Informacje

Działania prewencyjne „Alkohol – ograniczona dostępność”

Policjanci wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, w tym z miejskimi i gminnymi komisjami do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, rozpoczęli działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Alkohol – ograniczona dostępność”. Działania prowadzone na terenie powiatu jasielskiego ukierunkowane są na kontrolowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Alkohol tylko dla pełnoletnich

Wczoraj rozpoczęły się działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej. Policjanci, we współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi m.in. ze Strażą Miejską, pracownikami gminnych i miejskich komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, na terenie powiatu jasielskiego, będą prowadzić kontrole placówek handlowych, lokali gastronomicznych i sklepów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe. Funkcjonariusze w szczególności będą zwracać uwagę na:

• przypadki spożywania alkoholu w sklepach i w ich najbliższym otoczeniu,
• przypadki sprzedaży i podawania alkoholu osobom niepełnoletnim,
• przypadki nieuwidaczniania w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholu.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane będą konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE