-Jasiel sp. z o.o. Roman Jastrząb.

Wysokość dotacji przeznaczonej dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim na przebudowę i uzupełnienie istniejącej sieci połączeń autobusowych na ziemi jasielskiej wynosi ponad 956 tysięcy złotych (na okres od 1 września do 31 grudnia 2019 roku). To blisko jedna trzecia wszystkich środków przeznaczonych na realizację pilotażowej edycji rządowego programu w całym województwie podkarpackim.

To jest wielka kwota. Ona będzie przeznaczona na odtworzenie i na nowe połączenia autobusowe na ziemi jasielskiej. Tutaj jest bardzo szeroka współpraca pomiędzy starostą, a miastami i gminami ziemi jasielskiej. Po to, aby mieszkańcy, którzy do tej pory nie mogli się dostać o odpowiednich porach do lekarza, na zakupy, do szkoły, do znajomych i rodziny, mogli teraz z tych połączeń skorzystać. Są to środki z budżetu państwa, z Ministerstwa Infrastruktury. Wojewoda podkarpacki tymi środkami zarządza i dzieli według zgłoszonych wniosków. Województwo podkarpackie jest na pierwszym miejscu w skali kraju jeśli chodzi o wykorzystanie tego funduszu odtworzenia linii autobusowych. Szacujemy, że około 900 tysięcy mieszkańców Podkarpacia będzie mogło z tych nowych linii skorzystać, a generalnie dopłacimy do ponad 7 tysięcy kilometrów. – powiedziała Lucyna Podhalicz.

Pani wicewojewoda chwaliła lokalnych samorządowców za sprawne przygotowanie wniosku. Dzięki wzorowej współpracy pomiędzy powiatem, miastem Jasłem, gminami tworzącymi Związek, mieszkańcy ziemi jasielskiej będą mogli korzystać z zupełnie przemodelowanej koncepcji transportu publicznego już od pierwszych dni września.

To bardzo dobry program, pierwszy taki w Rzeczypospolitej po okresie wojennym. Nie pamiętamy takiego dofinansowania do linii autobusowych. Tam, gdzie jest wykluczenie, na pewno nie ma możliwości, by tylko poprzez prywatne linie komunikacyjne ten problem rozwiązać. Tutaj musi być wsparcie ze strony państwa i samorządu. Na pewno będą dodatkowe pieniądze na to działanie. Cztery miesiące pokażą jak to w ogóle wygląda, co trzeba poprawić, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie dalej wspierał odtwarzanie i nowe połączenia autobusowe. – dodała.

W imieniu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego dofinansowane połączenia komunikacyjne będzie realizowało dwóch publicznych operatorów: Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle sp. z o.o. oraz PGZK-Jasiel sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle.

Jest to kwota 956 tysięcy złotych na dopłaty do przewozów publicznego transportu zbiorowego. Ta kwota zostanie przekazana przewoźnikom, którzy są operatorami naszego transportu publicznego, czyli spółce Jasiel, która jest spółką Związku, jak również MKS Jasło, który też jest spółką tylko miejską. Oczywiście w odpowiednich proporcjach wynikających ze wskaźników, na podstawie których były wyliczone nowe linie komunikacyjne. Dopłata samorządów zmniejszy się o 40%, czyli pozostałe środki finansowe będą mogły być wykorzystane inne cele. Sukces dla naszego powiatu jest naprawdę bardzo duży, bo wszystkie gminy skorzystają z tych dopłat, ale to nie dopłata ma tutaj znaczenie tylko dostępność komunikacyjna, która jest zapewniona. To jest najistotniejszym elementem w publicznym transporcie zbiorowym. – wyjaśnia Stanisław Pankiewicz, przewodniczący zarządu P-GZK, wicestarosta jasielski.

Jak podkreślił, prace nad nową siatką połączeń autobusowych trwały bardzo długo i są wynikiem zawartego przez wszystkie zainteresowane strony consensusu.

Były trudne momenty, nawet bardzo trudne, bo każdy patrzy na dopłaty do przewozów z pozycji finansowej. – przyznaje Stanisław Pankiewicz. – Ja myślę, że zwyciężyło podejście, że tak samo zadaniem własnym każdego samorządu jest zabezpieczenie publicznego transportu dla mieszkańców, tak jak budowa dróg czy wiele innych rzeczy. To przekonanie zwyciężyło tutaj u nas. Przede wszystkim powiem, że bez dużej pomocy eksperta, opracowanie tego wniosku nie byłoby dla nas takie łatwe. Ten sukces jest sukcesem nas wszystkich dlatego, że to zrozumienie i cierpliwość było po stronie kolegów samorządowców, jak również prezesów i biura. Dziękuję też pani wojewodzie za pozytywną ocenę naszego wniosku. Uwagi, które były, wypełniliśmy. Na pewnym etapie były one tylko formalnością. Panu posłowi Rzońcy dziękuję za porady, których udzielał nam dość często kiedy mieliśmy problemy. Pan starosta włączył się bardzo aktywnie w te prace i zapobiegł wychodzeniu samorządów ze Związku. Ta aktywność była nam bardzo potrzebna.

Burmistrz Jasła nie ukrywa, że bardzo liczył na wsparcie państwa w zakresie dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jak podkreślił, każda złotówka przychodząca z zewnątrz pozwala zaoszczędzić w budżetach poszczególnych samorządów, a środki te przeznaczyć na inne, niemniej ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności zadania inwestycyjne.

Nikt nie miał wątpliwości co do utworzenia tego Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego aczkolwiek jego wdrożenie do działania zajęło nam troszeczkę być może dużo czasu. W tej chwili przyspieszyliśmy dosyć mocno i efekty tego widać. Mamy dwóch operatorów, którzy wykonują swoje usługi na rzecz Związku. (…) cieszymy się z tej dotacji, która w tej chwili wpłynie do Związku, a docelowo do przewoźników, gdyż – tak jak powiedziałem – pozwoli nam to zaoszczędzić na środkach, bo niemałe środki ze strony gmin są w tej chwili przekazywane na rzecz funkcjonowania transportu publicznego. My, jako miasto, może mniej to odczuwamy. Zawsze poczuwaliśmy się do tego, żeby ten transport publiczny funkcjonował na terenie miasta. Gminy były obsługiwane chociażby przez takie firmy, jak PKS i tutaj to się niestety zmieniło. Firmy rodzaju PKS stały się firmami prywatnymi i zupełnie inaczej podchodziły do funkcjonowania tego transportu. Te środki pozwolą właśnie na funkcjonowanie transportu publicznego w soboty i niedziele. Wcześniej Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej, a od nowego roku MKS sp. z o.o. te transporty wykonywał. Tak, jak powiedziałem, zupełnie inaczej podchodziliśmy do obowiązku zapewnienia tego transportu. A te nowe rozkłady jazdy znów przywracają możliwość połączenia do tych miejscowości, często turystycznych, gdzie chętnie byśmy pojechali właśnie środkiem komunikacji publicznej, a nie własnym samochodem. Bardzo serdecznie dziękuję i wierzę, że będziemy mogli tę współpracę kontynuować. – powiedział Ryszard Pabian.

Nowy rozkład jazdy został tak skonstruowany, aby zaspokoić potrzeby wszystkich grup społecznych. Autobusy będą więc dojeżdżać do tych miejscowości, do których do tej pory nie dojeżdżały, bo przewoźnikom po prostu nie opłacało się kursować w te rejony. – Jest to zapotrzebowanie społeczne. Zabezpieczenie transportu publicznego to podstawowy obowiązek samorządów. Dość często temat ten był postrzegany przez niektórych kolegów samorządowców niejednoznacznie. – zaznacza Stanisław Pankiewicz.

Co istotne, przewozy będą wykonywane również w dni świąteczne, a także soboty i niedziele, czego dotychczas nie było.

Przebudowane linie uzupełnione zostaną o nowe fragmenty tras, np. na kierunku Dębowiec-Cieklin przywrócone zostaną wjazdy do przysiółka Kopaniny. Przykładem nowego elementu w komunikacji są kursy do Błażkowej przez Kołaczyce. Ponadto, do części miejscowości naszego powiatu liczba kursów zostanie zdecydowanie zwiększona, na przykład do Potakówki, gdzie będzie 17 kursów dziennie. Przewidziane są również wydłużenia linii, dla przykładu kursy do Glinika Polskiego będą wydłużone do Łajsc, a kursy do Nowego Glinika wydłużone do Zarzecza. Zorganizowany zostanie dowóz młodzieży do szkoły w Trzcinicy z kierunku Osobnica.

Według zapewnień samorządowców, dzięki przyjętym rozwiązaniom mieszkańcom będzie łatwiej dojechać autobusem do pracy, instytucji użyteczności publicznej, przychodni, sklepów, znajomych i rodziny czy kościoła, a dzieciom i młodzieży do przedszkoli oraz szkół.

Pod uwagę były brane wszystkie możliwości. Teraz nie ma usystematyzowanych godzin pracy. Sporo naszych mieszkańców powiatu jasielskiego pracuje przede wszystkim w usługach. A praca w usługach nie jest unormowana od siódmej do piętnastej tylko przykładowo od dziewiątej, dziesiątej czy jedenastej. Myśmy właśnie dostosowali te kursy do tego. To będzie wdrożone w okresie od września do grudnia. I w tym czasie koledzy ze Związku będą wnosić swoje uwagi czy też uwagi mieszkańców po to, abyśmy uściślili te przewozy do potrzeb mieszkańców. Każde środowisko ma inne potrzeby czy oczekiwania. – mówi Pankiewicz.

W ocenie starosty Adama Pawlusia, zawarcie umowy pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Powiatowo-Gminnym Związkiem Komunikacyjnym w celu dofinansowania połączeń autobusowych ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na ziemi jasielskiej.

To jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu jasielskiego. Zwłaszcza dla tych, którzy korzystają z komunikacji publicznej. – cieszy się. – Będą nowe połączenia. Przykładowo mogę powiedzieć, że z Błażkowej i Brzysk będzie jechał autobus przez Kołaczyce do Jasła. To również ma duże znaczenie dla naszych szkół średnich, które prowadzi powiat dlatego, że wiele osób dojeżdża do miasta Jasła. Większość tych szkół jest skoncentrowanych w mieście Jaśle. Mamy również szkoły w Kołaczycach, Nowym Żmigrodzie i Trzcinicy. Na przykład do szkoły w Trzcinicy będzie dojeżdżał autobus z Osobnicy. Te wszystkie połączenia umożliwiają dowóz młodzieży do szkół średnich, umożliwiają przejazd osób starszych do siedziby stolicy powiatu, czyli do Jasła. Będzie również możliwość przewozu osób, które mieszkają poza naszym powiatem, ponieważ wiele tych połączeń obsługuje takie gminy jak Szerzyny, Frysztak i Brzostek.

Samorządowcy chcą postulować do rządu o to, aby w przyszłości rozszerzyć funkcjonowanie programu o możliwość sfinansowania modernizacji infrastruktury towarzyszącej publicznej komunikacji zbiorowej poprzez ustawienie nowych czy wymianę zniszczonych przystanków, jak też zakup przyjaznego środowisku taboru samochodowego.

Liczymy na to co oświadczył wiceminister infrastruktury Rafał Weber, że rząd będzie planował przeznaczyć środki finansowe na zakupy taboru, bo z tych pieniędzy nie ma możliwości dokonywania zakupów. To są środki finansowe, które są tak skalkulowane, aby starczyły na funkcjonowanie nierentownych przewozów, bo taka jest prawda, że transport publiczny nigdy nie będzie transportem dochodowym. – oświadczył Stanisław Pankiewicz.

Bo samorządowcy nie ukrywają, że życzyliby sobie kontynuacji programu w kolejnych latach. – To jest pierwszy nabór, na cztery miesiące, ale będzie kontynuowany. Być może będą większe środki, być może będą zmodyfikowane zasady. Chcemy zobaczyć jak to działa, jak mieszkańcy z tego skorzystają. Jeśli będą nowe potrzeby to będziemy się nad nimi pochylać. – wyjaśnia wicewojewoda Lucyna Podhalicz.

Starosta jasielski wyraził słowa uznania i podziękował wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie za ich trud włożony w pracę nad pozyskaniem środków zewnętrznych.

Podziękowania należą się przede wszystkim wszystkim uczestnikom tego Związku. Niektórzy powątpiewali czy ten Związek ma sens, bo przez te prawie dwa lata niewiele się działo, ale dzisiaj przyszedł okres zbierania plonów. – powiedział Adam Pawluś.

 KOMENTARZE: 

Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz:
Podkarpacie osiągnęło pierwsze miejsce jeśli chodzi o środki, które w ciągu tych czterech miesięcy wyda na odtworzenie połączeń autobusowych. A to nie dlatego, że wojewoda mogła przeznaczyć więcej tych środków tylko dlatego, że operatorzy złożyli tak dobrze przygotowane wnioski. Za to chciałam bardzo serdecznie podziękować, bo bez zaangażowania nie byłoby tego efektu. Szacujemy, że te nowe i odtworzone linie autobusowe mogą dotyczyć aż 900 tysięcy mieszkańców Podkarpacia. To jest ogromna liczba, ponad jedna trzecia liczby mieszkańców Podkarpacia. W ogóle dotyczy ponad siedmiu tysięcy kilometrów. Więc jest to naprawdę duża sprawa. Ten projekt ustawy był bardzo szybko procedowany, był bardzo dobrze przygotowany. To wszystko spowodowało, że ten program możemy już uruchomić, bo od 1 września otwieramy szkoły, przedszkola. Dodatkowo te połączenia będą służyły wszystkim mieszkańcom.

Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca:
Dosyć dużo dobrego zrobiliśmy w ostatnim czasie dla samorządów. Chociażby przypominam sobie o tych ostatnich ustawach, na przykład o Funduszu Dróg Samorządowych. Na pewno samorządowcy są zadowoleni z tej ustawy. To poważne środki, które są przeznaczane z budżetu państwa na drogi. Teraz czym będziemy jeździć. Więc ta druga ustawa, czyli operatorzy, którzy będą świadczyć usługi przewozowe przy pomocy tej ustawy, o której tu mówimy. Też chciałem bardzo serdecznie podziękować samorządowcom. Braliśmy też pod uwagę głosy eksperckie. Rzeczywiście bardzo sprawnie i szybko przeprowadziliśmy tą ustawę, a ja byłem wówczas przewodniczącym tej komisji więc mam taką satysfakcję, że na koniec ta ustawa weszła.

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając:
Już dziewięć lat jestem senatorem i jednym z trudniejszych problemów była dostępność komunikacyjna mieszkańców. Nie tylko w powiecie jasielskim, ale podobnie w brzozowskim, krośnieńskim i tej południowej części Podkarpacia, którą reprezentuję w parlamencie. Właśnie ta niedostępność utrudniała codzienne życie naszym mieszkańcom, ponieważ mieli problem z dojechaniem: młodzież do szkoły, starsi do lekarza. Te miejscowości zostały oderwane nie tylko od siedzib gmin czy powiatu, ale również od komunikacji z innymi rejonami Polski. To jest świetny projekt, jak wszystkie te, które realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. Każdy, kto ma oczy szeroko otwarte, kto działa w samorządzie, kto działa w zakładach pracy widzi jakie kolosalne zmiany dokonały się w ostatnich czterech latach.

Starosta jasielski Adam Pawluś:
Bardzo serdecznie dziękuję wicestaroście Stanisławowi Pankiewiczowi i wszystkim członkom Zgromadzenia za to, że przygotowaliście świetny wniosek i otrzymaliśmy te środki. Dzięki temu realizowany będzie punkt z „piątki” Prawa i Sprawiedliwości, który dotyczy wykluczenia komunikacyjnego. W wyniku tych środków powstaną nowe połączenia komunikacyjne, dostępność komunikacyjna dla naszych gmin będzie lepsza i będzie funkcjonować również w dni świąteczne, soboty i niedziele. Tego dotychczas nie było. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili, bardzo serdecznie dziękuję. Zwłaszcza przedstawicielom polskiego parlamentu, którzy przyjęli tą ustawę. Posłem-sprawozdawcą był Bogdan Rzońca.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nowa siatka połączeń autobusowych na ziemi jasielskiej”

 1. Sami kurcze fachowcy w tym gonie od komunikacji i znawcy taboru samochodowego.
  A najnowszy autobus z Jaśle to pamięta czasy gierka i trochę złomu z UE.
  Następny temat to brak dworca i zaplecza do serwisu taboru.
  Wiec te 950 tysięcy to starczy tylko na ustalenie tras przez wysokie gremium doradcze.
  Tych pieniędzy nikt nam nie da te pieniądze najpierw nam trzeba zabrać w postaci danin podatków itp.
  Żeby potem w małej części wróciły do nas w postaci inwestycji.
  Wszystko się robi naszymi rękoma a głosi się ze to Rząd czy Samorząd nam daje niestety to kłamstwa.
  Bo rząd i samorząd nie ma własnych pieniędzy tylko jest po to by pilnować naszych pieniędzy i w naszym imieniu je dobrze spożytkować. Naród wybiera władze a władza ma nam służyć.