Informacje

Powstał szlak oprowadzający po historycznych zabytkach Jasła

Ciekawą propozycję dla miłośników historii przygotował miejscowy oddział PTTK, we współpracy z Urzędem Miasta. Po ulicach Jasła wiedzie szlak turystyczny, na którym można oglądać ocalałe od zniszczeń wojennych zabytki architektoniczne. Za ich odwiedzenie na wytrwałych czeka pamiątkowa odznaka krajoznawcza.

Jasło ma od początku grudnia nowy produkt turystyczny. Z inicjatywy lokalnego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego powstał interesujący szlak oprowadzający po historycznych zakątkach naszego miasta. Trasa – w formie pętli – liczy około pięć kilometrów, a na jej przebiegu znajdują się nielicznie zachowane od wojennej pożogi zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Wędrówkę można bez przeszkód zacząć i zakończyć w dowolnym miejscu. Przejście nie sprawia żadnego problemu dlatego spacerowanie możliwe jest w rodzinnym gronie.

Przemieszczanie po szlaku ułatwia czytelne oznakowanie przygotowane przez wykwalifikowanych znakarzy PTTK. Na elementach miejskiej infrastruktury technicznej (m.in. słupach oświetlenia ulicznego, znakach drogowych czy tablicach informacyjnych) zostały naniesione – charakterystyczne dla krajobrazu typowych szlaków górskich – prostokąty z dwoma białymi pasami u góry i dołu oraz czarnym pasem po środku, na który naniesiono wzór pieczęci miejskiej używanej w jasielskim magistracie do 1935 roku. Autorem projektu graficznego jest Bartłomiej Wilk.

Oznakowanie szlaku | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na osoby, które przemierzą nowy szlak wyznaczony w przestrzeni publicznej naszego miasta, czeka nie lada gratka. Miłośnicy turystyki, odwiedzając czternaście wybranych obiektów, mogą liczyć na pamiątkową Jasielską Odznakę Krajoznawczą.

Do jej zdobycia wymagane jest odwiedzenie następujących miejsc:

 • Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Farnej,
 • Stary Cmentarz przy ul. Zielonej,
 • Jasielski Rynek z pomnikiem Jana Nepomucena,
 • Kościółek św. Stanisława na rogu ulic Mickiewicza i Czackiego,
 • Glorietka w Parku Miejskim,
 • Pomnik Tadeusza Kościuszki w Parku Miejskim,
 • willa przy ul. Staszica zaprojektowana przez architekta Talowskiego,
 • ostrzelana kamienica przy ulicy Floriańskiej,
 • willa Machera przy ulicy Kościuszki (dawna poradnia przeciwgruźlicza),
 • Hotel Krakowski przy ulicy Kościuszki (współcześnie – zakład energetyczny),
 • Budynek Sokoła (współcześnie – kino „Syrena” JDK),
 • Szkoła Wydziałowa Męska (współcześnie – Zespół Szkół nr 4, tzw. „Ekonomik”),
 • Szkoła Wydziałowa Żeńska (dawna SP Nr 2),
 • Pałac Sroczyńskich (współcześnie – szkoła medyczna).
Budynek „Sokoła” | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Kościół pw. św. Stanisława BM | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Kolegiata FARNA | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Fragment cmentarza komunalnego przy ulicy Zielonej | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Identyfikację zabytków ma ułatwić mini-przewodnik, do którego opisy opracowali autorzy strony internetowej www.17stycznia.pl – Mieczysław Wieteska i Mariusz Szyszkowski. Dla pierwszych trzystu osób przygotowano bezpłatne egzemplarze wydawnictwa. Książeczka jest do odebrania w biurze PTTK przy ulicy Floriańskiej 15.

Fakt odwiedzenia danego miejsca należy udokumentować pieczęcią (na przykład pobliskiej instytucji użyteczności publicznej), wpisem pilota wycieczek lub zdjęciem na tle – w przewodniku lub ręcznie przygotowanej kronice. Warunkiem jest ukończenie czwartego roku życia (osoby niepełnoletnie zdobywają ją wyłącznie pod opieką osoby dorosłej).

Wzór odznaki wraz z projektem graficznym oznakowania szlaku i mini-przewodnika | © UMJ

Projekt został zrealizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w ramach zadania publicznego pod nazwą „Szlak historii miasta Jasła”, współfinansowanego ze środków miasta Jasła na 2020 rok.

Wiodącymi celami przedmiotowego przedsięwzięcia są: wzrost atrakcyjności turystycznej Jasła poza jego granicami administracyjnymi, poznawanie często zapomnianej historii miasta i jego pokoleń, propagowanie wśród mieszkańców zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu w formie wycieczek krajoznawczych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.jaslopttk.pl.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE