Informacje

Pandemia pokrzyżowała plany organizatorom lokalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Dzisiaj, 11 listopada, przypada 102. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę. Choć z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne mieszkańcy Jasła i regionu nie mogli wspólnie manifestować swojego przywiązania do tradycji i patriotyzmu to w ich imieniu hołd wszystkim imiennym i bezimiennym osobom, które przyczyniły się do tego historycznego wydarzenia złożyli lokalni samorządowcy.

Jaślanie nie mogli uczcić kolejnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę w tradycyjnie przyjętej formule. W tym roku uroczyste lokalne obchody tego historycznego wydarzenia, z uwagi na panującą sytuację sanitarną spowodowaną stanem epidemii koronawirusa, musiały zostać odwołane. Na ulicach centrum naszego miasta nie pojawiły się – z przypiętymi do marynarek biało-czerwonymi kotylionami – władze państwowe i samorządowe, służby mundurowe, duchowieństwo, poczty sztandarowe, delegacje placówek oświatowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy regionu, prowadzeni przez orkiestrę dętą do Parku Miejskiego, gdzie rokrocznie w dniu 11 listopada miało miejsce odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego, odczytanie apelu pamięci, składanie symbolicznych zniczy i wiązanek kwiatów oraz patriotycznego przemówienia przedstawicieli lokalnych władz.

Nie mogły się również odbyć lokalne imprezy towarzyszące, jak chociażby Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości (w 2020 roku wypadała okrągła, dwudziesta edycja tego sportowego przedsięwzięcia) czy wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w samo południe na płycie miejscowego Rynku.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jaśle ograniczono do zbędnego minimum. Rano w Kościele Ojców Franciszkanów – Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył oraz wygłosił okolicznościową homilię o. Łukasz Pazgan. Nabożeństwo było bezpośrednio transmitowane w miejscowej telewizji kablowej, zainteresowani mogli w nim uczestniczyć również na łączach internetowych.

Po modlitwie włodarze powiatu i miasta, w różnych odstępach czasowych, zapaliły znicze oraz złożyły symboliczne wiązanki kwiatów u stóp Grobu Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim.

Grób Nieznanego Żołnierza w jasielskim Parku Miejskim – 11.11.2020 | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Pomnik Tadeusza Kościuszki w jasielskim Parku Miejskim – 11.11.2020 | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Z okazji jednego z najważniejszych świąt państwowych okolicznościowy list adresowany do mieszkańców powiatu jasielskiego wystosował starosta Adam Pawluś.

Napisał w nim m.in., że pamięć o bohaterach tamtych czasów jest dziś naszym wielkim obowiązkiem.

„Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z Nas. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej ojczyzny. Celebrujmy go, by stał się prawdziwym świętem. Manifestujmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym – takim, z którym będą się liczyć inne narody. A składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska! Cześć i chwała bohaterom wolnej, niepodległej ojczyzny!”.

Na ten dzień główne ulice miasta zostały przystrojone flagami państwowymi. Biało-czerwone barwy umieszczono m.in. na budynkach instytucji użyteczności publicznej. Powiewały one również na wielu domach Jaślan.

Przy miejscach upamiętniających ważne postaci historyczne oraz wydarzenia z dziejów naszego regionu i Ojczyzny zostały umieszczone wielokolorowe chryzantemy doniczkowe. Zostały one zakupione przez powiat jasielski od lokalnych przedsiębiorców, którzy z uwagi na zamknięcie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych utracili część dochodu.

Kwiaty te ubogaciły swym wyglądem m.in.:

  • Grób Nieznanego Żołnierza oraz pomnik Tadeusza Kościuszki w Parku Miejskim przy ulicy Kołłątaja;
  • tablice pamiątkowe poświęcone Józefowi Piłsudskiemu i ks. Jerzemu Popiełuszce na frontonie Kościoła Parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy ulicy Czackiego;
  • pomnik „W hołdzie żołnierzom wyklętym 1944-1956 i działaczom opozycji antykomunistycznej ziemi jasielskiej” przy Placu Żwirki i Wigury;
  • pomnik „Golgota Wschodu” przy ulicy Czackiego;
  • pomnik „W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej” na Skwerze im. Uczestników Akcji Pensjonat;
  • tablicę pamiątkową poświęconą Jasielskiemu Związkowi Strzeleckiemu przy ulicy Kołłątaja;
  • tablicę pamiątkową poświęconą Eleonorze Goleń na frontonie budynku Sądu Rejonowego przy ulicy Armii Krajowej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE