Informacje

WKU w Jaśle zachęca kandydatów do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej to kampania promocyjna Ministerstwa Obrony Narodowej mająca na celu zachęcić kandydatów do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Pierwszy krok można zrobić na dwa sposoby: zgłosić się osobiście do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, lub złożyć wniosek za pomocą portalu rekrutacyjnego zostańżołnierzem.pl.

Nowe rozwiązania z którego mogą korzystać ochotnicy to efekt reformy systemu rekrutacji. Ma ona maksymalnie uprościć proces wcielenia do armii. Dla osób które nigdy nie służyły w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej, szkolenie podstawowe w ramach służby przygotowawczej zostało skrócone z 90 do 30 dni z zachowaniem najważniejszych elementów żołnierskiego rzemiosła. Po ukończeniu szkolenia kandydat już jako żołnierz zostaje przeniesiony do rezerwy i zapoznany z możliwościami służby w zależności od tego w której części kraju chciałby służyć w ramach służby zawodowej lub terytorialnej.

Nie jest to jednak jedyna droga na wstąpienie do wojska. Dla tegorocznych maturzystów uczelnie wojskowe przygotowały atrakcyjną ofertę edukacyjną. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra oraz promocją na stopień podporucznika. W trakcie studiów żołnierz zagwarantowane ma m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, oraz uposażenie którego wysokość uzależniona jest od roku studiów i posiadanego stopnia wojskowego. Kształcenie realizowane jest w ramach 4 uczelni wojskowych tj., Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Na złożenie wniosku kandydaci mają czas do 31 maja za pośrednictwem strony internetowej konkretnej uczelni. Jeżeli jednak marzysz żeby zostać pilotem na złożenie wniosku do Lotniczej Akademii Wojskowej nie pozostało wiele czasu, termin upływa 31 marca.

Dla obecnych studentów, którzy zainteresowani są służbą wojskową rozwiązaniem może być Legia Akademicka, której 4 edycja programu ruszyła w tym roku. Jest to program sięgający swoją tradycją do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to na warszawskich uczelniach zapoczątkowano proces tworzenia Legii. Szkolenie realizowane jest w trakcie wakacji w 3 modułach: podstawowym, podoficerskim oraz od tego roku oficerskim, wniosek można złożyć za pośrednictwem uczelni.

Jeżeli nie jesteś zainteresowany służbą zawodową, masz pracę, a chciałbyś nieść pomoc lokalnej społeczności np. w trakcie sytuacji kryzysowych, Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą nabór do swoich szeregów. Aby zostać „Terytorialsem” należy złożyć wniosek w najbliższym WKU, odbyć tzw. szesnastkę, czyli 16. dniowe szkolenie zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. Służbę w WOT pełni się rotacyjnie, raz w miesiącu w trakcie 2 dniowego szkolenia, oraz dyspozycyjnie pozostając w gotowości do podjęcia działania.

Oferta służby skierowana jest zarówno do mężczyzn jak i kobiet, którzy ukończyli 18 lat, posiadają obywatelstwo Polskie, nie są karane za przestępstwo umyślne oraz cechują się zdolnością fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej. Wojsko w zamian oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość szkoleń i uzyskania umiejętności które nie są dostępne w „cywilu”. Ciągły proces modernizacji Sił Zbrojnych powoduje wprowadzanie na użytek najnowocześniejszego sprzętu wojskowego którym żołnierze dysponują w trakcie szkolenia. Służba w Wojsku Polskim to także prestiż i możliwość realizacji własnych ambicji.

Dla wszystkich zainteresowanych służba wojskową, WKU w Jaśle udzieli niezbędnych informacji, aby maksymalnie uprościć i skrócić proces rekrutacji. Zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Rekrutacji pod nr tel. 261 156 734 lub 261 156 712. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są także na stronie internetowej www.wkujaslo.wp.mil.pl.

(WKU w Jaśle)

Back to top button