Informacje

Nowe kierownictwo w jasielskim garnizonie PSP

Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbrygadier Andrzej Babiec wręczył akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Kolejnym w historii szefem miejscowego garnizonu został młodszy brygadier Piotr Śmietana, który pełnił do tej pory funkcję zastępcy komendanta. Jego kandydaturę pozytywnie zaopiniował starosta jasielski.

Piotr Śmietana urodził się 28 czerwca 1975 roku. Ukończył Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Jest bardzo doświadczonym funkcjonariuszem (obecnie w stopniu młodszego brygadiera) pełniącym służbę w strukturach polskiego zawodowego pożarnictwa. Uczestniczył bezpośrednio w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych, likwidując ich skutki, jak również kierował działaniami podległych sobie strażaków. W jasielskiej jednostce Państwowej Straży Pożarnej zajmował do tej pory m.in. stanowisko zastępcy dowódcy zmiany, zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, pełniącego obowiązki zastępcy Komendanta Powiatowego, wreszcie od sierpnia 2019 roku zastępcy Komendanta Powiatowego sprawującego nadzór nad pracą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego.

Nz. moment wręczenia aktu powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotrowi Śmietanie.
(FOT. © Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie / bryg. Marcin Betleja)

Od lutego br. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle czasowo zastępując st. bryg. Marka Górniaka, który przeszedł na emeryturę.

Prywatnie: mieszkaniec Jasła, żonaty, ojciec dwójki dzieci. Przez wiele lat był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach, gdzie prowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów klas o profilu mundurowym. Aktywnie udzielał się w Związku Zawodowym Strażaków „Florian” jako przewodniczący zarządu terenowego w Jaśle oraz zarządu wojewódzkiego w Rzeszowie.

W dowód uznania za aktywność na niwie zawodowej i społecznej został uhonorowany m.in. Brązowym Medalem „Za długoletnią służbę” (2011), Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (2013) oraz Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” (2013).

Dotychczasowy przebieg służby, posiadana wiedza teoretyczna i nabyte umiejętności praktyczne, sprawne kierowanie zasobem ludzkim w trakcie podejmowanych przez jasielskich strażaków interwencji, ponadprzeciętne zaangażowanie w sprawy zawodowe i socjalne, jak i pozytywny odbiór osoby wśród lokalnej społeczności dają rękojmię kompetentnej, rzetelnej i sprawnej realizacji powierzonych mu obowiązków.

Komendantami zawodowej straży pożarnej w Jaśle byli kolejno: Michał Szaroma (1934-1943), Stanisław Nowakowski (1945), Karol Stawiarski (1945-1959), Władysław Folczyk (1959-1978), Roman Petryniak (1978), Władysław Folczyk (1979-1989), Andrzej Pelczar (1990-1992), Bogdan Bobula (1992-1993), Ryszard Rutyna (1993-1999), Wiesław Latoszek (2000-2016), Bogdan Ziemba (p.o. od lipca do września 2016), Marek Górniak (p.o. od września do listopada 2016, a następnie od listopada 2016 do lutego 2020).

Z kolei stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle zostało powierzone młodszemu brygadierowi Jarosławowi Luli.

Nz. moment wręczenia aktu powołania na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Jarosławowi Luli.
(FOT. © Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie / bryg. Marcin Betleja)

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE