Informacje

Brzezówka: most, który połączył dwie sąsiednie gminy i dwa sąsiednie powiaty

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na ten moment mieszkańcy gminy Tarnowiec oraz gminy Jedlicze czekali od dekad. Dzisiaj spotkali się wspólnie na nowo wybudowanym moście nad rzeką Jasiołką w miejscowości Brzezówka, by wspólnie świętować zwieńczenie tej jakże niezwykle potrzebnej i ważnej inwestycji.

To historyczne z punktu widzenia lokalnej społeczności wydarzenie, mające na celu wzmacnianie relacji sąsiedzkich pomiędzy mieszkańcami terenów, które na co dzień w naturalny sposób przedziela Jasiołka. Od dziesiątek lat komunikacja pomiędzy miejscowościami położonymi po obydwu stronach brzegu rzeki nie była możliwa w takim wymiarze jak obecnie. Aby dotrzeć do pracy w pobliskich zakładach czy przedsiębiorstwach ludzie musieli korzystać z istniejącej kładki pieszo-jezdnej. Natomiast zmotoryzowani potrzebowali nadkładać dodatkowe kilometry, korzystając z drogi krajowej.

Dzięki zainicjowanej przez dwie jednostki samorządu terytorialnego współpracy udało się doprowadzić do budowy pełnowartościowej przeprawy mostowej, której udostępnienie uczestnikom ruchu drogowego do użytkowania otworzy nowy rozdział w stosunkach społeczno – gospodarczych pomiędzy powiatami jasielskim, a krośnieńskim.

Dzisiaj jesteśmy świadkami cudownego wydarzenia. Doczekaliśmy się po stu, a można powiedzieć, że nawet po więcej latach tej przeprawy. Urodziłem się tutaj nieopodal, w Dobrucowej, a więc znam historię tego miejsca. Tutaj ludzie od wiek wieków czekali ta taką przeprawę. Ludzie przemieszczając się między powiatem jasielskim, a krośnieńskim, korzystali z tego mostu kolejowego lub musieli chodzić w brud. Później tutaj była kładka. Ta przeprawa była potrzebna i teraz będzie łączyć nas wszystkich. – podkreślił Wiktor Barański, wójt gminy Tarnowiec.

Zwieńczeniem wieloletnich starań zmierzających do właściwego skomunikowania tego terenu było poświęcenie nowo powstałego obiektu, a następnie symboliczne przecięcie wstęgi przed włodarzy gmin oraz zaproszonych do wspólnej celebracji gości.

Jolanta Urbanik, burmistrz miasta i gminy Jedlicze oraz Wiktor Barański, wójt gminy Tarnowiec, podczas dzisiejszego wydarzenia wspólnie podziękowali wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że ta inwestycja została podjęta, a następnie zwieńczona sukcesem.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Most, w swojej warstwie materialnej, to jest przepiękne połączenie komunikacyjne. Ale to jest też symbol. To jest zaproszenie do wspólnoty, do łączenia się w tym co dobre, co pozytywne, do budowania wspólnej tożsamości i rozwoju. Oby ta nasza inwestycja przyczyniła się do rozwoju gminy Tarnowiec, gminy Jedlicze, czyli naszych wspaniałych mieszkańców. – powiedziała pani burmistrz.

Szczególne wyrazy wdzięczności samorządowcy przekazali na ręce obecnych w Brzezówce parlamentarzystek ziemi jasielskiej: senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicji Zając oraz poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marii Kurowskiej.

Nie udałoby się nam zrealizować tego zadania, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Prawie cztery miliony złotych pozyskaliśmy na to piękne przedsięwzięcie. Wspólnie, jako samorządy, ale przede wszystkim jako mieszkańcy gminy Tarnowiec i mieszkańcy gminy Jedlicze złożyliśmy się po połowie, aby dopełnić kwotę ponad 2,6 miliona złotych, które jeszcze musieliśmy wysupłać z naszych budżetów. I udało się. Udało się to również dzięki fantastycznym ludziom, którzy wspierają samorząd gminy Tarnowiec i gminy Jedlicze. – podkreśliła Jolanta Urbanik.

Wiktor Barański, który niedawno przejął stanowisko wójta gminy Tarnowiec po swoim zmarłym poprzedniku Janie Czubiku, wyrażał się w samych superlatywach jeśli chodzi o współpracę z sąsiadami mieszkającymi po drugiej stronie rzeki Jasiołki. Złożył również deklarację, że jako urzędujący gospodarz tego terenu chce nadal realizować wspólne cele i kolejne inwestycje na rzecz lokalnego rozwoju.

Jestem zaszczycony otwierać ten cudowny most w tak pięknym otoczeniu. To jest dla mnie wielki zaszczyt, ale należy wspomnieć tutaj Jana Czubika, naszego wójta, który był głównym gestorem tych wszystkich działań. Chciałbym też podziękować moim poprzednikom, że doprowadzili do tego wspaniałego momentu, a więc naszym radnym, którzy wspierali te działania, którzy nie szczędzili na to zadanie środków. To jest wielkie wydarzenie. Osiągnęliśmy wielki sukcesów. To już jest druga przeprawa na przestrzeni tak niedługiego czasu, bo wspólnie z powiatem realizowaliśmy nieopodal przedsięwzięcie na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa. To już jest druga przeprawa w niedalekiej odległości. To jest bardzo ważne, ponieważ tutaj łączą się tutaj obie gminy, oba powiaty, wcześniej województwa. – powiedział.

Rozmowa z wójtem: „W Brzezówce otwarto nowo wybudowany most”

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Senator Alicja Zając podkreśliła, że każdy nowo powstający obiekt mostowy sprzyja zapewnieniu lokalnym wspólnotom odpowiedniego skomunikowania ze światem. Gratulowała również obydwu samorządom podjętego partnerstwa na rzecz zrealizowania długo wyczekiwanej inwestycji:

To są rzeczy, które nas posłów, senatorów, działaczy samorządowych osobiście cieszą, ponieważ widać wymiernie, że nasza praca przynosi pożytek dla środowiska: dla naszych gmin, naszego powiatu i naszego województwa. Te środki, które dzisiaj spływają z różnych inicjatyw rządu, to są nadzwyczajne środki, których wcześniej nie było. Ja ogromnie dziękuję samorządowcom, że włączają się w realizację tych projektów i później podejmują te działania. Wiadomo, że czasem uda się bardzo porządny wykonawca, który wykona wszystko zgodnie ze sztuką i w czasie, a czasem jest z tym różnie. Dlatego życzę zawsze dobrych pomysłów, dobrych wykonawców, a w imieniu nas parlamentarzystów myślę, że te środki, które wpłynęły w ostatnim miesiącu, to nie jest jeszcze ostatnie słowo w tym roku. Mamy zapowiedź premiera Morawieckiego, że będą kolejne środki. Proszę z tego korzystać, proszę składać projekty. Czasem one nie zostaną uwzględnione, ale są kolejne nabory, idzie nowy rok. Proszę naprawdę składać. Życzę realizacji tych wszystkich pomysłów dla mieszkańców, na rzecz których my wszyscy pracujemy.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Posłanka Maria Kurowska zaznaczyła w swoim wystąpieniu rolę rządu Zjednoczonej Prawicy w kreowaniu zadań zmierzających do budowania poczucia wzrostu jakości życia przez naszych rodaków.

Most kosztował 6,5 miliona złotych, z czego 4 miliony złotych jest z funduszu, który został utworzony przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Właśnie po to, aby takie inwestycje, które są bardzo potrzebne, ale gminy nie potrafią ich zbudować, bo mają za małe środki, to żeby je dofinansować i żeby zostały zrealizowane. – zaznaczyła Kurowska. – Przed nami duże inwestycje. Cieszę się i jestem z tego dumna, że rząd Zjednoczonej Prawicy realizuje inwestycje najbardziej potrzebne ludziom. Nie ogląda się na nic, idzie do przodu i robi co może, aby ta nasza Polska stawała się dobrym miejscem do życia zarówno dla tych najmniejszych, jak i dla tych starszych oraz seniorów. Zatem życzę wszystkim, którzy będą korzystać z tego mostu, aby te przejazdy były szczęśliwe, aby droga zawsze była dobra i żeby nadal była piękna współpraca między powiatami. Łączmy się, a nie dzielmy, bo i tak już mamy dosyć dużo różnorakich podziałów. – dodała posłanka.

Podczas dzisiejszego wydarzenia zapowiedziano, że prace związane z modernizacją istniejącego układu komunikacyjnego na terenie miejscowości Brzezówka będą w dalszym ciągu kontynuowane.

Powiat jasielski planuje likwidację tych jakże niebezpiecznych przejazdów kolejowych. Codziennie słyszymy, że na przejazdach kolejowych zdarzają się tragiczne wypadki. Jest w planach przebudowa tej drogi, aby ona była wygodniejsza i żeby spełniała oczekiwania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do udziału w tym przedsięwzięciu została zaproszona kolej i prawdopodobnie będzie partycypować w kosztach budowy nowego przebiegu pewnego odcinka wzdłuż toru kolejowego, aby nastąpiła likwidacja tych dwóch przejazdów. – opisuje senator Alicja Zając.

OBEJRZYJ FOTOGALERIĘ:

Uroczyste otwarcie nowego mostu na rzece Jasiołce w m. Brzezówka

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE