Informacje

Potrzebny nowy radiowóz terenowy dla Nowego Żmigrodu

Policyjna KIA | FOT. © archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle planuje zakup nowego samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu w Nowym Żmigrodzie. Z związku z tym kierownictwo garnizonu zwróciło się do samorządów, które są objęte zasięgiem działania tej jednostki terenowej, o wsparcie finansowe dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Nowoczesny radiowóz pozwoli funkcjonariuszom na sprawniejszą obsługę zdarzeń w trudno dostępnym terenie górskim, co bez wątpienia przełoży się na poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców regionu.

W XXIX Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski, która odbyła się w czwartek (29 bm.), wzięło udział ścisłe kierownictwo jasielskiego garnizonu Policji. Komendant Powiatowy inspektor Robert Wróbel wraz ze swoim zastępcą podkomisarzem Bartłomiejem Świerczkiem szczegółowo omówili uzasadnienie wniosku o dofinansowanie zakupu nowego oznakowanego samochodu służbowego dla potrzeb swojej jednostki terenowej w Nowym Żmigrodzie, który będzie bezpośrednio wykorzystywany przez funkcjonariuszy w służbie patrolowo-interwencyjnej.

Przedmiotowe zadanie jest ściśle związane z inną inwestycją policyjną prowadzoną obecnie w Nowym Żmigrodzie. – Realizowany jest teraz projekt remontu generalnego Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie. Trwało to parę lat, ale doszliśmy jednak do wniosku, że nie będziemy szukać nowej działki, żeby to na nowo budować tylko trzeba wziąć te pieniądze, które daje Komenda Główna i zdecydowaliśmy się na remont w tym miejscu, które jest. To będzie całkowicie zmieniony budynek. Prace już trwają. W związku z tym, że planowe oddanie tego budynku ma być końcem roku to zwróciliśmy się z takim wnioskiem o dofinansowanie zakupu pojazdu. Wiemy, że nie ma tam samochodu terenowego. Chcielibyśmy kupić taki samochód, który będzie spełniał warunki dojazdu do różnych miejsc. Wiadomo, że Nowy Żmigród i te tereny są takie, że w wiele miejsc nie dojedzie zwykłym samochodem. – powiedział komendant.

Inspektor Robert Wróbel podał, że szacowany koszt zakupu samochodu terenowego to około 120 tys. złotych. Przedstawiona przez niego konstrukcja finansowa przedsięwzięcia zakłada pozyskanie na ten cel dotacji z budżetu Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wkład własny lokalnych samorządów w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

Oczywiście rozmawialiśmy też z sąsiednią gminą Nowy Żmigród. W tej chwili nie wiem jaką kwotę zadeklaruje, ale myślę, że wejdzie w to. Być może będziemy się jeszcze starać o środki u starosty. – podał komendant.

Szef jasielskiego garnizonu Policji podkreślił, że dzięki takiemu modelowi współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w powiecie jasielskim, w ostatnich latach udało się znacząco poprawić park samochodowy, który pozostaje do dyspozycji funkcjonariuszy wszystkich jednostek organizacyjnych. Tym samym przełożyło się to na znaczną poprawę ładu publicznego i bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Taki gest zrobił wójt ze Skołyszyna, który w tamtym roku dofinansował w połowie taki samochód. Bardzo fajnie to wyszło. – zaznaczył insp. Robert Wróbel.

Nie ulega wątpliwości, że samochody, którymi policjanci z Nowego Żmigrodu dojeżdżają na miejsce interwencji, są już mocno wyeksploatowane. Do problemów ze stanem technicznym samochodów służbowych dochodzą jeszcze uwarunkowania terenowe. Zasięg działania komisariatu obejmuje bowiem tereny podgórskie, przez co nie wszędzie da się bezpośrednio dotrzeć zwykłym samochodem osobowym.

Ten samochód naprawdę się przyda i umożliwi szybsze dotarcie. Taką KIĄ nie zawsze się dojedzie, a czasami chodzi o minuty czy sekundy, żeby być szybciej na miejscu jakiegoś zdarzenia. – obrazuje sytuację insp. Robert Wróbel.

Przedkładając wniosek do radnych komendant zwrócił się z prośbą o przychylne podejście do tematu. – Ja wiem, że Policja powinna sama się finansować, ale jest taka sytuacja jaka jest. Ja też rozumiem państwa, że macie inne wydatki, bo wiadomo, że jest pandemia, macie też inne społeczne wydatki. Ale jeżeli byście państwo mogli to bardzo bym prosił o przychylne nastawienie do tego. – powiedział.

Wójt gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski przyznał: – Na pewno te samochody, które w tej chwili są w komisariacie, są mocno wysłużone. Dodał ponadto, że jest po rozmowach zarówno z bezpośrednio zainteresowanymi sprawą policjantami, jak również swoimi kolegami samorządowcami, którzy mają już doświadczenia w podobnych sprawach. Dlatego popiera starania mundurowych, uzasadniając omawiany wydatek troską o bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

Po szczegółowym przeanalizowaniu możliwości finansowych samorządu, w budżecie gminy Osiek Jasielski na 2021 rok zaplanowano dotację w wysokości 15 tysięcy złotych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Potrzebny nowy radiowóz terenowy dla Nowego Żmigrodu”

  1. Nie ma samochodu? Na nogach. Na skrzyżowaniu najbliższym posterunku stoją samochody osobowe nawet na przejściu dla pieszych CODZIENNIE NAGMINNIE!!! KLIENCI BARU OBOK MOGĄ?