Informacje

Wymienią zużytą nawierzchnię sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy ZS SASR w Trzcinicy [POSŁUCHAJ]

Nawierzchnia sali gimnastycznej przy ZS SASR w Trzcinicy – stan obecny | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Powiat jasielski dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na remont sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Wartość zaplanowanych robót budowlanych wynosi prawie trzysta tysięcy złotych. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków rządowego programu „Sportowa Polska”. Jak podkreśla starosta Adam Pawluś, poprawa stanu istniejącej infrastruktury sportowej jest jednym z priorytetowych zadań lokalnego samorządu. Dlatego też w planach na najbliższy czas są już kolejne inwestycje.

Działając w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle Adam Pawluś – starosta jasielski wraz z Janem Muzyką – etatowym członkiem Zarządu Powiatu w Jaśle parafowali dzisiaj umowę na wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku oświatowego użytkowanego przez Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy (gmina Jasło).

W ramach zawartego kontraktu wykonawca będzie zobowiązany do wymiany starej nawierzchni w przewiązce i sali gimnastycznej. Wskutek gruntownej modernizacji w jej miejsce zostanie zastosowana nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu „Full Pur” – taka sama jak na pobliskim stadionie lekkoatletycznym.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jak przekonuje dyrektor szkoły Katarzyna Koś, to niezwykle potrzeba inwestycja: – Ten remont na pewno poprawi komfort zajęć sportowych z uczniami klas szkoły mistrzostwa sportowego, ale nie tylko, bo również trenują tutaj osoby, które są w klubie ULKS „Technik” Trzcinica. Zresztą widać na pierwszy rzut oka, że wymaga to remontu, ponieważ jest to użytkowane nieraz siedem dni w tygodniu więc ta nawierzchnia już się zużyła.

Przypomniała, że bieżnia lekkoatletyczna została oddana do użytkowania w 2010 roku jako pierwszy tego typu obiekt kryty w powiecie jasielskim. W ten właśnie sposób zapewniono młodzieży odpowiednie miejsce do podnoszenia swoich umiejętności i utrzymania dobrej formy przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych panujących za oknem.

Wartość zamówienia publicznego wynosi ponad 273 tysiące złotych, przy czym samorząd powiatowy otrzymał na ten cel dofinansowanie z rządowego funduszu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”. To spore odciążenie dla finansów publicznych.

Zadanie to jest dofinansowane ze środków programu „Sportowa Polska” w kwocie ponad 100 tysięcy złotych. Pozostałe środki to są środki z budżetu powiatu jasielskiego. Zadanie to jest niezwykle potrzebne, ponieważ młodzież ćwiczy więc bieżnia i nawierzchnia sali gimnastycznej uległy degradacji. W wyniku remontu będziemy mieli nowoczesną nawierzchnię typu „Full Pur” – taką samą jak na stadionie lekkoatletycznym. Dzięki temu młodzież będzie mogła w bezpieczny sposób z niej korzystać i w bezpiecznych warunkach przygotowywać się do zawodów sportowych. – opisuje starosta jasielski Adam Pawluś.

 MÓWI Adam Pawluś, starosta jasielski: 

 

Firma Invest-Biuro sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie, z którą zawarto kontrakt, ma na wykonanie prac cztery miesiące. Właściciel i prezes zarządu spółki Paweł Ważny złożył jednak deklarację, że postara się przeprowadzić to zadanie w taki sposób, aby wywiązać się z umowy przed upływem wyznaczonego terminu.

Zadanie nie jest trudne. My generalnie, jako firma rodzinna, realizujemy sporo takich obiektów w skali roku, bo około sześćdziesięciu do osiemdziesięciu hal sportowych na terenie całej Polski i również poza. To zadanie nie powinno nam w żaden sposób przysporzyć problemów z realizacją. Mam nadzieję, że uda nam się to zakończyć przed terminem. – podkreśla. – Sytuacja na rynku surowców jest bardzo dynamiczna. To co było dostępne w zeszłym tygodniu nie musi akurat znaczyć o tym, że w tym tygodniu ta dostępność będzie dalej potwierdzona przez producenta. Niemniej jednak myślę, że uda nam się wszystkie te materiały pozyskać, bo rzeczywiście ten kryzys dostępności materiałów na rynku jest problematyczny. Natomiast mam nadzieję, że żadnych problemów nie będziemy mieli. Jak już mówiłem, będziemy się starali zrealizować to zadanie przed czasem. Tak, żeby nie zakłócić w jakiś sposób pracy całej szkoły. – dopowiada.

 MÓWI Paweł Ważny, prezes spółki: 

 

W tym czasie zajęcia z wychowania fizycznego oraz inne aktywności sportowe będą realizowane przy wykorzystaniu pozostałej infrastruktury.

Dobrze, że przed nami okres wiosenno-letni więc będziemy korzystać z obiektów zewnętrznych w przypadku pogody. A w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych to wtedy będziemy korzystać z zapozorowanej bieżni w piwnicach internatu. Również wykorzystujemy do tego celu siłownię. – tłumaczy Katarzyna Koś.

Nowoczesny ośrodek sportowy na miarę XXI wieku

Jak zaznaczył Adam Pawluś, choć szkoła od wielu lat nie jest prowadzona przez powiat jasielski, ale ciągle jest to majątek samorządu dlatego też podejmowane są wszelkie działania, aby warunki do uprawiania sportu i nauki w tym miejscu były bardzo dobre.

Dlatego też włodarze naszego powiatu snują jak w dalszym ciągu poprawiać bazę sportowo-rekreacyjną na terenie Trzcinicy.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Planujemy stworzenie Regionalnego Ośrodka Sportu i Kultury w Trzcinicy. – informuje starosta.

W pierwszej kolejności chciałby wybudować krytą halę oraz zmodernizować internat wraz ze stołówką.

Internat powstał w latach 70-tych. Chcemy doprowadzić do takiego standardu dwugwiazdkowego. Jak na dzisiejsze czasy to myślę, że dla sportowców będą to dobre warunki i z tego powodu będzie też większe zainteresowanie tym miejscem. Dlatego liczymy, że uda nam się zdobyć te środki dzięki czemu w Trzcinicy będzie funkcjonować zarówno szkoła, jak i ośrodek sportu i kultury. – dodaje.

Na ten cel – według wstępnych szacunków – potrzeba ponad 15 mln złotych. Powiat jasielski złożył więc wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uczestniczymy w naborze. Mam nadzieję, że to się nam spełni. Jeżeli uda się nam również zrealizować inne pomysły to chcielibyśmy stworzyć tutaj część wystawienniczą albo część związaną ze sprzedażą bezpośrednią. Oczekuję również na współpracę z dyrekcją, ponieważ ta szkoła miała tradycje rolnicze. Dzisiaj oczywiście ten zawód rolnika nie jest popularny. Szkoła nie może zrealizować naboru ani na kierunek rolniczy, ani na ogrodniczy, ale mam nadzieję, że część obiektu moglibyśmy przeznaczyć pod działalność wystawienniczą czy pod sprzedaż bezpośrednią. Rozmawiałem na ten temat z wójtem gminy Jasło, który jest zainteresowany takim wsparciem, ponieważ część tego majątku po dawnym gospodarstwie rolnym jest w trudnej kondycji. Żeby to zmienić, musimy zmienić jego przeznaczenie. Czy to się nam uda, tego nie wiem. Będziemy na ten temat rozmawiać. Ale chcemy zmienić tą sytuację tak, żeby ten majątek nie ulegał degradacji. – powiedział A. Pawluś.

Nadrabiają zaległości z lat ubiegłych

Remont sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w podjasielskiej Trzcinicy to jeden z elementów wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych powiatu jasielskiego”.

Jeszcze w tym roku przy szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Jasła powstaną kolejne nowoczesne obiekty.

W bieżącym roku przewidujemy jeszcze wykonanie trzech zadań na terenie miasta Jasła. Zostały już ogłoszone przetargi na budowę boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego. Powstaną również korty tenisowe przy Zespole Szkół Budowlanych im. króla Kazimierza Wielkiego. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wykonawców. Chcemy to jak najszybciej zrealizować, aby uczniowie mogli korzystać z tych obiektów. – przekazał starosta Adam Pawluś.

Jako byłemu sportowcowi jest mi bardzo miło i cieszę się, że jest taki klimat dla sportu pod wodzą starosty Adama Pawlusia. Budujemy nowe boiska przy naszych szkołach powiatowych. Nadrabiamy po prostu duże zaległości z lat ubiegłych. Ja szczególnie liczę na ten ośrodek tutaj w Trzcinicy. Jeżeli ten nasz zamiar by przeszedł, jeżeli to powiatowe centrum sportu by powstało, ten ośrodek ma szansę być takim profesjonalnym miejscem, w którym sportowcy będą mogli ćwiczyć, korzystać z odnowy biologicznej, itd. W połączeniu z MOSiR-em w Jaśle, który będzie dysponował krytym lodowiskiem, dysponuje już basenem, itd. powiat jasielski mógłby być przyjazny dla sportu. Mogłyby tu przyjeżdżać zespoły na zgrupowania. Myślę, że byłoby to dla wszystkich dobre. – komentuje Jan Muzyka, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE