Meteo

Ostrzeżenie o silnym mrozie w dniach 10 – 11.03.2021 r.

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 22:00 dnia 10.03.2021 do godz. 08:00 dnia 11.03.2021 miejscami, w dolinach podgórskich, prognozuje się wystąpienie temperatury minimalnej od –16°C do –13°C. Wiatr o średniej prędkość do 6 km/h.

Prawdopodobieństwo: 70%

Silne mrozy mogą spowodować duże ryzyko wychłodzenia organizmu, odmrożenia, zamarznięcia, zamarzanie instalacji i urządzeń hydrotechnicznych, zagrożenie życia.

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o:

1. Posypywanie piaskiem chodników i placów parkingowych;
2. Zaleca się mieszkańcom, aby nie opuszczali domów bez koniecznej potrzeby, używali ciepłej odzieży i środków ochronnych skóry;
3. Zaleca się kierowcom wyposażenie pojazdów samochodowych w opony zimowe i łańcuchy.

INSPEKTOR Wojciech Szatkowski
Miejskie Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE