Na drogach

Od poniedziałku remont przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego

W najbliższy poniedziałek (24 bm.) rozpoczną się roboty związane z generalnym remontem przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Jaśle. Przewidywane do wykonania prace wymuszają konieczność zamknięcia przedmiotowego odcinka drogi dla ruchu kołowego. W związku z tym wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Pojazdy mechaniczne będą kierowane na wyznaczone przez zarządcę drogi objazdy.

Roboty budowlane na przejeździe kolejowym na linii nr 108 relacji Stróże – Krościenko (km 44,805) w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Jaśle będą prowadzone na zlecenie zarządcy tego szlaku komunikacyjnego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szacowana wartość przedmiotowej inwestycji wynosi 600 tys. złotych. Remont, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu, ma na celu przywrócenie infrastrukturze właściwych walorów użytkowych. Za jego przeprowadzenie odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę wysłużonej nawierzchni bezpośrednio na torowisku oraz na drodze dojazdowej po obu stronach. Zaplanowane do realizacji zadanie pozwoli pojazdom mechanicznym na sprawniejsze i bardziej komfortowe przekraczanie skrzyżowania z przejazdem kolejowym.

Ze względu na zaplanowane przez kolejarzy prace czasowemu wyłączeniu z ruchu kołowego podlegać będzie ulica Wojska Polskiego. Bezpośrednio w obrębie realizowanych robót ustawiony zostanie znak „zakaz ruchu”. Trasa objazdu została wyznaczona drogą krajową nr 28 (ulicami 3-go Maja, Metzgera, Piłsudskiego) i dalej wzdłuż nowo wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 między ulicami Kasprowicza, a św. Jana z Dukli.

Schemat objazdu | © materiały Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle

W wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle komunikacie napisano: „Przepraszamy za utrudnienia. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania w zakresie objazdów”.

Zamknięcie przejazdu kolejowego na ulicy Wojska Polskiego spowoduje również zmianę w lokalnej komunikacji zbiorowej. Spółka PGZK „Jasiel” poinformowała o wprowadzonej korekcie na obsługiwanych przez siebie liniach Jasło – Siedliska Żmigrodzkie – Nowy Żmigród – Łysa Góra – Grab – Polany oraz Jasło – Świerchowa – Osiek Jasielski – Kłopotnica za pośrednictwem portalu społecznościowego:

Planowany czas zakończenia robót wyznaczono na dzień 2 lutego. Po tym czasie ma zostać przywrócona stała organizacja ruchu drogowego.

Ostatnia generalna modernizacja tego przejazdu była przeprowadzona w 2013 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Od poniedziałku remont przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Wojska Polskiego”

  1. Brawo autor komunikatu: 21 stycznia 2022r. (poniedziałek). No cóż różne mamy kalendarze.