Informacje

Przekaż 1% swojego podatku dla jasielskich organizacji

Do 2 maja należy w tym roku złożyć deklarację PIT-37, a tym samym można przekazać 1 proc. swojego podatku dla jasielskich organizacji. Na terenie naszego miasta działa piętnaście lokalnych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych, a także trzy ogólnopolskie organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Każdy z nas może w ten sposób pomóc finansowo jasielskim organizacjom pozarządowym, które działając na rzecz mieszkańców są bardzo ważnym elementem rozwoju lokalnego w mieście.

Poniżej zamieszczamy wykaz organizacji pozarządowych uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Nie znajdują się w nim inicjatywy prywatnych osób, fundacji itp. organizacji.

Organizacje prowadzące działalność w Jaśle (alfabetycznie)

 • Fundacja im. Janusza Korczaka, KRS 0000064503
 • Fundacja im. Stefanii Woytowicz, KRS 0000284709
 • Jasielski Klub Sportowy Czarni 1910 Jasło, KRS 0000122238
 • Jasielskie Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Magneto” KRS 0000462803
 • Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe KRS 0000400306
 • Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku KRS 0000303858
 • Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” Jasło KRS 0000116927
 • Polski Instytut Kultury Fizycznej i Sportu KRS 0000532081
 • Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego KRS 0000020568
 • Stowarzyszenie Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Mamy Nadzieję” KRS 0000442715
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” KRS 0000036699
 • Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle KRS 0000251764
 • Towarzystwo Przyjaciół Szpitala Powiatowego w Jaśle KRS 0000221669
 • Uczniowski Klub Sportowy – Akademia Sztuk Walki – Judo Jasło KRS 0000403103
 • Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” Jasło – KRS 0000222956

Organizacje regionalne/ogólnopolskie

 • Chorągiew Podkarpacka ZHP im. Małkowskich KRS 0000296261
 • Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Jaśle KRS 0000225587
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle KRS 0000041349

Opis działalności prowadzonej przez wyżej wymienione organizacje w 2020 roku, przygotowany na podstawie baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego, znajduje się na stronie Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/przekaz-1-jasielskim-organizacjom/

Jak przekazać swój 1 proc.?

Aby przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pozarządowej, w zeznaniu podatkowym PIT-37, strona czwarta, w rubryce „K”, poz. 132 należy wpisać numer KRS organizacji, w poz. 133 obliczoną kwotę która nie może przekroczyć 1% kwoty podatku dochodowego. Jeśli rozliczamy za pośrednictwem serwisu „Twój e-PIT”, https://www.podatki.gov.pl/pit wystarczy podać tylko nazwę i KRS organizacji której chcemy przekazać 1% podatku. W przypadku organizacji ogólnopolskich prowadzących działalność również w Jaśle, do numeru KRS i nazwy organizacji w polu „cel szczegółowy” należy wpisać słowo „Jasło”.

W 2022 roku deklarację PIT-37 można składać w terminie od 15 lutego do końca kwietnia (30 kwietnia przypada w tym roku w sobotę, zatem termin upływa ostatecznie 2 maja 2022 roku).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE