Informacje

Na wyposażenie OSP w Łysej Górze trafi quad

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze będzie dysponowała wyspecjalizowanym pojazdem terenowym typu quad. Zakup będzie możliwy dzięki przyznanej dotacji celowej z budżetu gminy Nowy Żmigród w wysokości 80 tysięcy złotych. Doposażenie jednostki w dodatkowy sprzęt transportowy bez wątpienia podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łysej Górze jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego co stawia ją na czele najczęściej interweniujących jednostek na terenie gminy Nowy Żmigród. Do pomocy mieszkańcom swojej miejscowości, jak również ościennych wiosek, strażacy wyjeżdżają każdego roku po kilkadziesiąt razy. Obecnie dysponują trzema pojazdami, w tym dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi (średnim i lekkim) oraz lekkim samochodem rozpoznawczo-ratowniczym, który druhowie pozyskali niedawno z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Ze względu na specyficzne położenie geograficzne gminy niezbędnym wydaje się doposażenie jednostki w pojazd czterokołowy typu quad. Jak uzasadniają miejscowe władze samorządowe, zakup ten przyczyni się do podniesienia gotowości bojowej jednostki. Taki sprzęt przede wszystkim umożliwi szybkie dotarcie do osób poszkodowanych w trudno dostępnym górskim terenie.

Wysokość dotacji celowej, którą przyznano dzisiaj uchwałą Rady Gminy, wyniesie 80 tysięcy złotych.

Wójt Grzegorz Bara przekazał, że w skład planowanego do zakupu zestawu będą wchodzić również: przyczepka do transportu pojazdu, nosze kubełkowe, deska ortopedyczna oraz szelki ratownicze.

Lokalny samorząd zauważa potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego stąd też jego systematyczne działania w celu wspierania jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez inwestycje w infrastrukturę, sprzęt ratowniczy oraz wymianę taboru samochodowego.

Wobec tego podczas obrad zapadły decyzje o dofinansowaniu zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla miejscowości Mytarz (kwota 220 tys. złotych) oraz dokończenia rozbudowy budynku remizy w miejscowości Desznica (kwota 100 tys. złotych).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE