Kultura | rozrywka | edukacja

Konferencja „Dziecko z FASD – ciąża bez alkoholu”

Miasto Jasło i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 29 listopada 2021 r. zapraszają na konferencję „Dziecko z FASD – ciąża bez alkoholu”. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli szkół, instytucji zajmujących się pomocą socjalną i profilaktyką uzależnień, organizacji społecznych i pomocowych oraz mieszkańców zainteresowanych tym tematem.

Zaburzenia powstałe pod wpływem działania alkoholu na rozwój dziecka w życiu płodowym noszą nazwę FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Zaburzenia te występują u dzieci 10 razy częściej niż zespół Downa. Dzieci, których matki piją alkohol w ciąży, są narażone m.in. na:

  •  uszkodzenie mózgu
  • wady narządów i układów wewnętrznych
  • niską wagę urodzeniową
  • opóźnienia rozwoju fizycznego i psychicznego
  • nadpobudliwość psychoruchową, zaburzenia pamięci i trudności z koncentracją

W ramach konferencji odbędą się wykłady prowadzone przez psychologów, specjalistów zajmujących się tematyką FASD – dr Teresę Jadczak-Szumiło oraz Emila Szumiło:
10.00 – 11.30 FASD – niepełnosprawność ukryta – dr Teresa Jadczak – Szumiło
11.30 – 13.00 Funkcjonowanie dzieci z FASD – dr Teresa Jadczak – Szumiło
13.30 – 15.00 Model pomocy dla dzieci z FASD – Emil Szumiło

Wydarzenie odbędzie się 29 listopada 2021 r. w Jasielskim Domu Kultury. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenia mejlowe lub telefoniczne do Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle: kluby@mbp.jaslo.pl, 13 446 26 02, wew. 36.

Zadanie sfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

(UMJ), (MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE