alkoholizm

 • Konferencja „Dziecko z FASD – ciąża bez alkoholu”

  Miasto Jasło i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle 29 listopada 2021 r. zapraszają na konferencję „Dziecko z FASD – ciąża bez alkoholu”. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli szkół, instytucji zajmujących się pomocą socjalną i profilaktyką uzależnień, organizacji społecznych i pomocowych oraz mieszkańców zainteresowanych tym tematem.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Działania prewencyjne „Alkohol – ograniczona dostępność”

  Policjanci wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, w tym z miejskimi i gminnymi komisjami do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, rozpoczęli działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. "Alkohol - ograniczona dostępność". Działania prowadzone na terenie powiatu jasielskiego ukierunkowane są na kontrolowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Burmistrz ma pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

  Iwona Byczek, inspektor w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle, od 1 stycznia 2013 roku będzie sprawować funkcję pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

  CZYTAJ WIĘCEJ »