Informacje

Program opieki nad zwierzętami w Jaśle – podsumowanie 2021 roku

122 zwierzęta przebywały w ubiegłym roku pod opieką Miasta Jasła w ramach realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt.

W 2021 roku w ramach programu otoczono opieką łącznie 122 zwierzaki (60 psów i 62 kotów, w tym koty wolno żyjące). 40 zwierząt wróciło do swoich dotychczasowych właścicieli (39 psów i 1 kot), a 41 (18 psów i 23 koty) przygarniętych zostało przez nowych właścicieli. Blisko 100 zwierząt potrzebowało opieki weterynaryjnej, a 53 psów, których właściciele mieszkają w Jaśle, zostało bezpłatnie zaczipowanych.

Jasielski program obejmuje między innymi: odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku i niezbędnej opieki weterynaryjnej, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Podobnie jak w latach poprzednich, miasto współpracowało z tzw. Społecznymi Opiekunami kotów wolno żyjących, którzy odpowiedzialni są między innymi za dokarmianie tych zwierząt oraz bieżące monitorowanie ich skupisk.

Koszt całego zadania w ubiegłym roku wyniósł niecałe 100 tys. zł.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE