Informacje

W jasielskim magistracie będzie działał specjalny punkt rejestracji PESEL dla uchodźców

| Grafika: © Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Uchodźcy, którzy przybyli bezpośrednio z Ukrainy do Polski po 24 lutego br. (włącznie), mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL, od środy – 16 marca.

Wnioski przyjmowane będą m.in. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, w Wydziale Spraw Obywatelskich (pok. nr 3 – parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 14.00. Ważne: w urzędzie znajdować się będzie osoba, posługująca się językiem ukraińskim, która pomoże w wypełnieniu i złożeniu dokumentów.

Wnioski w wersji papierowej dostępne są na miejscu lub do pobrania pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/numery-pesel-dla-uchodzcow-z-ukrainy/

Do wniosku, który trzeba złożyć osobiście, należy dołączyć fotografię o wym. 35x45mm (zdjęcia bezpłatnie można wykonać w zakładach fotograficznych na terenie Jasła). Podczas wizyty w urzędzie konieczny jest dokument, który potwierdzi tożsamość i dane, przedstawione we wniosku. W razie braku jakiegokolwiek dokumentu możliwe jest nadanie numeru PESEL na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Podczas składania wniosku pobierane będą odciski palców (z wyjątkiem dzieci do lat 12 oraz osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe).

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwi dostęp do szeregu usług oraz załatwiania różnych formalności przez internet (np. wniosku o świadczenia pieniężne).

Dodatkowe informacje, Wydział Spraw Obywatelskich, pod nr tel. 13 44 86 337.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE